Kuva: Topias Dean / Sitra

Publicerad 23.09.2019

Climate Week 2019 – en bra anledning att ta kontroll över klimatlösningarna!

FN:s klimattoppmöte i New York och internationella Climate Week är en bra anledning att uppdatera sina kunskaper om lösningar som gör att man kan bekämpa klimatförändringarna. Vi har sammanställt en översikt över de senaste kunskaperna och olika sätt att få från ord till handling.

Information om klimatförändringen

Vad tänker finländarna om klimatförändringarna?

69 procent av finländarna anser att deras konsumtionsval påverkar bekämpningen av klimatförändringarna, enligt enkäten Resursklok medborgare 2019.

Cirka en fjärdedel av finländarna anger att de lider av klimatångest, det visar en ny enkät som Sitra låtit göra. En hållbar livsstil upplevs som den mest effektiva medicinen mot klimatångesten och för att hantera andra svåra känslor orsakade av klimatförändringarna.

Vad hindrar oss från att agera för att dämpa klimatförändringarna?

Våren 2019 samlades över tusen finländare under en dag för att genom dialog ta reda på vad som hindrar oss från att agera för att bekämpa klimatförändringen.  Läs mer om de insikter som samtalen ledde till här.

Hur kan Finland minska sina utsläpp på ett kostnadseffektivt sätt?

Utsläppen kan minska med nästan hälften genom åtgärder som inte medför några extra kostnader under sin livstid eller som rentav innebär inbesparingar. Bekanta dig närmare med resultaten.

Hur mycket kan vi minska utsläppen genom att införa lösningar med låga utsläpp som redan fungerar?

Green to Scale-projektet visar att man på ett effektivt sätt uppnår utsläppsminskningar inom alla sektorer genom att utnyttja befintliga lösningar. Läs mer om projektet här (på engelska). 

Klimatgärningar

Hur kan jag ta reda på mitt eget koldioxidavtryck?

Du lämnar spår. Men vilken typ av spår? Livsstilstestet ger dig inte bara ditt koldioxidavtryck utan även tips på hur du kan spara tid, pengar och miljön samt förbättra din livskvalitet, särskilt anpassade för dig. Gör livsstilstestet.

Vilka vardagsgärningar och -val kan påverka mitt koldioxidavtryck?

Cirka 70 procent av Finlands alla klimatutsläpp uppstår till följd av hushållens konsumtion – alltifrån hur vi bor och rör på oss till vad vi äter och köper. Genom våra val i vardagen kan vi också minska utsläppen. Vi har sammanställt hundra smarta vardagsgärningar till glädje för dig själv och jordklotet. Hitta dem som passar dig: Det finns hundra att välja bland.

Hur kan man undervisa om den cirkulära ekonomi som behövs för att lösa klimatförändringen?

Behöver du en enkel och inspirerande start på undervisningen i cirkulär ekonomi? Eller undervisningsmaterial för en hel timme eller flera om cirkulär ekonomi och klimatförändringar? Bekanta dig med det kostnadsfria undervisningsmaterialet för grundskola, gymnasium och yrkesskola (på finska).

Hur kan kommunerna införa klimatlösningar och lösningar för en cirkulär ekonomi?

Till kommunernas viktigaste verktyg för att minska utsläppen hör jordpolitik och planläggning, offentlig upphandling, ekonomiska styrmedel samt ägarstyrning av kommunala affärsverk och koncernbolag. I vår utredning presenteras klimatgärningarna och klimatåtgärderna i de 50 största kommunernaBekanta dig även med intressanta gärningar och åtgärder för en cirkulär ekonomi i nio kommuner (på finska), så att även din kommun kan följa deras exempel.

Hur kan företagen minska sin förbrukning av naturresurser?

I framtiden kommer de företag som har en verksamhet som bygger på en hållbar användning av naturresurser att bli de mest framgångsrika. Med handboken i cirkulär ekonomi kan ditt företag styra om verksamheten mot en cirkulär ekonomi (på finska).

Hur kan jordbruken minska sina klimatutsläpp och samtidigt främja en cirkulär ekonomi?

Gårdarna kan minska sina klimatutsläpp på ekonomiskt hållbara sätt redan nu. Ta efter lösningarna som presenteras i vår utredning (på finska), som minskar växthusgasutsläppen, främjar en cirkulär ekonomi och ger ekonomiska besparingar för jordbruken.

Hur kan organisationer och samfund utreda miljöpåverkan av sin verksamhet?

Världens första kalkylator för koldioxidavtryck för organisationer hjälper organisationer att beräkna och minska utsläppen.

Vi rekommenderar

Läst den än?

Vad handlar det om?