Esimerkit
Arvioitu lukuaika 1 min

Rakennustietokanta tehostaa materiaalien kiertoa

Ympäristöministeriö selvittää uudenlaisen rakennustietokannan perustamista, jotta rakennusmateriaalien hyödyntäminen ensimmäisen käytön jälkeen helpottuu.

Julkaistu

Haaste

Tällä hetkellä rakennetussa ympäristössä olevan materiaalin määrää, laatua ja koostumusta ei tarkasti tiedetä. Materiaalien uudelleen käytön parantamiseksi on tiedettävä paremmin käytössä olevien ja kiertoon lähtevien materiaalien koostumus, kokonaismäärät ja maantieteellinen sijainti.

Ratkaisu

Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023 pyrkii siirtymään kierrätyksestä kiertotalouteen. Suunnitelma pohjautuu jätelakiin ja sisältää tavoitteita myös rakennus- ja purkujätteen osalta. Tavoitteena on muun muassa vähentää rakentamisen jätemääriä, parantaa rakennus- ja purkujätteen hyödyntämistä materiaalina sekä rakennus- ja purkujätteen tilastoinnin tarkkuutta ja oikeellisuutta.

Ympäristöministeriö on alkanut yhteistyössä Sitran kanssa selvittämään rakennustietokannan perustamista. Alkuvuonna 2019 toteutetaan esiselvitys tutkimuskumppaneina olevien Suomen ympäristökeskuksen, Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Tampereen yliopiston kanssa. Tämän pohjalta lähdetään kehittämään materiaalien tietopalvelua, jonka avulla voidaan hallita käytössä olevien ja kiertoon lähtevien materiaalien määrää ja sijaintia.

Mistä on kyse?