Kiertotalouden alueellinen tiekartta

Päättynyt hanke 6/2018 – 3/2021

Turun kaupunki rakensi alueellisen kiertotalouden tiekartan, jolla kaupunki edistää tavoitteitaan olla kestävä, jätteetön ja hiilineutraali vuoteen 2040 mennessä. Samalla luotiin mallin, jonka avulla myös muut kunnat ja kaupungit pystyvät rakentamaan tiekartan omille alueilleen.

Mistä on kyse?

Kunnat ja kaupungit mahdollistavat tärkeät siirrot kiertotaloudessa aktivoimalla ja kirittämällä alueellaan toimivia yrityksiä, yhteisöjä ja asukkaita kiertotalouteen sekä tekevät kiertotalouden mukaisia julkisia hankintoja. Kiertotalous puolestaan tukee alueellisen kilpailukyvyn vahvistamista, asukkaiden hyvinvointia ja uusien asukkaiden houkuttelemisesta sekä auttaa kuntien hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisessa.

Hankkeen tavoitteena oli luoda malli, jonka avulla kunnat ja kaupungit pystyvät rakentamaan kiertotalouden tiekartan omille alueilleen. Tiekartta piirtää reitin kiertotalouteen sekä tunnistaa tarvittavat toimenpiteet ja organisaatiot, joiden avulla siirtyminen kiertotalouteen onnistuu.

Mitä saatiin aikaan?

Turku aikoo olla jätteetön ja päästötön kaupunki Suomessa jo vuonna 2040 ja haastaa tällä tavoitteellaan myös muut kaupungit siirtymään nopeasti kiertotalouteen. Rakensimme Turun kaupungin kanssa alueellisen kiertotalouden tiekartan ja samalla mallin muille kunnille tiekartan luomiseksi. Mallissa huomioitiin alueelliset erityispiirteet ja vahvuudet, kumppaneiden sitouttaminen sekä kiertotalouteen siirtymisen mittaaminen.

Turun tiekarttatyötä pohjustettiin kartoittamalla olemassa olevia paikallisia kiertotalousratkaisuja ja -työkaluja sekä sitouttamalla alueen toimijoita. Lisäksi tunnistettiin kiertotalouden mahdollisuuksia ja hidasteita Turussa sekä muilla edelläkävijäalueilla muun muassa lainsäädännön ja taloudellisten keinojen kannalta. Turun alueella pyrittiin kokoamaan yhteistyökumppaneita, jotka yhdessä rakentavat innostavat ja kunnianhimoiset askeleet kohti kiertotaloutta.

Alueellisten kiertotalouden tiekarttojen rakentamismallia levitettiin hankkeen aikana sekä muihin Suomen kaupunkeihin että kansainvälisesti kaupunkiverkosto ICLEI:n yhteistyön kautta. Tavoitteena oli, että uudet kunnat ja kaupungit ottavat kiertotalouden kärjekseen, omilla alueellisilla vahvuuksilla ja erityispiirteillä höystettynä.

Tutustu Turun kiertotalouden tiekarttaan kaupungin verkkosivuilla.

Hanke tuki kansallisen kiertotalouden tiekartta 2.0:n tavoitteita.

Kuka oli mukana?

Turun kaupunki koordinoi alueellisen tiekartan rakentamista. Turku on tehnyt Sitran kanssa kestävän kehityksen yhteistyötä vuodesta 2015 alkaen. Tämän johdosta Turkuun on syntynyt uutta kiertotalousliiketoimintaa, resurssiviisaus on tullut osaksi arkea ja kasvihuonepäästöjäkin voidaan vähentää ennakoitua nopeammin.

ICLEI – Local Governments for Sustainability toimi Turun kumppanina hankkeessa. ICLEI n roolina on rakentaa askelmerkit alueellisen kiertotalouden tiekartan tekemisestä ja laajentaa mallia uusille alueille. ICLEI muodostaa kansainvälisen verkoston, jossa yli 1 750 paikallista ja alueellista hallintoa yli 100 maassa on sitoutunut kestävään kaupunkikehitykseen.

Ota yhteyttä

ihmiset
Marleena Ahonen

Mistä on kyse?