Siirry suoraan sisältöön

Pohjois-Suomen liikkumispalvelut vauhtiin yhteistyöllä

Pohjois-Suomen matkailukohteet sekä työ- ja asuinpaikat sijaitsevat pitkien matkojen päässä toisistaan. Vauhditamme Pohjois-Suomen alueella liikkumispalveluiden digitalisointia ja yhteistyötä paikallisten asukkaiden ja matkailijoiden kestävän liikkumisen helpottamiseksi.

Mistä on kyse?

Pohjois-Suomen harvaan asutun alueen matkailukohteet ja nähtävyydet ovat sijoittuneet eri puolille pitkien etäisyyksien päähän. Sesonki vaikuttaa voimakkaasti tarjolla oleviin liikkumisen mahdollisuuksiin, ja kohteisiin pääseminen on usein haastavaa ilman omaa autoa. Joukkoliikennettä on tarjolla lähinnä talvella ja tällöinkin vain keskeisten kohteiden välillä. Alueella on paljon pieniä liikenneyrittäjiä hajallaan, ja palveluihin kiinni pääseminen on haastavaa ilman eri palvelut kokoavaa digitaalista alustaa.

Mitä teemme?

Arctic MaaS -hankkeessa rakennetaan Pohjois-Suomen kuntarajat ylittävä liikkumispalveluiden yhteistyömalli, jonka kautta liikkumispalveluiden tarjoajat edistävät yhdessä kestävää liikkumista harvaanasutulla alueella. Tavoitteena on tukea jaettujen liikkumispalveluiden entistä helpompaa käyttöä omistusauton sijaan. Hankkeessa myös kehitetään avoimen lähdekoodin työkalu (GTFS-Editori), jonka avulla liikkumispalveluiden tarjoajat pystyvät digitalisoimaan hintojaan, reittejään ja muita palveluitaan helposti.

Strategisen yhteistyön edistäminen ja palveluiden digitalisointi luovat vahvan pohjan kehitteillä olevalle avoimelle reittioppaalle, joka kokoaa Pohjois-Suomen liikkumispalvelut kätevästi yhteen. VTT:n kehittämän reittioppaan avulla matkustajat pystyvät suunnittelemaan liikkumisensa Pohjois-Suomessa kulkuneuvojen vaihtamista myöten. Matkustaja näkee myös kartalta osoite- ja pysäkkikohtaisesti sopivimman reitin haluttuna ajankohtana. Lisäksi tavoitteena on tuoda kartalle myös reaaliaikaiset tiedot esimerkiksi aikatauluista, häiriö- ja poikkeustiedoista ja ajoneuvojen sijainneista.

Yhteistyöhanke on tulosta vuoden 2018 alkupuoliskolla Sitran toteuttamasta alueellisen liikkumisen rahoitushausta. Rahoitushaku ja sen hankkeet toteuttavat muiden muassa Sitran rahoittamaa Liikennealan kansallista kasvuohjelmaa 2018–2022. Hankkeessa jatketaan sekä laajennetaan myös Ylläksellä 2015-2018 käynnistynyttä yhteistyötä sekä pilotoitua kokonaisuutta.

Kuka on mukana?

Hankkeessa on mukana kaikkiaan 11 matkailualuetta Kemistä Utsjoelle. Sitra rahoittaa hankkeessa Lapin yliopistoa (MTI) ja Ylläksen matkailuyhdistys ry:tä strategisen yhteistyön rakentamisessa Pohjois-Suomen alueiden välille. Lapin yliopisto vastaa erityisesti hankkeen koordinoinnista sekä toimijaverkoston kartoittamisesta ja kokoamisesta. Ylläksen Matkailuyhdistyksen päävastuulla on Pohjois-Suomen alueiden tukeminen ja sitouttaminen, jotta liikkumisen palveluiden digitalisointia voidaan lähteä alueella kehittämään.

Apinf Oy puolestaan kehittää Sitran rahoittamana helppokäyttöistä avoimen lähdekoodin työkalua (GTFS-editori) liikennetiedon digitalisointiin, eli esimerkiksi tiedon tuomiseksi hankkeessa kehitettävään reittioppaaseen.

Kokonaisuuden avainhanketoimijoihin lukeutuu myös Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, joka vastaa avoimen liikkumispalvelualustan kehityksestä ja käyttöönotosta. Edellä mainittujen hanketoimijoiden lisäksi keskeisiä sidosryhmiä ja osarahoittajia ovat Enontekiön kunta, Kemijärven kaupunki, Lapin ELY-keskus, Lapin liitto, Muonion kunta, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pudasjärven kaupunki, Pyhä-Luosto Matkailuyhdistys, Sallan kunta, Sodankylän kunta, Elinkeinot & kehitys Nordica, Naturpolis oy ja Kideve Elinkeinopalvelut.

Missä mennään?

Hanke käynnistyi syksyllä 2018 ja se jatkuu vuoden 2019 loppuun.

Hanke koostuu seuraavista työpaketeista:

  1. Arctic MaaS -toimijaverkoston ja sidosryhmien kartoitus ja kokoaminen sekä Lapin liikkumisen tilannekuvan luominen (Lapin yliopisto/MTI, syys-marraskuu 2018)
  2. Avoimen lähdekoodin työkalun (GTFS Editori) kehittäminen (Apinf Oy, lokakuu 2018-kesäkuu 2019)
  3. Eri liikkumispalveluiden tarjoajien tietoisuuden, luottamuksen ja sitoutumisen kasvattaminen (Ylläksen matkailuyhdistys ry, syyskuu 2018-kesäkuu 2019)
  4. ”ArcticMaaS Strategic Accessibility Co-Creation” -malli alueellisen liikkumisen ja saavutettavuuden parantamiseen (Lapin yliopisto ja Ylläksen matkailuyhdistys ry, syyskuu 2018 – elokuu 2019)
  5. Arviointi ja toiminnan jatkon turvaaminen (koko hankkeen aikana)

Voit seurata hankkeen etenemistä hankkeen sivuilla www.arcticmaas.fi sekä Twitterissä @OpenArcticMaaS.

OTA YHTEYTTÄ

Mistä on kyse?