Teollisten symbioosien osaamis- ja koulutuskeskus Kemi-Tornioon

Päättynyt hanke 4/2017 – 1/2022.

Hankkeen aikana perustettiin teollisen kiertotalouden osaamis- ja koulutuskeskus Kemiin. Lisäksi kehitettiin yhteinen kiertotalousmalli, jota teollisuuden toimijat voivat soveltaa omilla alueillaan.

Ajankohtaista

Poimi tästä kiinnostavia vinkkejä, ideoita ja uutisia!

Lintu istumassa muistilistan päällä, taustalla puita
Työkalu

Yhdeksän askelta ekoteollisuuspuiston perustamiseen

Poiminnat

Euronews: Lapin kiertotalousklusteri

artikkelit

Kiertotalouden arktiset osaajat

uutiset

Sitra ja ministeriöt kehittävät yhdessä Suomesta kiertotalouden kärkimaata

Mistä on kyse?

Vuonna 2016 laaditussa Suomen kiertotalouden tiekartassa yhdeksi avainhankkeeksi tunnistettiin Kemin Digipoliksen vetämä teollisen kiertotalouden innovaatioalusta. Kemi-Tornio valikoitui kiertotalouden mallialueeksi, sillä Meri-Lapissa sijaitsee kansainvälisesti huomattava raskaan teollisuuden keskittymä, hyvin pienellä 25 kilometrin alueella. Lisäksi Kemin kaupunki on sitoutunut edistämään kiertotalouden kehitystyötä sekä kaupungin ja kansallisenkin elinvoiman luomista.

Digipoliksen, Kemin kaupungin, Lapin ammattikorkeakoulun ja Sitran hankkeen tarkoitus on rohkaista teollisuusyrityksiä yhteistyöhön, jotta yli jäänyttä materiaalia ja energiaa ei enää hukattaisi. Tavoitteena on luoda ekoteollisuuspuistojen verkosto sekä toimintamalli, jossa yritykset jakavat esimerkiksi materiaaleja ja infrastruktuuria keskenään. Ihannetilanteessa ekoteollisuuspuiston sisällä toiselle tarpeeton materiaali päätyy toisen raaka-aineeksi, joka synnyttää yritysten välille teollisen symbioosin.

Mitä saatiin aikaan?

Hankkeen aikana on perustettu teollisten symbioosien osaamis- ja koulutuskeskus, kiertotalouskeskus, Kemiin. Kiertotalouskeskuksen kehittämistä ja toteuttamista ohjaamaan asetettiin johtoryhmä, johon nimettiin laaja edustus yrityksiä, tutkimus- ja koulutusorganisaatioita sekä muita teollisen kiertotalouden asiantuntijaorganisaatioita.

Hankkeen keskeisenä osana on luotu suomalaisten ekoteollisuuspuistojen verkosto, jonka kautta kehitettiin ja levitettiin toimintamalleja. Tämän toteuttamiseksi on järjestetty työpajoja teollisen symbioosin ymmärtämiseksi sekä kiertotalouden toimintamallien kehittämiseksi. Lisäksi on järjestetty työpaja teollisen kiertotalouden kehittymisen keskeisimpien haasteiden tunnistamiseksi. Verkostotyöhön osallistui yhteensä 12 työpajassa yli 200 henkilöä vuosina 2018-2019. Yhteisen oppimis- ja kehittämisprosessin pohjalta luotiin ekoteollisuuspuistojen toimintamalli, jota puistot voivat soveltaa teollisen symbioosin ja kiertotalouden kehittämisessä.

Hankkeen avulla on onnistuttu nostamaan teollisen kiertotalouden osaamista ja yhteistyötä toimijoiden välillä. Hanke on edistänyt merkittävästi teollisen kiertotalouden koulutusta ja osaamista valtakunnallisesti sekä vauhdittanut kehittämis- ja investointihankkeita. Lisäksi on vahvistettu Suomen teollisen kiertotalouden kansainvälistä näkyvyyttä ja verkostoitumista.

Kuka oli mukana?

Kemin kierto- ja biotalouskeskuksen perustajina ja ydintoimijoina ovat olleet DigipolisKemin kaupunki ja Lapin ammattikorkeakoulu. Sitra on rahoittanut hanketta ja hankevastaavana on ollut Sitran puolelta Nani Pajunen.

Verkostoon kuuluvat Riihimäen kaupungin ja Fortum Oy:n kiertotalouskylä, Smart Chemistry Park Turussa, Kokkola Industrial Park, Nokian kaupungin ja Verte Oy:n bio- ja kiertotalouden yritysalue Eco3, kehitysyhtiö Posintra ja Nesteen Kilpilahden alue Porvoossa, Prizztech ja Harjavallan alue Porissa, Metsäjaanu Salossa, Kemijärven Kehitys Oy ja Patokankaan bioteollisuuspuisto sekä Forssan kaupunki ja Envi Grow Park.

Mitä seuraavaksi?

Kiertotalouskeskuksen käynnistysvaihe vauhdittui merkittävästi hankkeen ansiosta, ja keskus jatkaa edelleen toimintaansa. Kiertotalouskeskuksessa on valmisteltu Teollisten symbioosien osaamisen ja toimintamallien levittäminen Suomeen -jatkohanke, joka toteutetaan vuosina 2020-2021. Hankkeen päätavoitteena on toimintamallien ja oppien levittäminen Suomessa. Hankkeesta vastaa Kemin kaupunki yhdessä omistamansa Kemin Digipoliksen kanssa, Arktinen teollisuus- ja kiertotalousklusteri, Kiertotalouskeskus, ekoteollisuuspuistojen verkosto sekä Sitra yhdessä koulutussektorin kanssa.

Ota yhteyttä!

ihmiset
Nani Pajunen
Johtava asiantuntija, Kestävyysratkaisut
ihmiset
Jyri Arponen
Johtaja, teollisuus ja innovaatiot
ihmiset
Tuula Sjöstedt
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Mistä on kyse?