Menetelmä
Arvioitu lukuaika 3 min

Vauhdita toimintaa: Osallistamismalli järjestöille

Miten useampi ihminen saadaan mukaan ilmastotoimiin? Tue yhdistyksiä, järjestöjä, urheiluseuroja, kuoroja tai mitä tahansa jo olemassa olevia ryhmiä kannustamaan ihmisiä kestävään arkeen.

Kirjoittaja

Salla Nurminen

Asiantuntija, Kestävä arki

Julkaistu

Tämä järjestöjen osallistamismalli, Maapalloliiga, luotiin kehitysohjelmaksi erilaisille järjestöille ja yhdistyksille aina urheiluseuroista ompeluseuroihin. Olivatpa ne sitten suuria tai pieniä, koko Suomen kattavia tai paikallisia. Kehitysohjelmassa etsittiin ja kehitettiin uusia tapoja, jotka innostavat suomalaisia tekemään arjessaan ympäristöystävällisiä tekoja ja valintoja.

Maapalloliiga yhdisti järjestöjen voiman ja kestävän arjen teot. Tähtäimessä oli erinomaisia konsepteja, tapahtumia, kampanjoita ja palveluita, jotka auttavat ihmisiä elämään kestävää arkea.

Yhdistykset ja järjestöt kehittivät oman uuden tavan joukkojen innostamiseen ja hakivat ideallaan kehitysohjelmaan mukaan. Kehitysohjelmassa ideasta luotiin kokeiltava konsepti, jota testattiin kohderyhmän kanssa. Konsepteilla innostettiin kestävän arjen tekoihin ja valintoihin, jotka pienentävät hiilijalanjälkeä ja säästävät luonnonvaroja ihmisten arjessa.

Hyödyt

  1. Yhteisöjen ja muiden toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö vie viestiä tehokkaammin eteenpäin.
  2. Ihmiset elävät usein omissa kuplissaan ja ekologisuutta viestitään usein jo valveutuneiden joukoissa. Kehitysohjelman tavoitteen oli rikkoa kuplia ja tavoittaa ihmisiä erilaisissa tilanteissa.
  3. Esimerkiksi ekologisten näkökulmien esiintuonti jalkapallo-ottelussa voi olla joukkueiden kannattajille mukava yllätys.
  4. Näin sosiaaliset normit muuttuvat tehokkaasti.

Tulokset – Suomi

  • Maapalloliiga oli menestys. Monien ohjelmaan osallistuneiden joukkueiden projekteja esiteltiin uutisissa ja niistä kirjoitettiin useita lehtijuttuja.
  • Pääpalkinnon voittaneen Eettisen kaupan puolesta ry:n Lempivaatteeni-kampanja jatkuu edelleen.

Mitä tarvitaan?

Tarvitset organisaatioille rajatun ja selkeän haasteen. Esimerkiksi: haastamme järjestöt, yhdistykset ja seurat kehittämään ratkaisun, joka kannustaa ja aktivoi ihmisiä ympäristöystävällisiin tekoihin arjessaan. Päätä oman Maapalloliigasi sävy: haluatko sen olla turvallinen tila, jossa voi kehittää osallisuustaitoja, vai haluatko siitä enemmän kilpailumaisen? Jos haluat lähteä kilpailunäkökulmasta, sinun on selkeästi ilmoitettava kriteerit, joilla ratkaisuja arvioidaan.

Mikä ratkaisu onkaan, sen tulisi pyrkiä olemaan konsepti, joka

  • kannustaa ihmisiä pienentämään omaa hiilijalanjälkeään
  • on innovatiivinen ja tarjoaa uusia tapoja kannustaa ihmisiä ilmastoystävällisiin tekoihin
  • on monistettavissa, eli että joku toinen voi alkaa käyttää ratkaisua tai muokata sitä omaan käyttöönsä
  • vaikuttaa mahdollisimman moneen ihmiseen.

Lataa metodin PDF-versio (englanniksi): Catalyse action: Engagement model for organisations (pdf)

Mistä on kyse?