Osaaminen näkyviin -tunnus

Osaamista syntyy monissa ympäristöissä: työelämässä, arjessa, vapaa-ajalla, opinnoissa, kursseilla, harrastuksissa, perhe-elämässä – missä vain. Aina omaa osaamista ei edes huomaa. Tule mukaan auttamaan ihmisiä tunnistamaan omaa osaamistaan ja tekemään sitä näkyväksi 30.8.–12.9. Mukana on yli 350 toimijaa!

Ajankohtaista

Kurkkaa lisää!

Mistä on kyse?

Olemme kutsuneet erilaisia toimijoita rakentamaan kanssamme elo-syyskuun 2021 vaihteeseen osaamisen tunnistamisen viikkoja 30.8.-12.9.2021.

Aihetunniste somessa on #OsaaminenNäkyviin

Tältä sivustolta löydät ajankohtaisen tiedon Osaaminen näkyviin -viikoista. Tapahtumaviikoissa on kyse siitä, mitä voimme tehdä ja saada aikaan yhdessä. Tavoitteena on monin tavoin auttaa ihmisiä huomaamaan osaamistaan, tekemään sitä näkyväksi ja nostaa aihetta julkiseen keskusteluun. Siksi toivotamme tervetulleeksi monenlaiset yhteisöt toimimaan kanssamme!

Katso lista yhteisöistä, jotka ovat ilmoittautuneet mukaan viikkojen toteuttajiksi.

Olemme koonneet tänne vastauksia yleisimpiin kysymyksiin.

Osaaminen näkyviin -viikot

 • Innostaa ja kannustaa kaikkia huomaamaan osaamistaan ja tekemään sitä näkyväksi
 • Herättää julkista keskustelua siitä, että kyky tunnistaa omaa osaamista on yksi osallisuuden, toimijuuden, hyvinvoinnin ja työllistymisen ehto
 • Kokoaa monia toimijoita yhteisen sanoman äärelle

Viikkoja ovat suunnitelleet yhteistyössä Sitran kanssa Kansalaisopistojen liitto KoL ja Opintokeskus Sivis.

Osaaminen näkyviin -viikot edistää 30 keskeisen yhteiskunnallisen toimijan yhdessä kiteyttämää elinikäisen oppimisen tahtotilaa Suomelle, jonka mukaan on merkityksellistä, että yksilöt ja yhteisöt pystyvät tekemään osaamisensa näkyväksi ja hyödyntämään sitä.

Pääviestit ja periaatteet

Tärkeimmät viestimme

 • Osaamista kertyy monissa ympäristöissä: työelämä, arki, harrastus, vapaa-aika, perhe-elämä, koulutus, kurssit jne. Kaikkialla syntyvä osaaminen on arvokasta!
 • Jokaisella on monenlaista osaamista, ja kun sen huomaa, löytää osaamiselleen käyttöä. Osaamisen tunnistaminen on tulevaisuuden yleissivistystä.
 • Osaaminen on itsessään arvokasta, ja sen huomaaminen ja näkyväksi tekeminen on merkityksellistä osallisuuden, toimijuuden, sivistyksen, hyvinvoinnin ja työllisyyden näkökulmista.
1
Kaiken tekemisen tulee liittyä ihmisten osaamisen huomaamiseen ja näkyväksi tekemiseen.
2
Viestintä osaamisen huomaamisen tärkeydestä on myönteistä, arvostavaa, kannustavaa ja keskittyy mahdollisuuksiin.
3
Keskitytään osaamiseen, jota on, eikä siihen, mitä ei ole. Osaamisen arviointi, vertailu, mittaaminen ja arvottaminen eivät ole viikkojen ohjelmaan ja viestintään sopiva lähtökohta.
4
Missä tahansa syntynyt osaaminen on arvokasta - tapahtui se sitten työelämässä, arjessa, harrastuksissa, vapaa-ajalla, perhe-elämässä tai koulutuksessa.

Miten mukaan?

Haluamme rakentaa viikkojen ohjelmaa yhdessä kaikkien tahojen kanssa, jotka pitävät osaamisen näkyväksi tekemistä tärkeänä: yhteisöt, yritykset, järjestöt, opistot, oppilaitokset, verkostot ja jokainen aiheesta kiinnostunut. Olet oikeassa paikassa, jos haluat auttaa ihmisiä huomaamaan moninaista osaamistaan ja nostamaan sitä esiin sekä osallistua keskusteluun osaamisen tunnistamisen merkityksestä.

Nämä yhteisöt ovat jo ilmoittautuneet mukaan Osaaminen näkyviin -viikkojen toteuttajiksi.

Miten voin osallistua?

