ihmiset

Monica Aro

Kehitysjohtaja, SATO

”Kestävä kehitys on iso trendi, joka muuttaa kaupunkeja sekä ihmisten arvoja ja käyttäytymistä. Siksi myös asumisen on muututtava. Hyvä asuminen ja ihmisten hyvinvointi on paljon muutakin kuin pelkät seinät. Fiksu arki tarkoittaa meille SATOssa sitä, että löydämme järkeviä ratkaisuja asukkaidemme arkea helpottamaan. Kyse voi olla säästöstä, elämyksellisyydestä tai jonkin käytännön ongelman ratkaisemisesta, sillä erilaiset asiat ovat eri ihmisille tärkeitä.”

”Tällainen kilpailu on hyvä tapa tuoda erilaisia ja erikokoisia toimijoita yhteen. Se avaa mahdollisuuksia löytää uusia yhteistyökumppaneita sekä kasvattaa verkostoja. Tähtäämme tietysti siihen, että yhdistämällä SATOn ja pienemmän yrityksen vahvuudet löytäisimme loistavia ja toteuttamiskelpoisia kestävää kehitystä tukevia ideoita, joista on hyötyä asukkaillemme.”

Monica Aro toimii tuomariston jäsenenä Fiksu arki -yrityskilpailussa.

 

Mistä on kyse?