Kokeilu
Arvioitu lukuaika 3 min

Sitra Lab: Kemin elinvoima ja osallisuus

Sitra Labin Kemin kokeilussa haluttiin ymmärtää, kuinka osallisuuden välineet saadaan palvelemaan elinvoimatyötä, alueellista pitovoimaa ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä nykyistä paremmin.

Julkaistu

Haaste

Vaikka Kemin alueella on tarjolla työpaikkoja ja opiskelumahdollisuuksia, suuntautuu muuttoliike ulospäin.

Kokeilun tavoitteena oli kehittää keinoja nykyistä parempaan yhteydenpitoon sekä vuorovaikutukseen yritysten ja yrittäjien kanssa sekä lisätä siten paikallista elinvoimaa.

Tavoitteet

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

Kemin kokeilun alkuajatus lähti kaupunginvaltuuston aloitteesta, jossa Kemin keskustassa sijaitseva kävelykatu haluttiin avata ajoneuvoille.

Kemin kävelykatu on paikallinen elinvoimaan liittyvä alue, jonka avaaminen liikenteelle herättää mielipiteitä puolesta ja vastaan. Kokeilun tarkoituksena oli luoda osallistava prosessi, jossa kaupunkilaiset saisivat laajasti vaikuttaa kävelykadun kehittämiseen.

Kokeilussa haastateltiin yrityksiä kävelykatukysymyksestä ja asiasta käytiin keskustelemassa yritysten kanssa. Lisäksi kerättiin palautetta, jonka lisäksi käynnistettiin kaikille kuntalaisille avoin kysely kävelykadun ja laajemmin keskustan kehittämisestä. Myös yrittäjäjärjestöjä kuultiin.

Haastatteluiden ja kyselyiden tuloksista ei muodostunut yhteistä mielipidettä. Saatu palaute ja vastaukset välitettiin kunnan päättäjien tietoon. Käynnissä olevasta aloitteesta laadittiin mielipidekirjoituksia ja kolumneja paikallislehtiin sekä tiedotettiin eri kaupungin kanavissa.

Ketkä olivat mukana

Kokeilussa olivat mukana Kemin kaupungin elinvoimatoimialan, Kemin Digipolis Oy:n, Lapin TE-toimiston ja Tulevaisuuden tutkimuksen seuran Helsingin edustajat. Lisäksi kyselyyn ja muihin aktiviteetteihin osallistuivat kaupungin yrittäjät, yrittäjäjärjestöt ja kuntalaiset.

Kokeilussa pidettiin kävelykatua koskeva, osallistava työpaja yhdessä kaupunkisuunnittelua taiteen keinoin edistävän hankkeen kanssa. Työpajassa hahmoteltiin moniaistisen havainnoinnin ja kuvallisen kokonaisuuden keinoin, miltä tulevaisuus keskustassa näyttäisi.

Työskentelyyn osallistui kaupungin kaavoituksen henkilöstöä ja kuntalaisia. Lisäksi työllisyydenhoidon yhteispalvelun väkeä hyödynnettiin kokeilussa.

Opit

Osallisuustyö vaatii aikaa, työtä ja systemaattisuutta. Ei ole helppoa löytää yhteistä ymmärrystä. Etenkään, kun muutosverkostossa toimijoilla oli eri rooleja, jotka saattoivat osalla olla myös päällekkäisiä: päättäjä, kaupungin työntekijä, yrittäjä, kuntalainen ja niin edelleen.

Myös kunnan päätöksentekoprosessi saattaa olla vieras tai sitä ei tunneta riittävän hyvin.

Mistä on kyse?