julkaisut

Haastattelututkimus turvetuottajien näkemyksistä ja tulevaisuuden odotuksista

Yhteenvetoraportti

Kirjoittajat

Risto Haverinen, Sitowise Oy

Julkaistu

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää turvetuottajien kokemuksia ja näkemyksiä alan nykytilanteesta sekä odotuksia ja toiveita tulevaisuuteen liittyen. Tutkimusta varten tehtiin 13 teemahaastattelua viiden maakunnan alueella maaliskuussa 2020. Haastateltaviksi valittiin turvetuotantoalueiden omistajia ja alalla toimivia urakoitsijoita Etelä ja Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Haastatteluihin osallistui yhteensä 18 henkilöä, joista miehiä oli 14 ja naisia 4.

Haastatteluissa käytiin läpi neljä pääteemaa:

1) Turvetuotannon merkitys työnä ja elinkeinona

2) Suhtautuminen ympäristö ja ilmastokysymyksiin

3) Alan tulevaisuuden näkymät

4) Muutokseen sopeutuminen

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Haastattelututkimus turvetuottajien näkemyksistä ja tulevaisuuden odotuksista

Alaotsikko

Yhteenvetoraportti

Tekijät

Risto Haverinen, Sitowise Oy

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2020

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

68 s.

Mistä on kyse?