artiklar
Beräknad läsningstid 3 min

Bedömningsverktyget för rättvis dataekonomi byggs upp stegvis

Verktyget, som är avsett för företag, styr företag att utveckla dataanvändningen i en alltmer rättvis riktning. Den senaste utvecklingsversionen blev klar i juni 2021.

Författare

Katri Korhonen

Expert, Konkurrenskraft genom data

Publicerad

Självbedömningsverktyget för rättvis dataekonomi, som Sitra tagit fram, styr företaget mot att tydliggöra den gemensamma bilden över nuläget och målnivån för utnyttjande av data samt att bedöma sin nivå vad gäller hållbar dataanvändning. Den senaste utvecklingsversionen med kravspecifikationer blev klar i maj 2021, men utvecklingsarbetet fortsätter.

Verktyget omfattar sex bedömningsdimensioner: dataarkitektur och teknik, datahantering och kompetenser, organisationens värden, kultur och kompetens, datadrivna tjänster, värdeskapande och affärsverksamhetens resultat samt verksamhet i ekosystemet. De väsentliga faktorerna i en rättvis dataekonomi – förtroende, transparens och etik – inbäddades som en del av frågebatteriet i bedömningsverktyget.

Med hjälp av resultaten och rekommendationerna från bedömningen kan företaget skapa en färdplan mot en alltmer rättvis dataanvändning och se över sin verksamhet utifrån den.

I den nya versionen beaktas responsen från företag och experter. Verktyget har utökats med frågor som rör bland annat dataminimalism (målet att insamla allt färre men högklassigare data), skapande av en datastrategi, hanteringen av dataresurser, arkitektur som stödjer rättvis dataanvändning och en hanteringsmodell för ekosystem för datadelning.

Verktyget är dynamiskt och utvecklas med verksamhetsmiljön. De nuvarande kravspecifikationerna skapar en kärna kring vilken exempelvis branschvisa kriterier kan byggas upp. Det är också möjligt att använda kärnan för att ta fram en symbol för digitala tjänster som efterliknar rättvis handel-symbolen och som medborgarna gärna skulle se. Högklassiga kriterier, som förmår mäta företagets datarutiner i tillräcklig omfattning, utgör grunden för allt fortsatt arbete.

Den första versionen av mognadsmodellen sammanställdes som ett samarbete mellan en mängd experter samt analys- och forskningsföretaget Gartner och Sitra år 2020. Den gemensamma utvecklingen fortsatte med banbrytande företag våren 2021. Utvärderingen av verktyget genomfördes genom tester och pilotprojekt med utvecklingsversionen samt genom att bearbeta innehållet i workshoppar tillsammans med experter.

Självbedömningsverktyget som mäter mognaden i praxis för utnyttjande av data är ett av de verktyg som Sitras projekt IHAN erbjuder företag vid sidan av företagsprogrammet, testbädden och regelboken (på engelska). Utvecklingen av verktygen fortsätter som en del av Sitras Rättvis dataekonomi-tema.

Vad handlar det om?