Yhteisösi tai sinä voitte osallistua mukaan pienin teoin tai isosti esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • Tarjoamalla työkaluja, tilaisuuksia tai muuta apua osaamisen huomaamiseen ja esiin nostamiseen joko kaikille avoimesti tai rajatummin omille asiakkaille, jäsenille, henkilöstölle, kumppaneille, verkostoille tai ystäville
 • Nostamalla asiaa esiin omissa viestintäkanavissa ja somessa: blogit, artikkelit, kannanotot, tviitit ym.
 • Jakamalla muiden sisältöjä ja osallistumalla julkiseen keskusteluun
 • Käymällä Erätauko-dialogeja osaamisen tunnistamisesta
 • Mitä muuta keksit? ideoi vapaasti, ja kerro kaikille avoimista tilaisuuksista ja sisällöistä viikkojen Facebook-tapahtumasivulla

Tarjoamme kaikkien käyttöön

Uskomme, että mukaan lähtevillä toimijoilla on paras ymmärrys ja tieto keinoista auttaa omia kohdejoukkojaan huomaamaan osaamista ja tuomaan sitä näkyviin sekä nostaa asian tärkeyttä esiin. Teemme kuitenkin kaikkien käyttöön:  

Viestintämateriaalia ja näkyvyyttä

Osaaminen näkyviin -viikkojen toteuttajaksi ilmoittautuneet yhteisöt saavat viestintänsä tueksi ilmoittautumisen yhteydessä seuraavia materiaaleja:

 • Osaaminen näkyviin -tunnus (su, ru, en)
 • Kuvia, mm. ’Olemme mukana’
 • Video, joka virittää ja kutsuu pohtimaan osaamisen huomaamista. Sitä voi hyödyntää myös Erätauko-dialogien alustuksessa.
 • Tapahtumasivu Facebookissa, jossa voit jakaa tietoa kaikille avoimista tapahtumista ja sisällöistä

Tapahtumaviikoilla julkaisemme somesisältöjä sekä nostamme asiaa julkiseen keskusteluun.

Työkaluja osaamisen havaitsemiseen

Kokoamme verkkosivuillemme osaamisen tunnistamisen työkaluja sekä julkaisemme yksinkertaisia yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia osaamisen tunnistamisen avuksi.

Erätauko-dialogit osaamisen tunnistamisesta

Keskustelu toisten ihmisten kanssa on yksi parhaista tavoista oivaltaa uutta omasta osaamisesta. Tätä tarkoitusta palvelee rakentavan ja tasavertaisen keskustelun menetelmä, Erätauko-dialogi.

Keskusteluja voi käydä monenlaisten ryhmien kanssa: harraste- ja opintoryhmien, työyhteisöjen, asiakasryhmien tai vaikkapa toisilleen tuntemattomien ihmisten kanssa. Keskustelut tarvitsevat vetäjän, ja tarjoamme perehdytystä vetäjille.

Voit järjestää verkossa tai kasvotusten tapahtuvan keskustelun.

Ilmoittaudu keskustelujen järjestäjäksi Maikki Siukolle.

Erätauko-dialogit osaamisen tunnistamisesta

Tule mukaan järjestämään osaamisen huomaamisesta Erätauko-dialogi viikoilla 35–36! Ohjeistamme ja perehdytämme keskustelumenetelmään kaikki mukaan ilmoittautuvat.

Mikä on Erätauko-dialogi?

Osaamista kertyy jokaiselle monissa ympäristöissä, mutta aina oman osaamisen huomaaminen ei ole helppoa. Moni suomalainen myös kokee, että heillä on osaamista, jota voisivat hyödyntää yhteiskunnassa enemmän.

Vuorovaikutuksella ja muilla ihmisillä on keskeinen rooli oman osaamisen huomaamisessa. Hyvä tapa huomata omaa osaamista on tasavertainen ja luottamuksellinen keskustelu. Osaamisen tunnistamisesta käytävän Erätauko-dialogin tarkoituksena on auttaa keskustelijoita huomaamaan omaa osaamistaan: tietoja, taitoja, vahvuuksia, asenteita – kaikkea sitä missä on hyvä!

Keskusteluja voi käydä monenlaisten ryhmien kanssa: harraste- ja opintoryhmien, työyhteisöjen, asiakasryhmien tai vaikkapa toisilleen tuntemattomien ihmisten kanssa. Keskustelut tarvitsevat vetäjän ja tarjoamme perehdytystä vetäjille.

Voit järjestää verkossa tai kasvotusten tapahtuvan keskustelun.

llmoittaudu keskustelujen järjestäjäksi Maikki Siukolle.

Ota yhteyttä.

Soita jo!

Mistä on kyse?