Urban Farm Lab

Päättynyt hanke 1/2019 – 12/2019.

Hankkeen aikana toteutettiin uudenlainen sisäruokatuotannon keskus Metropolian Vantaa kampukselle, jossa kokeiltiin erilaisia ruoantuotantoteknologioita.

Mistä oli kyse?

Ruoalla on merkittäviä vaikutuksia ympäristöön. Suurin osa ruoan ilmastovaikutuksista syntyy lannoitteiden käytön seurauksena, eläintuotannosta sekä hallitsemattomasta ruokahävikistä.

Kaupungissa tapahtuva ruoantuotanto tulee tulevaisuudessa täydentämään perinteistä peltoviljelyä, sillä esimerkiksi kuumilla ja kuivilla sekä kylmillä ja pimeillä alueilla kasvukausi jää lyhyeksi. Myös väestönkasvu pakottaa etsimään uusia ratkaisuja perinteisen ruoantuotannon rinnalle ruokaturvan takaamiseksi. Ruoantuotanto kaupungeissa vähentää kuljetusmatkoja sekä pakkausmateriaalien tarvetta. Suljetuissa olosuhteissa ei myöskään synny ravinnevalumia eikä kasvukausi rajoitu ainoastaan kesään, vaan esimerkiksi perunaa saadaan vuoden ympäri.

Urbaani viljely on tulevaisuuden viljelytekniikka, joka luo kiertotalousratkaisuja uusien ruoantuotantoteknologioiden avulla. Metropolia, Sitra ja viisi yritystä kokeilivat Vantaan Myyrmäen kampuksella ruoan kasvattamista teollisuushallissa. Kokeilu oli jatkoa kiertotalousravintola Ultimalle.

Mitä saatiin aikaan?

Hankkeen aikana toteutettiin uusi sisäruokatuotannon keskus, Urban Farm Lab, joka toimii oppimisympäristönä asiantuntijoille, yrityksille ja opiskelijoille. Testilaboratorion ensimmäisen kokeiluvaiheen aikana tilassa kokeiltiin erilaisia ruoantuotantoteknologioita.

Hankkeen aikana tehtiin kasvatuskokeiluita kasvattamalla perunaa, humalaa, levää, yrttejä, salaattia, sieniä, sirkkoja ja jauhomatoja. Käytetyt aeroponiset ja hydroponiset kasvatusteknologiat perustuvat vesiviljelyyn, jossa kasvit ottavat ravinteensa mullan sijaan suoraan vedestä. Hyönteisten kasvatuskokeiluita varten tilaan tuotiin sirkkakontti. Sirkkakontti tarjosi hankkeen aikana suotuisat kasvatus- ja kokeiluolosuhteet sirkkojen kasvatuksen lisäksi jauhomadoille. Kasvatusalustojen rakentaminen oli hankkeen päättyessä kuitenkin edelleen vaiheessa ja kehittämistyö jatkuu.

Hankkeen aikana luotiin uudenlainen ruoantuotantoteknologia-alaa koskeva ja kehittävä toimintamalli osaksi Metropolian opetustoimintaa. Toimintamallin ansiosta keskus toimii edelleen kiinnostavana tulevaisuuden ruoantuotannon tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja oppimisympäristönä. Opiskelijat pääsivät hankkeen aikana mukaan useisiin sisäruokatuotannon kokeiluihin, osallistumaan tilan rakentamiseen sekä työskentelemään yritysten kanssa. Myös lukuisiä opinnäyte- ja harjoitustöitä sekä innovaatioprojekteja tehtiin osana opintoja.

Urban Farm Lab on ollut ainutlaatuinen kokeiluhanke, joka on herättänyt runsaasti kansallista ja kansainvälistä kiinnostusta niin mediassa kuin alaan liittyvien toimijoidenkin piirissä. Hankkeen myötä eri alojen yritykset, tutkimuslaitokset, kaupungit ja järjestöt ovat päässeet tutkimaan ja kokeilemaan kestäviä sisäruokatuotannon ratkaisuja. Verkostoitumisen ja yhteistyömallien osalta oltiin hankkeen päättyessä kuitenkin toistaiseksi vielä hyvin alkuvaiheessa. Myöskään kokeiluympäristö ei ollut vielä valmis.

Kuka oli mukana?

Hankkeen koordinoijana toimi Metropolia ammattikorkeakoulu. Sitra rahoitti hanketta ja hankevastaavana oli Sitran puolelta Merja Rehn. Mukana oli myös viisi startup-yritystä: EntoCube Oy, Helsieni Oy, Little Garden Oy, Redono Oy ja Siukkula Oy.

Mitä seuraavaksi?

Urban Farm Labin toiminta ja kehittymistyö jatkuu edelleen. Seuraavana askeleena on tehdä liiketoiminnasta kannattavaa ja laajentaa vastaavia ruoantuotantomalleja teollisuuteen sekä viedä teknologioita ulkomaille. Tavoitteena on päästä testaamaan erityisesti tuotannon sivuvirtojen hyödyntämistä seuraavan kehittelyvaiheen aikana.

Ota yhteyttä

ihmiset
Riku Sinervo
Asiantuntija, Luonto ja talous

Mistä on kyse?