Sitran brändikirja

Huomista tulevaisuudentekijä! Silmäilet juuri opasta, joka ei ole vain kooste Sitran brändielementeistä ja tyylisäännöistä. Se on opas inhimilliseen viestintään, joka pyrkii käsittelemään suomalaisen arjen ja koko maailman suurimpia haasteita vajoamatta synkkyyteen.

Julkaistu

Se tulevaisuustalo

Ilmastonmuutos, digitalisaatio, väestön monimuotoistuminen ja valtava joukko muita ilmiöitä vaikuttavat tulevaisuuteemme. Ennakoimme Sitrassa tulevaisuutta ja kokeilemme yhdessä muiden kanssa ratkaisuja, joiden avulla tulevaisuudesta tulisi reilumpi ja kestävämpi. Toisin sanoen Sitra on se Suomen tulevaisuustalo.

Jokainen Sitralainen kohtaaminen on tärkeä.

Vahva brändi on meille tärkeä. Tunnistettavuus avaa ovia ja helpottaa yhteistyötä. Siksi toimimme aina Sitra-brändin alla, emmekä brändää esimerkiksi hankkeitamme Sitran toiminnasta irrallisiksi osiksi.

Mielikuva Sitrasta rakentuu jatkuvasti dialogissa erilaisten ihmisten kanssa, joten jokainen sitralainen teko ja kohtaaminen on merkityksellinen.

Kaiken tekemisemme johtotähtiä ovat kestävyys, vastuullisuus, saavutettavuus ja esteettömyys. Kestävyys ja vastuullisuus tarkoittavat meille myös taloudellisuutta.

Pähkinänkuoressa

Sitra 27 sanalla

Sitra on aktiivinen tulevaisuuden tekijä, joka tutkii, selvittää ja ottaa kumppanit eri sektoreilta mukaan ennakkoluulottomiin kokeiluihin ja uudistuksiin. Tulevaisuustyön tähtäimessä on Suomi, joka menestyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä.

Samma på svenska: Sitra är en aktiv framtidsaktör som undersöker och utreder samt engagerar samarbetsparter från olika sektorer i fördomsfria experiment och förnyelser. I fokus för framtidsarbetet finns Finland, som är en framgångsrik föregångare inom hållbart välbefinnande.

Same in English: Sitra is a future fund that collaborates with partners from different sectors to research, trial and implement bold new ideas that shape the future. Our aim is a Finland that succeeds as a pioneer in sustainable wellbeing.

Case

Tapahtumat

Höystämme tapahtumamme ajattelua kutkuttavalla visuaalisuudella ja kekseliäillä tilaratkaisuilla. Tilavalinnoissa suosimme omia tilojamme ja tarjoiluissa vähähiilistä ja terveellistä kasvisruokaa. Kestävät tilaratkaisut olivat esimerkiksi olennainen osa kestävän arjen paviljonkiamme Maailma kylässä -festareilla vuonna 2019.

Kestävän arjen paviljonki, Sitra, Maailma Kylässä 2019

Sitran kiertotalouskampus Educa-messuilla sai inspiraationsa koululuokasta. Pyrimme järjestämään mieleenpainuvia tapahtumia, saamaan osallistujat oivaltamaan jotakin uutta ja kannustamaan matalalla kynnyksellä keskustelemaan tulevaisuudesta.

Sitran kiertotalouskampus Educassa 2019.

Tapahtuman ilmeen ei aina tarvitse pohjautua fyysisiin ratkaisuihin. Heräämö-webinaarissa hyödynnettiin Sitran ilmeen mukaisia esityskalvoja keväällä 2020. Monesti tapahtumissa näyttävät kalvot riittävät Sitra-fiiliksen aikaansaamiseksi.

Heräämö webinaarin kuvakaappaus.


Viesti on asenne

Hei just sinä siellä! Pyrimme herättämään sinun ja muiden ihmisten mielenkiinnon viestinnällämme, kuten kaikki muutkin organisaatiot. Meidät erottaa muista rohkea, asiantunteva, naseva ja innostava asenne, jota pyrimme välittämään viesteissämme.

Väsyttääkö ketään muuta jatkuva viestintätulva? Jep, niin meitäkin. Siksi panostamme viestinnässämme määrän sijasta laatuun. Laadukas viestintä erottuu, kiinnostaa sekä synnyttää dialogia ja toimintaa, mihin pyrimme.

