Esimerkit
Arvioitu lukuaika 1 min

Ekoteollisuus­puistoissa materiaalit kiertävät yritykseltä toiselle

Digipoliksen, Kemin kaupungin, Lapin ammattikorkeakoulun ja Sitran hanke rohkaisee teollisuusyrityksiä yhteistyöhön, jotta yritysten yli jäänyttä materiaalia ja energiaa ei enää hukattaisi.

Julkaistu

Haaste

Maapallolla arviolta 67 % kasvihuonekaasupäästöistä liittyy materiaalien käyttöön, mutta vain 9 % materiaaleista säilyy tällä hetkellä kierrossa. Kiertotalouden mukainen toiminta tarkoittaa usealla toimialalla täysin uudenlaisia tapoja tehdä liiketoimintaa. Sekä julkinen että yksityinen sektori tarvitsevat uudenlaista osaamista kiertotalouden edistämiseksi ja materiaalien kierron lisäämiseksi.

Ratkaisu

Digipoliksen, Kemin kaupungin, Lapin ammattikorkeakoulun ja Sitran ekoteollisuuspuisto-hankkeessa luotiin ekoteollisuuspuistojen ja niiden asiantuntijoiden verkosto sekä suomalainen ekoteollisuuspuistojen malli, jossa lähellä sijaitsevat yritykset jakavat esimerkiksi materiaaleja, vettä, energiaa ja infrastruktuuria keskenään.

Asiantuntijaverkosto on muun muassa selvittänyt kiertotalouden esteitä ja pullonkauloja teollisuudessa, kouluttaa kiertotaloutta eri oppilaitoksissa ja avustaa julkista sektoria kiertotalousrahoituksen kriteeristön määrittelemisessä.

Hankkeessa kehitetty malli julkaistaan kesällä 2019. Hankkeen toteuttajien ja verkostossa olevien ekoteollisuuspuistojen voimin mallia levitetään koko Suomeen. Tämän lisäksi pohjoismaisella tasolla valmistellaan yhteistyötä kansainvälisen levittämisen aloittamiseksi.

Mistä on kyse?