julkaisut

Sote-tietopakettien käsikirja 2.1

Sote-tietopakettien käsikirja 2.1 on yksityiskohtainen määrittelydokumentti tietopakettien kohdennus- ja laskentasäännöistä.

Julkaistu

Sote-tietopakettien käyttöönoton tueksi on laadittu Sote-tietopakettien käsikirja, josta löytyy määrittelyt sote-tietopakettien sisällöille sekä kustannusten ja toiminnan kohdistamiselle tietopaketteihin.

Myös sote-tietopakettien laatu-, vaikuttavuus- ja uudistumiskykymittareista on laadittu erillinen dokumentti: Sote-tietopakettien laatu-, vaikuttavuus- ja uudistumiskykymittarit, jossa on kuvattu tietopakettikohtaiset mittarit ja niiden määritelmät.

Sote-tietopakettien kautta saadaan luotettavaa, läpinäkyvää ja vertailukelpoista tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ohjauksen ja päätöksenteon tueksi niin maakunnallisesti kuin kansallisesti.

Sote-tietopaketeilla kuvataan erityisesti maakunnallisen järjestäjän onnistumista palvelujen hankinnassa maakunnan väestölle sekä näiden kustannusten hallinnassa. Palvelujärjestelmän jatkuva kehittyminen ja nykyistä mahdollistavampi lainsäädäntö tuo tullessaan entistä monimuotoisemmat palvelu- ja rahoitustavat, joista esimerkkinä maakunnan liikelaitoksen tuotanto, maakunnan yhtiöitettyjen yksiköidentuotanto ja kapitaatiokorvauksen piirissä olevat palvelut.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Sote-tietopakettien käsikirja 2.1

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2018

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

88 s.

Aihe

sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, sote-uudistus, johtaminen, palvelujärjestelmät, palveluntuottajat, kustannukset, rahoitus, päätöksenteko, maakunnat, julkiset palvelut, raportointi, tietämyksenhallinta

Mistä on kyse?