Esimerkit
Arvioitu lukuaika 2 min

Kaavoitus kannustaa autojen jakamiseen

Ilmasto- ja hiukkaspäästöt ovat kasvussa kaupungistumisen myötä. Jyväskylä kannustaa autojen yhteiskäyttöön kaavoituksella - se voi parantaa myös kaupunkilaisten terveyttä.

Julkaistu

Ongelma

Liikennemäärät kaupunkialueilla lisääntyvät kaupungistumisen myötä. Tämä kasvattaa hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöjä. Ilmastonmuutos voimistuu ja kaupunkilaisille aiheutuu terveysongelmia. Liikenne on yksi Suomenkin suurimpia hiilidioksidipäästöjen lähteitä.

Ratkaisu: Kestäviä liikenneratkaisuja kaavoittamalla

Jyväskylän kaupunki edistää kestävämpiä liikkumismuotoja ja tiiviimpää kaupunkirakennetta kaavoituksen avulla: Kaupunki on mahdollistanut autopaikkojen vähentämisen, kun kiinteistö sitoutuu yhteiskäyttöautopalvelun käyttöönottoon. Näin edistetään yhteiskäyttöautopalveluiden yleistymistä, jakamistaloutta sekä kevyen liikenteen yleistymistä – kun omaa autoa ei ole, on todennäköistä, että ajaminen vähentyy. Yksi yhteiskäyttöauto korvaa tutkimustiedon mukaan 6–10 henkilöautoa. Vähennysperiaatteen mukaan autopaikkojen kokonaismäärästä voidaan vähentää korkeintaan viisi autopaikkaa yhtä yhteiskäyttöautopaikkaa kohti, yhteensä kuitenkin enintään 20 prosenttia autopaikkojen kokonaismäärästä.

Toimintamalli ja hyödyt kunnalle

Kestävien kulkutapojen yleistyminen näkyy muun muassa viihtyisämpänä, terveellisempänä ja turvallisempana kaupunkiympäristönä ja vähentyneinä hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöinä. Kuntaorganisaatiolle hyödyt näkyvät myös kustannussäästöinä. Esimerkiksi pyöräilyn kaksinkertaistaminen Jyväskylässä vuoteen 2025 mennessä toisi Maailman terveysjärjestön HEAT -työkalulla tehdyn laskelman perusteella yhteensä noin 40 miljoonan euron hyödyt. Kestäviin kulkutapoihin panostamalla voidaan myös välttyä suurilta väyläinvestoinneilta kustannustehokkaasti. Lisäksi kaupunkirakenteen tiivistäminen ja eheyttäminen vähentävät liikennettä ja toimintamallilla on siten useita myönteisiä ympäristövaikutuksia.

Hyödyt kuntalaiselle

Fiksu, kestävä kulkutapa tuo yleensä niin ympäristö-, terveys- kuin taloudellisiakin hyötyjä. Kun oman auton omistamiseen on vaihtoehto, on todennäköisempää valita pyöräily tai kävely lyhyille matkoille. Tontille tulevan yhteiskäyttöauton on tarkoitus olla kaikkien alueen asukkaiden käytössä, joten jaetun auton hyödyt ovat myös muiden kiinteistöjen asukkaiden saavutettavissa.

Mistä on kyse?