Esimerkit
Arvioitu lukuaika 2 min

Resurssiviisaudella hyvää elämää kaupunkilaisille

Jotta asukkaiden hyvä elämä olisi mahdollista, Kuopio otti kaupunkistrategian päivityksessä yhdeksi keinoksi resurssiviisauden.

Julkaistu

Ongelma

Millainen on hyvä kaupunki asukkaan näkökulmasta? Kuopion kaupungin strategiaa haluttiin uudistaa asukaslähtöisesti. Siten kaupungin asukkaille pyrittiin kehittämään edellytyksiä mahdollisimman hyvään elämään. Strategian valmisteluun osallistettiin laajasti kaupungin asukkaita ja eri sidosryhmiä, joiden myötä yhdeksi hyvän elämän elementiksi nostettiin kiertotalous.

Ratkaisu: Kaupunkistrategian painopistealueena resurssiviisaus

Kuopion kaupunki uudisti kaupunkistrategiansa ja otti yhdeksi päätavoitteekseen resurssiviisauden. Tämä sisältää pienempiä tavoitteita ja toimenpiteitä kiertotalouteen, energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan ja viisaaseen liikkumiseen liittyen.

Tavoitetta toteutetaan resurssiviisausohjelman avulla, joka on laadittu yhdessä sidosryhmien kanssa ja sisältää tavoitteet vuoteen 2030 saakka, sekä vision vuoteen 2050. Ohjelman kolme päätavoitetta ovat jätteettömyys, hiilineutraalius sekä kestävä kulutuksen taso. Kuopion kaupunki on sitoutunut tavoitteisiin myös resurssiviisaiden edelläkävijäkuntien Fisu-verkostossa. Lisäksi kaupunki on mukana Circwaste – kiertotalouden edelläkävijäkunnat -verkostossa.

Toimintamalli ja hyödyt kunnalle

Strategia toimii johtamisen välineenä, ohjaa pitkäjänteistä toiminnan suunnittelua ja luo punaisen langan resurssiviisauden suunnitelmalliselle kehittämiselle. Strategiaprosessi on ollut avoin ja osallistava: Valmisteluun ovat osallistuneet uuden valtuuston ja kaupungin johdon lisäksi henkilöstö, kuntalaiset, elinkeinoelämän edustajat sekä muut sidosryhmät. Tavoitteet on sisällytetty talousarvioon, jossa tavoitteiden edistymistä seurataan mittareilla.

Konkreettisia toimenpiteitä resurssiviisauden ja kiertotalouden edistämiseksi on jaksotettu eri vuosille. Yksi vaikuttavimmista toimenpiteistä lähivuosille on uusiutuvan energian, kuten kaukojäähdytyksen, geoenergian ja aurinkoenergian laaja hyödyntäminen kaupungissa. Kuopion seudulla halutaan panostaa myös viisaaseen liikkumiseen: Käyttöön otetaan kaupunkipyöriä, joista osa on sähköavusteisia. Lisäksi esimerkiksi maarakentamisessa lisätään suunnitelmallisesti uusiomateriaalien käyttöä.

Hyödyt kuntalaiselle

Resurssiviisas toiminta vahvistaa kaupungin ja alueen taloutta, luo uusia työpaikkoja ja edistää kestävää ihmisten ja ympäristön hyvinvointia – strategian visiota olla ”hyvän elämän pääkaupunki”. Kuopion kaupungin strategia on koko kaupunkiyhteisön strategia. Keskeisiä kumppaneita strategian toteuttamisessa ovat yritykset, järjestöt ja yhteisöt sekä kuntalaiset. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia syntyy muun muassa hyödyntämällä laajemmin teollisuuden sivuvirtoja. Uudet asukkaille suunnatut palvelut, kuten kaupunkipyörät ja lainauspalvelut, luovat uutta liiketoimintaa ja helpottavat ekologisten valintojen tekemistä.

Mistä on kyse?