Ehdotuksemme parempaan huomiseen


Näissä vaaleissa päätettiin neljän vuoden lisäksi myös pidemmän aikavälin asioista. Katse on nostettava kengänkärjistä, tulevaisuus ei odota. Kokosimme 3×3 ehdotusta päättäjille uuteen hallitusohjelmaan.

3×3 ehdotusta parempaan huomiseen


Vaalit ovat ohi ja uusilla kansanedustajilla on kansalaisilta saatu lupa linjata Suomen tulevaisuutta.

Vaalikausi on liian lyhyt aika isojen yhteiskunnallisten muutosten toteutukseen. Päättäjien onkin tärkeä arvioida suunniteltujen uudistusten vaikutuksia pitkällä aikavälillä ja huomioida tulevaisuus kaikessa päätöksenteossa.

Hallitus tarvitsee työnsä tueksi yhteisen vision Suomen tulevaisuudesta sekä strategisen hallitusohjelman, joka pilkotaan sekä vaalikauden että pidemmän aikavälin tavoitteisiin. Sitra on koonnut Suomen päättäjille neljä suurta muutosehdotusta, joiden valitseminen parantaa kestävää taloutta ja kilpailukykyä, kehittää demokratiaa sekä turvaa suomalaisten hyvinvoinnin ja kyvyn toimia muuttuvissa olosuhteissa sekä kohdata häiriöitä ja kriisejä.

Koostimme päätöksentekijöille 3×3 konkreettista ehdotusta, jotka auttavat Suomea menestymään ja vastaavat aikamme suuriin haasteisiin tällä vaalikaudella ja sen yli.

Miten edistämme luonnon hyvinvointia?

 1. Säädetään luontolaki
  Luontokato on ilmaston kuumenemisen tavoin systeeminen ongelma, joka vaatii muutoksia kaikkeen – tapaamme tuottaa, kuluttaa ja elää. Suomen nykyinen sirpaleinen luontolainsäädäntö ei vastaa tähän haasteeseen. Siksi tarvitaan luontolaki: ilmastolain kaltainen puitelaki, joka ohjaisi hallinnonalat ja viranomaiset ottamaan luontokadon haltuun johdonmukaisesti ja kokonaisuutena.
 2. Tehdään luonnon arvo näkyväksi
  Kuinka suuri on luonnon tuottama vuotuinen lisäarvo kansantaloudelle? Entä ekosysteemien heikkenemisen aiheuttama taloudellinen menetys? Vaikea sanoa, sillä Suomen luonnon ja sen palveluiden taloudellista arvoa ei tiedetä. Se johtaa lyhytnäköisiin päätöksiin. Ekosysteemitilinpito on vastaus tähän haasteeseen. Se on kansainvälisesti hyväksytty kansantalouden tilinpidon laajennus, joka mittaa ekosysteemien ihmiselle tuottamia palveluja ja yhteisen luontopääomamme tilaa – ja tekee siten luonnon taloudellisen arvon näkyväksi päätöksentekijälle.
 3. Kokeillaan uudenlaista maa- ja metsätalouden tukijärjestelmää
  Moni maanomistaja haluaisi tehdä luontoa vahvistavia ja ilmastokriisiä ratkaisevia valintoja pelloillaan tai metsissään, jos kannusteet vain olisivat kohdillaan. Maa- ja metsätalouden tukijärjestelmää kehittämällä voitaisiin saavuttaa merkittäviä, nopeita ja kustannustehokkaita vaikutuksia. Tulevalla hallituskaudella sekä maa- että metsätaloudessa kannattaisi kokeilla tulosperusteista tukijärjestelmää, jossa tuki perustuu esimerkiksi päästövähennykseen, sidottuun hiileen tai muuhun ekosysteemipalvelujen vahvistamiseen.

Miten turvaamme demokratiaa?

 1. Muodostetaan kansalaispaneeli ja vahvistetaan kansalaisaloitetta
  Puntaroivan kansalaispaneelin ideana on varmistaa kansalaisosallistumisen moniäänisyys. Kootaan puntaroiva kansalaispaneeli, joka tuottaa suositukset 1-3 hallituskaudella käsiteltävään merkittävään uudistukseen. Kansalaisaloite nauttii suomalaisten luottamusta, mutta sen vaikuttavuutta nakertaa se, ettei aloitteiden käsittelylle eduskunnassa ole määräaikaa. Esimerkiksi nyt hallituskauden päättyessä kymmenen eduskuntaan jo edennyttä aloitetta raukeaa. Kansalaisaloitteelle tarvitaan palvelulupaus, esimerkiksi käsittelyvelvoite kuuden kuukauden sisällä.
 2. Perustetaan verkkopalvelu päätöksenteon seurantaan
  Kansalaisten on vaikea hahmottaa, miten ja missä aikataulussa päätöksenteko eri asioissa etenee. Tarvitaan verkkopalvelu, joka tarjoaa kokonaisnäkymän päätöksentekoon ja lisää lainsäädäntöprosessin läpinäkyvyyttä ja osallistumismahdollisuuksia.
 3. Myönnetään lisärahoitusta kirjastojen demokratiatyöhön
  On mahdollista ja jopa todennäköistä, että suomalaisiin kohdistuu informaatiovaikuttamista, jonka tavoitteena on nakertaa luottamusta yhteiskuntaa kohtaan. Digitaalisen lukutaidon, kansalaistaitojen ja yhteiskunnallisen vuoropuhelun tukemiseen tarvitaankin lisävaroja. Kirjastoille ja kuntien sivistystoimille tulee mahdollistaa lisärahoituksen hakeminen kirjastojen demokratiatyöhön.

