artikkelit
Arvioitu lukuaika 2 min

Reilun datatalouden arviointityökalu rakentuu vaiheittain

Yrityksille tarkoitettu työkalu ohjaa kehittämään datankäyttöä nykyistä reilummaksi. Tuorein kehitysversio valmistui kesäkuussa 2021.

Kirjoittaja

Katri Korhonen

Asiantuntija, Kilpailukykyä datasta

Julkaistu

Sitran kehittämä reilun datatalouden itsearviointityökalu ohjaa yritystä kirkastamaan yhteistä kuvaa datan hyödyntämisen nykytilasta ja tavoitetilasta sekä arvioimaan kestävän datan käytön tasoaan. Työkalun tuorein kehitysversio vaatimusmäärittelyineen saatiin valmiiksi toukokuussa 2021, mutta kehitystyö jatkuu edelleen.

Työkalussa on kuusi arviointiulottuvuutta eli dimensiota: data-arkkitehtuuri ja teknologia, datan hallinta ja kyvykkyydet, organisaation arvot, kulttuuri ja osaaminen, datavetoiset palvelut, arvonluonti ja liiketoiminnan tulos sekä toiminta ekosysteemissä. Reilun datatalouden olennaiset tekijät – luottamus, läpinäkyvyys ja eettisyys – upotettiin osaksi arviointityökalun kysymyspatteristoa.

Arvioinnista saatujen tulosten ja suositusten avulla yritys voi luoda tiekartan kohti yhä reilumpaa datankäyttöä ja uudistaa sen pohjalta toimintaansa.

Uudessa versiossa on huomioitu yrityksiltä ja asiantuntijoilta saatu palaute. Työkaluun on lisätty uusia kysymyksiä muun muassa dataminimalismin (tavoitteena kerätä aiempaa vähemmän mutta laadukkaampaa dataa), datastrategian luomisen, datavarantojen hallinnan, reilua datankäyttöä tukevan arkkitehtuurin ja datan jakamisen ekosysteemien hallintamallin piiristä.

Työkalu on dynaaminen ja kehittyy toimintaympäristön mukana. Nykyisistä vaatimusmäärittelyistä syntyy ydin, jonka päälle voidaan myöhemmin rakentaa esimerkiksi toimialakohtaisia kriteeristöjä tai vaikkapa kansalaisten kaipaamaa reilun kaupan tyylistä merkkiä digipalveluille. Laadukas kriteeristö, joka kykenee mittaamaan riittävän laaja-alaisesti yrityksen datakäytäntöjä, on pohja kaikelle jatkotyölle.

Kypsyysmallin ensimmäinen versio koottiin lukuisten asiantuntijoiden sekä analytiikka- ja tutkimusyritys Gartnerin ja Sitran yhteistyönä vuonna 2020. Yhteiskehittämistä jatkettiin edelläkävijäyritysten kanssa keväällä 2021. Työkalun arviointi toteutettiin testaamalla ja pilotoimalla kehitysversiota sekä työstämällä sisältöä asiantuntijoiden kanssa työpajoissa.

Datan hyödyntämisen käytänteiden kypsyyttä mittaava itsearviointityökalu on yksi Sitran IHAN-hankkeen yrityksille tarjoamista reilun datatalouden työkaluista yritysohjelman, kokeilualustan ja sääntökirjan ohella. Työkalujen kehitystä jatketaan osana Sitran uutta Reilu datatalous -teemaa.

Mistä on kyse?