Esimerkit
Arvioitu lukuaika 1 min

Nopeat kokeilut helpottavat kestävän arjen bisnekseen siirtymistä

Business Finland tukee pienten ja suurten yritysten nopeita kiertotalouskokeiluja. Yritykset kehittävät yhdessä kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita, jotka antavat mahdollisuuden tehdä kestäviä valintoja arjessa.

Julkaistu

Haaste

Suurilta yrityksiltä puuttuu toisinaan ketteryyttä kokeilla uusia ratkaisuja ja tunnistaa sopivia, innovatiivisia kehityskumppaneita pienten yritysten joukosta. Pienten yritysten haasteena on puolestaan löytää ja saavuttaa laaja asiakaskunta, jolta saa palautetta ratkaisun muotoilemiseksi kansainvälisille markkinoille.

Ratkaisu

Business Finland ja Sitra toteuttavat yhteistyössä nopeita kokeiluja, joissa pienet yritykset pääsevät kokeilemaan kestävän arjen ratkaisuaan kuluttajamarkkinoilla suuren yrityksen kumppanina. Nopeiden kokeilujen ja palvelumuotoilun avulla voidaan tunnistaa kokeilujen osapuolten asiakkaita, kumppanuuksia ja jakelukanavia. Kokeilujen aikana yritysten on myös mahdollista saada vertaisoppeja muilta kokeiluja toteuttavilta yrityksiltä.

Kokeiluilla autetaan yrityksiä kansainvälistymään. Nopeissa kokeiluissa voidaan hyödyntää Business Finlandin TEMPO- ja muita de minimis -rahoitusinstrumentteja yrityksille, jotka täyttävät TEMPOn rahoituskriteerit.

Mistä on kyse?