julkaisut

Luonto ja arki -kyselytutkimus

Sitran Luonto ja arki -kysely kartoitti suomalaisten asenteita arjen valinnoista ja luonnon monimuotoisuudesta.

Kirjoittajat

Verian

Julkaistu

Valtaosa suomalaisista (66 %) uskoo, että omilla arjen valinnoilla on merkitystä luontokadon hillinnässä. Tulokset käyvät ilmi Sitran tilaamasta Luonto ja arki -kyselystä, joka kartoitti suomalaisten asenteita arjen valinnoista ja luonnon monimuotoisuudesta.

Kyselyssä selvitettiin muun muassa sitä, mitkä tekijät motivoivat vastaajia tekemään luonnon kannalta kestäviä valintoja arjessa sekä kuinka hyvin vastaajat kokivat olevansa perillä valintojensa vaikutuksista luontoon.

Kyselyn tuloksista selvisi myös, että elämäänsä tyytyväiset ihmiset ovat valmiimpia muuttamaan kulutustottumuksiaan luontokadon pysäyttämiseksi tai tekemään kestäviä kulutusvalintoja, vaikka ne maksaisivat enemmän. 

Kyselyyn vastasi 3122 osallistujaa. Vastaajat edustavat 18+-vuotiasta väestöä manner-Suomessa.

Verian (entinen Kantar Public) toteutti kyselyn verkkokyselyinä verkkopaneeleissa. Kyselyn tiedonkeruu toteutettiin kesäkuussa 2023. Kysymykset suunnitteli Sitra yhdessä Kantar Publicin kanssa.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Luonto ja arki -kyselytutkimus

Tekijät

Verian

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2024

Julkaisija

Sitra

Mistä on kyse?