julkaisut

Konsepti kansalaisten Lakivahti-palvelusta

Konsepti digitaalisesta lainsäädäntöprosessin seuranta- ja osallistumispalvelusta kansalaisille.

Kirjoittajat

Lea Konttinen, Jenni Ala-Peijari, Sitra

Julkaistu

Sitra kehitti yhdessä Goforen kanssa konseptin kansalaisille suunnatusta digitaalisesta palvelusta, josta jokainen voisi seurata päätöksentekoa helposti.

Konseptiin pohjautuva Lakivahti-työnimellä kulkeva prototyyppi toimii esimerkkinä digitaalisesta palvelusta, jonka avulla voidaan madaltaa kansalaisten kynnystä osallistua ja seurata lakien laatimista.

Konseptin ja prototyypin kehittämiseksi toteutettiin ryhmähaastattelut nuorille aikuisille keväällä 2023. Lisäksi konseptia varten haastateltiin nuorisoalan kattojärjestön Allianssin edustajia, jotka olivat tehneet koosteen omien järjestöjensä näkemyksistä aiheeseen liittyen.

Kerättyjen aineistojen pohjalta rakennettiin konsepti sekä prototyyppi digitaalisesta lainsäädäntöprosessin seuranta- ja osallistumispalvelusta kansalaisille.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Konsepti kansalaisten Lakivahti-palvelusta

Tekijät

Lea Konttinen, Jenni Ala-Peijari, Sitra

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2024

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

71

Mistä on kyse?