archived
Beräknad läsningstid 2 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Sitra examinerar den nordiska modellens framtid

Publicerad

Sitra är en framtidsaktör vars uppdrag är att utveckla välfärden och konkurrenskraften i Finland. Genom förutsägelsearbete söker Sitra signaler om brytningen i samhället. Trender som påverkar speciellt de nordiska länderna publicerades i vår i Sitras Megatrender.

På listan med megatrender tittar vi in i framtiden via tre trender:

  1. Mysteriet arbete och utkomst
  2. Den representativa demokratin har tappat sugen
  3. Ekonomi vid ett vägskäl

Vår trendöversikt i år skiljer sig från de tidigare genom att den ger två eller flera utvecklingsvägar för varje trend.

I förändringen av arbetet är det möjligt att det finns gott om arbete och att lönearbetet räcker till alla. En annan möjlighet är att det endast finns arbete för ett fåtal och att ännu färre drar nytta av resultaten av det. Demokratin kan blomma upp på nytt om medborgarna deltar på ett öppet och interaktivt sätt och drar nytta av tekniken. I ett mörkare scenario koncentreras makten till allt färre människor och oroligheterna tilltar. När det gäller den ekonomiska utvecklingen är det viktigaste att fundera över vad vi i slutändan i första hand strävar efter, ekonomisk tillväxt eller välfärd?

”Hur framtiden blir beror till stor del på i vilken riktning vi vill föra den. Därför skulle vi vilja lyfta fram olika utvecklingsvägar i år”, sa Elina Kiiski Kataja, ledande expert i forutsägelse på Sitra.

Årets trendarbete är kopplat till visionsprojekt Nästa rond (på finska Seuraava erä) som Sitra och Demos Helsinki har startat tillsammans med sikte på en reform av den nordiska modellen, nästa rond av välfärden.

Onsdag 7. juni ska publiceras en ny skiss av framsteg i 2020-talets utvecklade samhällen som sannolikt är förmögnare än någonsin förr, men där den ekonomiska tillväxten länge varit på en mycket låg nivå. Läs mer på evenemangets web sidan (på engelska) Rewiring progress – A Next Era seminar.

På engelska: The Next Era Sweden – A New Vision for Societal Progress

You need to accept statistics-cookies to display content from Slideshare

Open cookie settings

Megatrender 2017 from Sitra the Finnish Innovation Fund

Vad handlar det om?