Vaikuttava viestintä on kaikkea tätä: kohderyhmä edellä, ihmiseltä ihmiselle, ajankohtaista, faktapohjaista, sävyltään positiivista, ratkaisukeskeistä, tarinaa, tunnetta ja rohkeutta tarttua aiheisiin. Vältämme negatiivisuutta, syyllistämistä, moralisointia, käskyttämistä, kieltämistä ja asioiden selittämistä liian vaikeasti.

Kaikki lähtee viime kädessä viestistä ja sen pohjalta syntyvästä luovasta ideasta. Jos viesti on epäselvä tai ideaa ei ole, tulevaisuustalon viestintää ei synny.

Pähkinänkuoressa

Sitran viestinnän periaatteet

 • Viestintä on avointa ja vuorovaikutteista. Vaikuttava viestintä perustuu jatkuvaan vuorovaikutukseen sidosryhmien ja yleisöjen kanssa sekä omien sidonnaisuuksien läpinäkyvyyteen.
 • Suunnitelmallisuus antaa raamit mahdollisuuksiin tarttuvalle viestinnälle. Strategisuus ja toimintaympäristön tuntemus ovat tärkeä osa ammattimaista viestintää.
 • Rehellisyys tuo eri näkökulmat esiin. Ammattimainen ja vaikuttava viestintä on aina totuudenmukaista. Tuomme aktiivisesti eri näkökulmia mukaan keskusteluun ja puhumme vaikeistakin asioista. Erotamme näkemykset ja mielipiteet tosiasioita koskevista väitteistä.
 • Luottamus ja arvostus ovat toimivien sidosryhmäsuhteiden perusta. Olemme hyvä yhteistyökumppani – myös viestinnällisesti. Kunnia sille, jolle kunnia kuuluu.

Noudatamme toiminnassamme hyvän hallinnon periaatteita, julkisuuslakia, saavutettavuuslakia ja kielilakia. Viestintämme nojaa viestinnän eettisen neuvottelukunnan (VEN) määrittelemiin viestinnän eettisiin ohjeisiin ja Sitran arvoihin.


Äänensävy

Sanoitamme tulevaisuutta, joten sanavalinnoilla on väliä. Leivomme monimutkaisistakin aiheista kiinnostavia ja motivoivia esittämällä asiat selkeästi, napakan nasevasti ja arkisia esimerkkejä käyttäen.

Jargonaattori kompastuu aina.

Sitra orkestroi tulevaisuuden Suomen systeemistä kestävyysmuutosta ja hyvinvointiekosysteemiä.​ Eikun! ​Sitra on tulevaisuustalo, joka edistää kestävää hyvinvointia Suomessa.

Jos Sitra olisi ihminen, hän olisi rohkea, innostunut, asiantunteva ja tasapuolinen. Kielellisesti naseva ja nokkela, sortumatta kuitenkaan tyhjiin sloganeihin tai perustelemattomiin heittoihin. Kapulakieli, vaikeat ilmaisut ja tutkijaslangi ovat paha tapa, mutta yritämme siistiä suumme!

Case

Kommenttiraita

Käytämme kommenttiraitaa verbaalisena makupalana tai mausteena, joka haastaa, ilahduttaa, yllättää, selittää tai parhaimmillaan pysäyttää miettimään asiaa tai aihetta uudessa valossa. Kommenttiraita rytmittää joskus painavaksikin taipuvaa asiatekstiä, kannustaa dialogiin, kyseenalaistaa ja antaa mahdollisuuden irrotella.

Hyödynnämme kommenttiraitaa otsikoiden, kuvien tai graafisten elementtien yhteydessä. Se on napakka, pituudeltaan noin kolmen sanan mittainen. Joskus yksikin sana riittää.

Jargonaattorilta pudonnut megafoni kysyy: "Tajusiksä?"

Case

Sosiaalinen media

Sitra on aktiivinen erityisesti Twitterissä, Linkedinissä ja Instagramissa. Olemme määritelleet jokaiselle somekanavalle hieman erilaiset äänensävyt, mutta kautta linjan pyrimme selkeään ja rentoon kieleen. Hymiötä käytämme tuomaan visuaalista rakennetta tai sävyä somepostaukseen. Pyrimme maltilliseen hymiöiden käyttöön, eikä niitä aina oikeastaan edes tarvitse.