Miten hyödynnämme dataa fiksusti?

 1. Hyödynnetään dataa sote-uudistuksessa ja laaditaan terveysalalle kasvustrategia
  Sosiaali- ja terveysalaan liittyvä data on saatava liikkeelle sekä hyvinvointialueiden sisällä että niiden välillä – ja pitkällä aikavälillä myös EU:n jäsenmaiden kesken. Dataa hyödyntämällä Suomi voi säästää vuositasolla jopa satoja miljoonia euroja. Myös erilaiset terveysalan palvelut ja tuotteet ovat Suomelle mahdollisuus, eivät vain osaratkaisu kestävyyshaasteeseen. Voisimme viedä terveysteknologiaa ja terveysdatan avulla toteutettuja innovaatioita maailmalle. Terveysalan kasvustrategia kannattaa kirjata hallitusohjelmaan ja toteuttaa myös tutkimus- ja kehitysinvestointeihin (TKI) liittyvän lainsäädännön kokonaisuudistus. Lisätietoja löytyy Sitran työpaperista.
 2. Lisätään tekoälyn käyttöä julkisella sektorilla
  Tekoäly mahdollistaa julkisella sektorilla työn tuottavuushyötyjä. Asia kannattaa kirjata seuraavaan hallitusohjelmaan, sillä tekoälyn käyttö vaatii päivityksiä sekä yleislakiin (hallintolaki) että erityislakeihin (esim. Kelaan ja verottajaan liittyen). Lisätietoja löytyy Sitran selvityksestä.
 3. Haetaan kestävää kasvua datasta
  Käynnistetään datatalouden kasvuohjelma, jotta saamme digitalisaatiota hyödyntäviä edelläkävijäyrityksiä Suomeen. Ohjelman avulla voimme lisätä yritysten valmiuksia hyödyntää dataa ja tekoälyä kestävästi, mikä mahdollistaa niin uutta liiketoimintaa kuin tuottavuuden parantamisen.

Päättäjälle

Sinä päätät! Tässä keinoja nostaa katse tulevaisuuteen!

uutiset

Sitra ehdottaa Suomelle: neljä vastuullista valintaa ja hallitusohjelmalle strateginen malli

Petteri Orpo "EPP Summit, 20 October 2022, Brussels"
artikkelit

Petteri Orpo, tässä ovat oikeat vastaukset Suomen tulevaisuudelle

julkaisut

Miten Suomeen muodostetaan hallitus?

Kommentti

Kansankoti vai kasino? Datatalouden suuntaan on vaikutettava nyt

uutiset

Megatrendit 2023: Näitä kehityskulkuja emme voi ohittaa

Eväitä tulevaisuusäänen löytämiseen

Lisää näkökulmia, ratkaisuja ja työkaluja pitkäjänteiseen, vaalikaudet ylittävään työhön. Ja äänestyskoppiinkin.

Prosessikuvio, taustalla Suomen kartta.
uutiset

Kansalaiset tarvitsevat selkeän kokonaiskuvan verkkopalveluista osallistuakseen päätöksentekoon

uutiset

Talouden ja yhteiskunnan vaikuttajat: Ei taloutta ilman luontoa

uutiset

Datatalkoot ovat käynnissä – Näillä keinoin Suomi pääsee kohti reilua datataloutta, yhteiskunnan ja talouden vaikuttajat lupaavat tarttua toimeen

julkaisut

Suomen terveysalan kasvun ja kilpailukyvyn visio 2030

Kuvassa paperilennokkeja, jotka yrittävät lentää eduskuntataloon.
artikkelit

Kansalaisaloite täytti 10 vuotta – näin kehittäisimme sitä

Erilaisia ihmisiä, suomen kartta taustalla
uutiset

Yli puoli miljoonaa suomalaista haluaisi osallistua enemmän yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, jos se olisi nykyistä helpompaa

hankkeet

Tulevaisuuden tekijän työkalupakki

Kuvituksessa ihmisjoukko keskustelemassa
artikkelit

Kansalaispaneelit tukevat päätöksentekoa – minkälaisiin aiheisiin ne sopivat?

Kuvituskuva, kuvakaappaus Kaupapalehden kolumnin alusta.
Poiminnat

Sosiaalinen media on vaalimainonnan villi länsi

Puheenvuoro

Suomi voi löytää kaivatut kilpailukyvyn avaimet datataloudesta, mutta monimutkaisessa murroksessa onnistuminen vaatii vankkaa yhteistyötä

julkaisut

Tekoälyn käyttömahdollisuudet julkisella sektorilla

Kuvassa muutama ihmishamo, jotka tuottavat puhekuplia
uutiset

Sitra ja DigiFinland tuovat demokratiainnovaation Suomeen – Polis-alusta mahdollistaa uudenlaisen keskustelun

Kuvituskuva. Kansalaiset päätöksentekoprosesseissa.
uutiset

Lainsäädäntötyössä käytetään vielä rajallisesti keinoja kansalaisten kuulemiseen

uutiset

Digivalta-selvitys: Huippupoliitikot ovat tietämättään osa näkymättömiä vaikuttamisverkostoja

sivut

Reilun datatalouden tahtotila

artikkelit

Tehtävänä tulevaisuus: Näin Sitran työ näkyy Suomessa ja suomalaisten arjessa