Teollisten symbioosien osaamis- ja koulutuskeskus Kemi-Tornioon

Kemi-Tornion alueella on hyvin toimiva malli teolliseen kiertotalouteen. Toimintamalli halutaan nyt levittää koko Suomeen yhteistyössä alueen osaajien ja koulutuksen järjestäjien kanssa.

Ajankohtaista

Poimi tästä kiinnostavia vinkkejä, ideoita ja uutisia!

Mistä on kyse?

Vuonna 2016 laaditussa Suomen kiertotalouden tiekartassa Kemin Digipoliksen vetämä teollisen kiertotalouden innovaatioalusta tunnistettiin yhdeksi avainhankkeeksi. Tässä hankkeessa perustetaan teollisten symbioosien osaamis- ja koulutuskeskus Kemi-Tornioon ja levitetään alueella toimiva teollisen kiertotalouden malli koko Suomeen luomalla kansallinen ekoteollisuuspuistojen verkosto yhteistyövälineeksi. Samalla hanke edistää teollisen kiertotalouden koulutusta ja osaamista valtakunnallisesti.

Mitä teemme?

Hanke kuvaa teollisten symbioosien toimintamallin operatiivisella tasolla ja laatii niiden käynnistämisen ohjeistuksen. Työpajoissa esitellään ensin muille ekoteollisuuspuistoille, miten Kemi-Tornion teollisen kiertotalouden toimintamalli on sovellettavissa muualle. Työpajoissa käydään myös läpi kaikkien havainnot onnistuneista toimenpiteistä, haasteista ja suoranaisista esteistä teollisten symbioosien sekä kiertotalouden kehittämisessä Suomessa ja kehitetään toimintamallia edelleen näiden havaintojen pohjalta. Samalla vertaistoimijat antavat omia parannusehdotuksiaan ja asiantuntemuksensa toisten ekoteollisuuspuistojen käyttöön.

Hanke myös tunnistaa tarvittavia lainsäädäntömuutoksia ja kannusteita teollisten symbioosien edistämiseksi ja vastaa erityisesti EU-komission aloitteeseen tunnistaa jäte- ja tuotelainsäädäntöjen sekä kiertotalouden liittymäpinnat.

Kuka on mukana?

Kemiin perustettavan kierto- ja biotalouskeskuksen perustajina ja ydintoimijoina ovat Digipolis, Kemin kaupunki ja Lapin ammattikorkeakoulu. Verkostoon kuuluvat Riihimäen kaupungin ja Fortum Oy:n kiertotalouskylä, Smart Chemistry Park Turussa, Kokkola Industrial Park, Nokian kaupungin ja Verte Oy:n bio- ja kiertotalouden yritysalue Eco3, kehitysyhtiö Posintra ja Nesteen Kilpilahden alue Porvoossa, Prizztech ja Harjavallan alue Porissa, Metsäjaanu Salossa, Kemijärven Kehitys Oy ja Patokankaan bioteollisuuspuisto sekä Forssan kaupunki ja Envi Grow Park.

Missä mennään?

Osaamiskeskuksen perustaminen on looginen jatko Kemin Digipolis Oy:n työlle kiertotalouden edistämisessä. Digipoliksen teollisen kiertotalouden asiantuntijatiimi on hankkeessa perustettavan teollisten symbioosien osaamis- ja koulutuskeskuksen käytössä.

Kierto- ja biotalous ovat Kemin kaupungin strategisia kehittämisaloja. Kaupunki haluaa vauhdittaa Digipoliksen viime vuosien menestyksellistä kiertotalouden kehitystyötä ja kaupungin ja kansallisenkin elinvoiman luomista.

Lapin ammattikorkeakoulu on valinnut kierto- ja biotalouden kehittämisen strategiseksi painopistealakseen ja panostaa asiaan jatkossa projektien lisäksi vuosittain yli 200.000 euroa strategista kehittämisrahaa, jolla perustetaan kierto- ja biotalouskeskus. Lisäksi ammattikorkeakoulu satsaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan sekä opetuksen kehittämiseen. Kiertotalouden koulutusmoduuli käynnistyy vuonna 2018.

Hankkeessa on tähän mennessä kuvattu teollisten symbioosien toimintamalli operatiivisella tasolla ja laadittu ensimmäinen versio teollisten symbioosien käynnistämisen ohjeistuksesta. Näistä molemmista kehitetään laajana verkosto- ja klusteriyhteistyönä versiot 2.0. Maaliskuussa 2018 pidettiin kehittäjäverkostoon valittujen ekoteollisuuspuiston yhteinen aloitustyöpaja, jossa sovittiin yhteinen toimintamalli, johon kaikki sitoutuvat.

Lokakuuhun 2019 mennessä jokainen verkostotyöhön osallistuva ekoteollisuuspuisto on ollut yhteisen kehittämispajan keskiössä. Käytännönläheisissä työpajoissa käydään läpi toimijakohtaisesti onnistuneet toimenpiteet, haasteet ja suoranaiset esteet teollisten symbioosien sekä kiertotalouden kehittämisessä Suomessa. Samalla vertaistoimijat antavat omia parannusehdotuksiaan ja asiantuntemuksensa toisten ekoteollisuuspuistojen käyttöön.

Yhteisen oppimis- ja kehittämisprosessin pohjalta syntyy ohjeistus, joita kaikki muutkin teollisuuspuistot Suomessa voivat hyödyntää kehittäessään teollisia symbiooseja ja kiertotaloutta alueellaan.

Lue lisää kierto- ja biotalouskeskuksen omilta hankesivuilta täältä.

 

Ota yhteyttä!

Mistä on kyse?