julkaisut

Ilmiölähtöisen suunnittelun työkalupakki

Työpohjia ilmiöiden hahmottamiseen

Kirjoittajat

Työryhmä: Kaisa Lähteenmäki-Smith (Sitra), Peter Tattersall (Hahmota Oy), Aurora Aranko, Melissa Kanerva ja Riikka Poukka (Deloitte)

Julkaistu

Ilmiöiden hahmottaminen vaatii kokonaisuuksien systeemistä ymmärrystä. Niiden hallinta edellyttää puolestaan politiikkavalintoja, joiden seuraukset ovat johdonmukaisia ja mahdollisimman ristiriidattomia muiden lähitavoitteiden ja niitä tukevien, osin päällekkäisten ja rinnakkaisten ratkaisujen kanssa.

Nämä olivat keskeisiä havaintoja Ilmiömäinen julkinen hallinto -keskustelualoitteessa, jonka Sitra julkisti elokuun 2018 lopussa. Ilmiöiden kartoittamiseen soveltuvien työkalujen kehitystyö lähtikin liikkeelle kyseisen keskustelualoitteen ja Sitran Kansanvallan peruskorjaus -projektin yhteydessä tunnistetusta tarpeesta. Huomasimme, että hallinnossa on kysyntää suunnittelutyökaluille, jotka tukevat keskustelua strategisista painopisteistä ja ilmiöistä.

Tähän julkaisuun sisältyvät työkalut on suunniteltu siten, että ne soveltuvat monenlaisiin tarpeisiin ja käyttäjille, ministeriöistä virastoihin ja puolueista kuntiin – yrityksiä ja järjestöjä unohtamatta. Siis sinne, missä on tarve luoda jaettua ymmärrystä yhteisistä tavoitteista, strategisista valinnoista tai ilmiöiden välisistä vaikutussuhteista.

Ilmiölähtöisyys haastaa pohtimaan asioita yhdessä, verkostoissa ja monesta näkökulmasta. Uskomme, että ilmiöiden luonnetta, niihin liittyviä syy-seuraussuhteita sekä tieto- ja arvopohjaa rikastava ymmärrys auttaa meitä paremmin ymmärtämään, millaisia vaihtoehtoja julkisessa politiikassa ja toiminnan tasolla on tarjolla.

Ilmiölähtöisyys sopii yhteen muiden hallinnon vahvojen trendien, kuten verkostomaisuuden, itseohjautuvuuden, osallisuuden vahvistaminen, tietoperusteisuuden, digitaalisuuden, kokeilevuuden ja läpinäkyvyyden kanssa. Se kutsuu meidät kaikki yhteiseen pohdintaan siitä, millaisia mahdollisuuksia ja haasteita yhteiskunnallamme on edessään ja millaisia ratkaisuvaihtoehtoja on käsissämme.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Ilmiölähtöisen suunnittelun työkalupakki

Tekijät

Työryhmä: Kaisa Lähteenmäki-Smith (Sitra), Peter Tattersall (Hahmota Oy), Aurora Aranko, Melissa Kanerva ja Riikka Poukka (Deloitte)

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2018

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

23 s.

ISBN (PDF)

978-952-347-091-0

ISSN (PDF)

2737-1042

Sarja

Työpaperi

Mistä on kyse?