Case

Julkaisut

Julkaisuissa suosimme asiapitoisempaa äänensävyä, joskin esimerkiksi otsikot antavat tilaa rennommille sanoituksille. Meillä on kolme tarkoitukseltaan ja visuaalisuudeltaan erilaista julkaisusarjaa:


Kuva

Kuva on viesti. Se on tehokas tapa jättää muistijälki. Kuvalla välitämme jotain sellaista, mikä ei ainoastaan tekstin tai keskustelun kautta avaudu: näkökulmaa, tilannetta tai tunnetta. Tuomme monimutkaisen asian arkeen tai arkisen asian laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin.

Sitralaisessa viestinnässä kuva ei ole vain kaunis visuaalinen elementti, vaan käytämme sitä, jotta viesti menisi tehokkaammin perille. Ei siis sorruta täytekuviin. Jos kuva ei tehosta viestiä, synnytä ahaa-elämystä tai herätä tunnetta, sitä ei käytetä.

Case

Kuvituskuvat

Sitran visuaalinen ilme nojaa paljolti kuvitukseen, joka rakennetaan olemassa olevista kuvista leikaten ja liimaten. Kuvamateriaali voi olla uutta, vanhaa, eri tekijöiltä ostettua, lainattua tai varta vasten tarpeeseen kuvattua.

Kuten tulevaisuus rakentuu jatkumoksi tälle päivälle, myös tulevaisuuskuvitus rakentuu tämän päivän tai menneen kuvista. Sitralainen tulevaisuuskuvitus on rohkeaa, oivaltavaa ja välillä leikkisääkin. Siinä on useimmiten positiivinen pohjavire.

elinikäisen oppimisen polku kuvituskuvaKuvituskuva digiarjesta, mukana talo, auto, matkapuhelin, ihminen, henkilö ja data.

Kuinka tulevaisuus kuvitetaan?

 1. Tutustu aiheeseen. Mikä viesti kuvalla halutaan välittää?
 2. Tutustu olemassa olevaan aineistoon. Jos kuva on osa kokonaisuutta, selvitä mitä vakiintuneita elementtejä on ollut käytössä. Jos ne toimivat, älä ohita niitä vaan ota käyttöön.
 3. Aloita luovasta ideasta. Mikä metafora tai uusi näkökulma saisi viestin loistamaan? Mikä idea sytyttää lampun vastaanottajan päässä?
 4. Kun idea on kirkas, kokoa kuvan elementit (”näyttelijät”) leikkelemällä vanhoista tai varta vasten otetutuista valokuvista.
 5. Mieti värit. Tukeeko kuvan värimaailma haluttua viestiä? Korostuvatko oikeat asiat? Kuuluuko kuva kokonaisuuteen, jossa värejä on käytetty tietyllä tavalla?
 6. Yhdistä kuvaan teksti tai kommentti. Huomioi, että kuva ja teksti ovat toisistaan erottamaton kokonaisuus. Ehkä haluat siis aloittaa ykköskohdan ideoinnin kimpassa tekstintekijän kanssa?
 7. Testaa kollegoilla! Mitä kuva tuo mieleen, millaisen tarinan se kertoo? Jos lopputulos on dadaa tai viestii väärään suuntaan, palaa alkuun.
Case

Valokuvat

Nostamme valokuvien avulla esiin rohkeita tulevaisuudentekijöitä ja konkretisoimme tulevaisuuden tekemistä arjen tasolle. Toisinaan yhdistämme typografiaa valokuviin, kuten alla olevassa Tulevaisuuden tekijät -artikkelisarjan kuvituskuvassa.

Tulevaisuudentekijä

Valokuvaustyylistämme pääsee parhaiten kärryille selaamalla vuoden 2019 World Circular Economy Forumista otettuja valokuvia Flickrissä.

World Circular Economy Forumin avaustilaisuus vuonna 2019.

Kuva: Susanna Lönnrot/Sitra.

Muodot, viivat ja pinnat

Leikekuvien rinnalla käytämme graafisina elementteinä lähinnä geometrisia perusmuotoja. Suosimme etenkin ympyröitä, kolmioita ja nelikulmioita, mutta muutkin säännönmukaiset muodot mahtuvat mukaan.

Perusmuodoista rakennettu maisema jossa kissa vaanii hiirtä.

