julkaisut

Valtioneuvoston ydin Suomessa – miten valmistautua paremmin tulevaisuuteen

Kirjoittajat

Tri Rolf Alter

Julkaistu

Sitran Kansanvallan peruskorjaus -projekti selvittää ja tukee suomalaisen kansanvallan tilaa ja sen kehittämistarpeita. Työn lähtökohtana on Sitran 23.2.2018 julkaiseman, vanhempien neuvonantajien Liisa Hyssälän ja Jouni Backmanin laatiman Kansanvallan peruskorjaus -työpaperin havainnot.

Kansalaisten osallistumisen vahvistamisen lisäksi Sitran projekti tekee selvitys- ja kehitystyötä valtiollisen päätöksenteko- ja hallintojärjestelmän osalta. Miten hyvin nykyiset rakenteet ja toimintatavat vastaavat tämän päivän ja erityisesti tulevaisuuden tarpeisiin? Miten varmistetaan tarvittava muutoskyvykkyys?

Osana Kansanvallan peruskorjaus -projektia Sitra tilasi OECD:n entiseltä johtajalta Rolf Alterilta selvityksen, miten OECD:n ”centre of government” viitekehyksessä valtioneuvoston ydin toimii eri maissa ja mitkä ovat tältä osin Suomen vahvuudet ja heikkoudet.

Tämä OECD-taustaiseen kansainväliseen vertailuun ja Suomessa tehtyihin haastatteluihin perustuva Rolf Alterin muistio laajentaa ja syventää Sitran 31.8.2018 julkaiseman valtioneuvoston toimintatapojen uudistamista koskevan ”Ilmiömäinen julkinen hallinto” keskustelualoitteen tarkastelua.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Valtioneuvoston ydin Suomessa – miten valmistautua paremmin tulevaisuuteen

Tekijät

Tri Rolf Alter

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2019

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

32 s.

ISBN (PDF)

978-952-347-138-2

ISSN (PDF)

2737-1034

Aihe

valtioneuvosto, julkinen hallinto, valtionhallinto, demokratia, yhteiskuntapolitiikka, politiikka, uudistaminen, päätöksenteko, muutos, toimeenpanovalta, hallitusohjelmat

Sarja

Muistio

Mistä on kyse?