Arvioitu lukuaika 1 min

Vaikuttavuus­investoinnilla taklataan ympäristöhaasteita

Ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä Sitra valjastavat vaikuttavuusinvestoinnin keinot kiertotalouden edistämiseksi.

Kuva: Topias Dean/ Sitra

Julkaistu

Haaste

Julkiset investoinnit ja hankinnat tehdään usein lopputuotos edellä ilman, että pohdittaisiin investoinnin tai hankinnan vaikutuksia yhteiskunnalle. Verovarojen mahdollisimman tehokas käyttö edellyttää, että investointien ja hankintojen lähtökohtana on tuotosten ja suoritteiden sijaan yhteiskunnallisten ja ympäristöhyötyjen edistäminen.

Ratkaisu

Vaikuttavuusinvestoinnissa hyödynnetään yksityistä pääomaa yhteiskunan kestävään kehittämiseen. Sijoittajat kantavat hankkeen taloudelliset riskit ja julkinen sektori maksaa vain saavutetuista tuloksista. Olennaista on asettaa selkeät tulos- ja vaikuttavuustavoitteet sekä taloudelliset tuottotavoitteet, joiden toteutumista mitataan.

Ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö ovat yhdessä Sitran kanssa työstäneet kiertotalouden mukaista vaikuttavuusinvestointihanketta. Tavoitteena on lanseerata Euroopan ensimmäinen ympäristöhaasteen ratkaisemiseen keskittyvä tulosperusteinen rahoitussopimus Suomessa vuonna 2019. Se kanavoi rahoitusta hankkeille ja toimenpiteille, jotka auttavat saavuttamaan etukäteen asetetut, mitattavissa olevat kiertotalouden mukaiset tavoitteet.

Julkaisu

Kriittinen siirto - Suomen kiertotalouden tiekartta 2.0

Kiertotalouden tiekartta 2.0 piirtää Suomen tien kiertotalouteen vuoteen 2025 mennessä. Löydä sinun roolisi ja muuta talouden peli fiksummaksi yhdessä meidän kaikkien kanssa.

Julkaistu

Mistä on kyse?