Sitran brändissä hiusviiva rajaa alueita ja osoittaa yhteyksiä. Käytämme hiusviivaa esimerkiksi kartoissa, taulukoissa, kaavioissa sekä Sitran verkkosivuilla erotellaksemme elementtejä toisistaan.

Suoria, katkonaisia sekä aaltoilevia viivoja osuu hiusviivalla piirrettyyn maapalloon.

Yksittäisellä pinnalla on aina yksi väri. Emme käytä liukuvärejä emmekä varta vasten teksturoi pintoja.

Valokuvatekstuurit eivät kuulu Sitran brändin pinnoille.


Värit

Värien tehtävä on kiinnittää huomio ja korostaa, maalata aiheet ja sitoa niitä harmonisesti yhteen – tai erottaa ne vahvasti toisistaan. Värillä rauhoitetaan tai kiihotetaan. Kuten sanoilla, myös väreillä on väliä.

Päävärit

Apuvärit

Sitran apuväripaletti

 

Sitran värimaailma pohjaa mustaan ja valkoiseen. Tämä ei tarkoita sitä että esittäisimme asia mustavalkoisina joko-tai asetelmina, vaan yksinkertaisesti sitä että visuaalinen identiteettimme on oltava tunnistettava myös, kun värejä ei käytetä.

Värit ja saavutettavuus

WCAG:n saavutettavuustandardin AA-luokan täyttävät tekstikontrastit saavutetaan, kun värien yhteydessä käytetään mustaa tai valkoista tekstiä väripaletin mallin mukaisesti (Aa).

Graafikko huomioi

 • Printissä muista lisätä satamustaan myös muita värejä painokoneen ”rich black” suositusten mukaisesti.
 • Blend modeista hyödynnämme pääsääntöisesti multiplytä.
 • Harmaita emme käytä suurina, tasaisina pintoina.
 • Ei ole yhtä oikea tapaa käyttää värejä, kunhan käyttö on perusteltua, selkeää ja jokseenkin johdonmukaista.
Case

Graafit

Graafien perustan muodostavat tekstin ja lukujen lisäksi perusmuodot, hiusviivat sekä esimerkiksi palkit, piirakat ja trendikäyrät. Graafit heräävät eloon, kun niihin yhdistää rohkeaa ja miksei hauskaakin kuvituskuvaa.

Graafeja ja muita kuvaajia piirtäessä on myös hyvä huomioida erilaiset värisokeuden tyypit ja olla käyttämättä sellaisia väriyhdistelmiä, jotka haittaavat kuvaajan sisällön lukemista (esim. samassa kuvaajassa olevat punaiset ja vihreät palkit).


Typografia

Voimakas typografia on erottamaton osa Sitran ilmettä. Selkeällä ja saavutettavalla perustypografialla palvellaan kaikenlaisia lukijoita ja suuraakkosin ladotuilla ankkurisanoilla tahditetaan taittoja, tarjotaan tietoa, tuotteistetaan – ja tehdään taidetta.

Fontit printissä ja verkossa

 • Otsikot: Rational Black (Italic), Rational ExtraBold (Italic)
 • Ingressit: Rational Light (Italic)
 • Leipätekstit: Minion Pro Regular (Italic), Minion Pro Bold (Italic)
 • Leipätekstin boldaukset: Rational ExtraBold (Italic) (boldauksen tekstikoko on 0.9 suhteessa leipätekstiin)
 • Lainaukset: Rational Light Italic
 • Aputekstit: Rational Medium (esim. päivämäärät, kuvatekstit ja muut meta-tiedot)

Fontit esityskalvoissa

 • Otsikot: Arial Black, Arial
 • Leipätekstit: Georgia Regular (Italic,) Georgia Bold (Italic)

Fontit MS Office -asiakirjoissa

 • Otsikot: Arial Bold (Italic)
 • Leipätekstit: Arial Regular (Italic)
Case

Videot

Videomme nojaavat usein vahvasti typografiaan. Esimerkiksi alla olevassa videossa ennakoinnin johtava asiantuntijamme Mikko Dufva avaa Sitran 2020 megatrendit (noin) minuutissa.


Sitran logosta on kaksi versiota: musta ja valkoinen. Ota huomioon käyttämäsi kuvan tai taustan yleissävy, kun valitset kumpaa versiota logosta käytät. Kontrasti logon värin ja taustan välillä tulisi olla tarpeeksi suuri, jotta logo erottuu selvästi. Lataa Sitran logot.

