julkaisut

Jatkuvan oppimisen rakenteita maailmalla

Tiivistelmä kansainvälisestä vertailusta

Julkaistu

Tämä muistio on suomenkielinen tiivistelmä Valtioneuvoston kanslian (VNK) helmikuussa 2019 julkistamasta selvityksestä A Study on Structures to Support Continuous Learning – International Benchlearning. Selvitys tuotti tietoa siitä, miten Suomen korkean teknologian verrokkimaat ovat pyrkineet edistämään jatkuvaa oppimista. Lisäksi arvioitiin sitä, mitkä kansainvälisistä menettelyistä olisivat sovellettavissa suomalaiseen yhteiskuntaan. Lähemmän tarkastelun kohteena olivat Tanska, Irlanti, Korea, Hollanti ja Singapore. Sitran pyynnöstä tiivistelmään on lisätty havaintoja myös Ranskasta.

Tämä muistio on yksi Sitran Osaamisen aika – Elinikäisestä oppimisesta kilpailukykyä ja hyvinvointia -projektin työtä taustoittavista analyyseista. Projektin tavoitteena on vauhdittaa Suomen siirtymistä elinikäisen oppimisen politiikkaan, jossa osaamista tarkastellaan hyvinvoinnin rakennusaineena ja siihen käytetyt resurssit nähdään investointina kilpailukykyyn

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Jatkuvan oppimisen rakenteita maailmalla

Alaotsikko

Tiivistelmä kansainvälisestä vertailusta

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2019

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

22 s.

ISBN (PDF)

978-952-347-114-6

ISSN (PDF)

2737-1034

Aihe

elinikäinen oppiminen, jatkuva oppiminen, kansainvälinen vertailu, työura, osaaminen, osaamisen kehittäminen, tutkimus

Sarja

Muistio

Mistä on kyse?