Kiertotalouden alueellinen tiekartta

Käynnissä oleva hanke 6/2018 – 3/2021

Turun kaupunki rakentaa alueellisen kiertotalouden tiekartan, jolla kaupunki edistää tavoitteitaan olla kestävä, jätteetön ja hiilineutraali vuoteen 2040 mennessä. Samalla luomme mallin, jonka avulla myös muut kunnat ja kaupungit pystyvät rakentamaan tiekartan omille alueilleen.

Mistä on kyse?

Kunnat ja kaupungit mahdollistavat tärkeät siirrot kiertotaloudessa aktivoimalla ja kirittämällä alueellaan toimivia yrityksiä, yhteisöjä ja asukkaita kiertotalouteen sekä tekevät kiertotalouden mukaisia julkisia hankintoja. Kiertotalous puolestaan tukee alueellisen kilpailukyvyn vahvistamista, asukkaiden hyvinvointia ja uusien asukkaiden houkuttelemisesta sekä auttaa kuntien hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisessa.

Hankkeen tavoitteena on luoda malli, jonka avulla kunnat ja kaupungit pystyvät rakentamaan kiertotalouden tiekartan omille alueilleen. Tiekartta piirtää reitin kiertotalouteen sekä tunnistaa tarvittavat toimenpiteet ja organisaatiot, joiden avulla siirtyminen kiertotalouteen onnistuu.

Mitä teemme?

Turku aikoo olla jätteetön ja päästötön kaupunki Suomessa jo vuonna 2040 ja haastaa tällä tavoitteellaan myös muut kaupungit siirtymään nopeasti kiertotalouteen. Rakennamme Turun kaupungin kanssa alueellisen kiertotalouden tiekartan ja samalla mallin muille kunnille tiekartan luomiseksi. Mallissa huomioidaan alueelliset erityispiirteet ja vahvuudet, kumppaneiden sitouttaminen sekä kiertotalouteen siirtymisen mittaaminen.

Turun tiekarttatyötä pohjustetaan kartoittamalla olemassa olevia paikallisia kiertotalousratkaisuja ja -työkaluja sekä sitouttamalla alueen toimijoita. Lisäksi tunnistetaan kiertotalouden mahdollisuuksia ja hidasteita Turussa sekä muilla edelläkävijäalueilla muun muassa lainsäädännön ja taloudellisten keinojen kannalta. Turun alueella pyritään kokoamaan yhteistyökumppaneita, jotka yhdessä rakentavat innostavat ja kunnianhimoiset askeleet kohti kiertotaloutta.

Alueellisten kiertotalouden tiekarttojen rakentamismallia levitetään hankkeen aikana sekä muihin Suomen kaupunkeihin että kansainvälisesti kaupunkiverkosto ICLEY:n yhteistyön kautta. Tavoitteena on, että uudet kunnat ja kaupungit ottavat kiertotalouden kärjekseen, omilla alueellisilla vahvuuksilla ja erityispiirteillä höystettynä. Lue lisää hankkeen etenemisestä ja tuloksista Turun kaupungin hankesivuilta (englanniksi).

Hanke tukee kansallisen kiertotalouden tiekartta 2.0:n tavoitteita.

Kuka on mukana?

Turun kaupunki koordinoi alueellisen tiekartan rakentamista. Turku on tehnyt Sitran kanssa kestävän kehityksen yhteistyötä vuodesta 2015 alkaen. Tämän johdosta Turkuun on syntynyt uutta kiertotalousliiketoimintaa, resurssiviisaus on tullut osaksi arkea ja kasvihuonepäästöjäkin voidaan vähentää ennakoitua nopeammin.

ICLEY – Local Governments for Sustainability toimii Turun kumppanina hankkeessa. ICLEYn roolina on rakentaa askelmerkit alueellisen kiertotalouden tiekartan tekemisestä ja laajentaa mallia uusille alueille. ICLEY muodostaa kansainvälisen verkoston, jossa yli 1 750 paikallista ja alueellista hallintoa yli 100 maassa on sitoutunut kestävään kaupunkikehitykseen.

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?