Kun yhteistyökumppanin logo esiintyy Sitran logon kanssa, suositellaan siitä käytettävän samaa väriversiota kuin Sitran logosta (eli valkoista tai mustaa).

Logon suoja-alue on vähintään ½-osa logon s-kirjaimen leveydestä ja logon koko on vähintään 20 mm. Logon voi sijoittaa mihin tahansa nurkkaan tai keskelle vaakalinjaa. Mikäli logo on pinnan pääelementti, se sijoitetaan sloganin kanssa keskelle.

Käyttörajoitukset

 • Selkeän erottuvuuden takia logon ei tule olla asetettuna levottoman kuvan tai väripinnan päälle.
 • Logon muotoa ei saa muuttaa niin, että se menettää alkuperäiset muotosuhteensa.
 • Elementtien lisääminen logoon on kiellettyä. Tämä tarkoittaa, että suoja-alueen sisällä ei tule olla erikoisefektejä tai lisäelementtejä, jotka muuttavat logon alkuperäistä rakennetta.

Sitran logoja on tarkoitettu käytettäväksi Sitraan liittyvien tekstien yhteydessä ja julkaisuissa. Olethan yhteydessä Sitran viestintään ennen kuin käytät Sitran logoa ja lähetät mallikappaleen tekstistä, julkaisusta tai videosta, jonka yhteydessä logoa on tarkoitus käyttää. Sitran viestintä palvelee numerossa 040 548 0794.

Case

Tunnukset

Emme luo projekteillemme omia, erillisiä brändejä. Strategisesti tärkeälle tekemiselle, kuten joillekin Sitran omille hankkeille, kilpailuille, tapahtumille tai tuotteille voidaan kuitenkin luoda oma tunnus.

Parhaimmillaan tunnus toimii kuten onnistunut kuvitus: se ilmentää jollain tavalla tekemisen sisältöä tai tavoitetta, luo merkityksiä. Vähimmillään se antaa asialle tunnistettavan persoonallisuuden. Tunnukset perustuvat Sitran typografiaan ja niitä voidaan toteutuksissa käyttää osana kuvitusta.

Siilonmurtajat-logo.


Kumppaniviestintä

Yhteistyö on sitralaisessa tulevaisuustyössä oletusasetus, ei yksittäinen kuriositeetti. Isoja muutoksia kukaan ei saa aikaan yksin, vaan kaikilla on oma roolinsa. Panostamme aina tärkeimpään eli sisältöön, joten emme tuota erillisiä hanke- tai tapahtumailmeitä.

Joko mennään Sitran tai kumppanin brändillä.

Yhteishankkeissa on tärkeää varhaisessa vaiheessa päättää millä brändillä mennään, Sitran vai kumppanin. Kuva rollupista CC-SA 4.0, lähde: Wikipedia

Hanke- ja tapahtumaviestinnän pääperiaatteena on käyttää aina hankkeen tai tapahtuman päävastuullisen ilmettä ja lisätä siihen yhteistyökumppanit mukaan logoina tai tekstinä. Logon käytön yhteydessä on tärkeää kertoa tekstillä yhteistyökumppanin rooli silloin, kun yhteistyökumppani ei ole hankkeen tai tapahtuman päävastuullinen.

Vain strategisesti poikkeuksellisen tärkeällä hankkeella tai tapahtumalla voi olla Sitran typografiaan perustuva oma tunnus. Tällöin nimi esiintyy materiaaleissa otsikkona tai aiheena, ei koskaan toimijana eikä tasavertaisena tunnuksena Sitran tai muiden logojen kanssa. Sitralainen edustaa aina Sitraa, ei koskaan esimerkiksi hanketta.


Halutessasi voit ladata edellisen versio brändikirjasta (pdf).

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Sitran brändikirja

Tekijät

Topias Dean, Sari Tuori, Jenni Sarolahti ja Noora Lindroos

Julkaisuvuosi

2020

Julkaisija

Sitra

Teema

Mikä Sitra?

Sitra on aktiivinen tulevaisuudentekijä, joka tutkii, selvittää ja ottaa kumppanit eri sektoreilta mukaan ennakkoluulottomiin kokeiluihin ja uudistuksiin. Tulevaisuustyön tähtäimessä on Suomi, joka menestyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä.

Julkaistu

Mistä on kyse?