Esimerkit
Arvioitu lukuaika 2 min

Koulun passilla kulutustottumukset kuntoon

Uusien sukupolvien on kasvettava kestäviin elämän- ja kulutustapoihin. Porvoon koulujen säännöllisissä tempauksissa kestävän kehityksen ratkaisut tulevat tutuiksi myös vanhemmille.

Julkaistu

Ongelma

Ihmiskunta kuluttaa vuosittain enemmän luonnonvaroja kuin maapallo pystyy tuottamaan. Kulutustapamme eivät ole kestävällä tasolla, ja ympäristölle haitallisesta ylikulutuksesta pitäisi päästä eroon. Kulutustottumuksien muuttaminen voi kuitenkin olla hankalaa vanhemmalla iällä, kun pinttyneitä toimintamalleja pitäisi muovata.

Ratkaisu: Ekotekotempaus viidesluokkalaisille

Uusien sukupolvien kasvattaminen kestävään elämäntapaan on tärkeää, jotta ylikulutus saadaan loppumaan. Porvoon Kevätkummun koulun ympäristötiimi on kehittänyt Ekotapapassin, johon viidesluokkalaiset merkitsevät viikon ajan vapaa-ajallaan tekemiään ekotekoja. Teot voivat olla kierrätykseen, energian säästöön ja kuluttamiseen liittyviä, ja merkinnän passiin saa esimerkiksi viemällä lasia lasinkeräykseen tai sammuttamalla turhaan palavan valon.

Koululaisten avulla myös vanhemmat kiinnittävät huomiota kestävän kehityksen teemoihin, sillä heidän on kuittauksellaan hyväksyttävä lapsensa Ekotapapassi ennen sen palautusta opettajalle. Kaikki oppilaat saavat vapaaehtoisesta osallistumisestaan oman Ekotapa-diplomin, minkä lisäksi passinsa palauttaneiden kesken arvotaan palkintoja.

Toimintamalli ja hyödyt kunnalle

Tempaus toteutetaan vuosittain kansallisella energiansäästöviikolla (vko 41) Porvoon peruskouluissa. Kevätkummun koulun viidesluokkalaiset haastavat siihen Porvoon kehitysyhtiö Posintran avustuksella muut vitoset: Posintra lähettää haasteen ja materiaalit kouluille ja järjestää palkintojen jaon Kevätkummun kirjaston kanssa.

Ekotekotempaus osoittaa keinoja tehdä ilmastonmuutosta hidastavia arkipäivän valintoja ja edistää omalta osaltaan resurssiviisautta. Sen avulla edistetään myös Porvoon kaupungin tavoitetta pienentää paikallista hiilijalanjälkeä. Ekotapapassi on creative commons -lisenssillä kaikkien käytettävissä. Tempaus onkin herättänyt kansainvälistä kiinnostusta, mikä tuo näkyvyyttä Porvoon kaupungille. Climate Leadership Councilin myötävaikutuksella #ecoactchallenge on toteutettu myös New Yorkissa.

Hyödyt kuntalaiselle

Tempaus yhdistää koteja ja kouluja positiivisessa hengessä. Lasten ekoteot voivat inspiroida kokonaisia perheitä muuttamaan toimintatapojaan ekologisempaan suuntaan. Vuosittain toteutettuna Ekotekotempaus tutustuttaa aina uuden ikäluokan aiheeseen, joten useat perheet pääsevät osalliseksi tempaukseen.

Mistä on kyse?