Aalto-yliopiston lopputyötiimit globaalien haasteiden ratkojina

Päättynyt hanke 10/2017 – 9/2019.

Aalto-yliopisto kehitti maisterivaiheen opiskelijoille uudenlaisen mallin lopputyön tekemiseksi. Mallissa eri tieteenalojen opiskelijat ratkovat yhdessä Aalto-yliopiston yhteistyöyrityksen antamaa haastetta ja kirjoittavat yhteistyön pohjalta omat lopputyönsä.

Mistä oli kyse?

Hanke oli osa kiertotalouskoulutusta kaikille koulutusasteille -kokonaisuutta, joka toteutettiin vuosina 2017-2019. Sitran visiona oli, että kaikkien valmistuneiden tulisi ymmärtää, mitä kiertotalous tarkoittaa hänen työnsä ja arkensa kannalta ja mitä päätöksiä ja tekoja hän voi tehdä kiertotalouden edistämiseksi. Tavoitteena oli lisätä kiertotalousosaamista Suomessa kehittämällä laajasti kaikille koulutusasteille eri näkökulmista katsovaa kiertotalousopetusta, materiaaleja, konsepteja sekä yhteistyötä. Kokonaisuuteen osallistui yli 50 oppilaitosta, koulutusorganisaatiota ja yritystä.

Mitä saatiin aikaan?

Aalto-yliopiston kiertotalouden opetusta kehittävässä hankkeessa kehitettiin uusi, yhteistyöhön ja monitieteisyyteen perustuva lopputyömalli.  Yksilöllisen työskentelytavan sijaan maisterivaiheen opiskelijat muodostavat 2-4 opiskelijan lopputyötiimejä. Yhteistyön tavoitteena on kehittää tiimissä ratkaisu Aalto-yliopiston yhteistyöyrityksen antamaan haasteeseen. Lisäksi kukin opiskelija tuottaa oman tieteenalansa vaatimusten mukaisen lopputyön omalle koulutuslaitokselleen.

Aalto-yliopisto, opiskelijat ja yhteistyöyritykset tuottivat yhteistyössä uusia näkökulmia, tietoa ja ratkaisuja kiertotalouden roolista kiinteistö- ja rakentamisalalla. Lopputyötiimit jatkavat toimintaansa Aalto Thesis -lopputyöohjelmassa myös muiden alojen parissa.

Kuka oli mukana?

Aalto-yliopisto vastasi hankkeen toteuttamisesta. Sitra rahoitti hanketta ja hankevastaavina olivat Sitran puolelta Riitta Silvennoinen ja Nani Pajunen. Lisäksi Sitra osallistui tehtävänannon muokkaamiseen sekä töiden ohjaamiseen.

Ota yhteyttä

ihmiset
Nani Pajunen
Johtava asiantuntija, Kestävyysratkaisut

Mistä on kyse?