Plock
Beräknad läsningstid 3 min

TEHDAS2-projektet effektiviserar säker användning av hälsodata i EU

Samarbetsprojektet TEHDAS2, som förbereder verkställandet av det europeiska hälsodataområdet (EHDS), startade i maj 2024 som en gemensam insats i hela Europa med 29 länder och mer än 60 organisationer som deltagare.

Författarna

Sofia Marin

Expert, Lösningar för välbefinnandet

Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Det europeiska hälsodataområdet syftar till att främja användningen av medborgarnas hälsodata för rättsligt definierade ändamål, såsom forskning, innovation och stöd för beslutsfattande.

Analysen av hälsodata ger värdefull information om folkhälsan, underlättar utvecklingen av nya behandlingar och läkemedel och leder till en effektivare användning av resurser. Målet är att förbättra hälsan för alla.

TEHDAS2-projektet kommer att ta fram riktlinjer och tekniska specifikationer för att möjliggöra en sömlös användning av hälsodata i hela Europa. Riktlinjerna och specifikationerna riktar sig till personuppgiftsansvariga och dataanvändare samt till de datatillståndsmyndigheter som medlemsstaterna ska inrätta enligt den nya lagstiftningen. Datatillståndsmyndigheterna kommer att bedöma ansökningar, bevilja tillstånd för dataanvändning och möjliggöra användning av hälsodata för att till exempel utveckla nya läkemedel och effektiva behandlingar.

Resultaten av detta projekt kommer att vara värdefulla för alla organisationer som verkställer förordningen, inklusive Europeiska kommissionen som förbereder de rättsliga instrumenten för verkställandet av förordningen.

TEHDAS2 omfattar flera steg för sekundär användning av hälsodata, Sekundär användning av uppgifter Med sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården avses att kund- och registeruppgifter som uppkommer inom social- och hälsovården används för något annat användningsändamål än det primära ändamål för vilket uppgifterna ursprungligen har registrerats. De sekundära användningsändamål som anges i lagen är: vetenskaplig forskning, statistikföring, utvecklings- och innovationsverksamhet, myndighetsstyrning och myndighetstillsyn, myndigheternas planerings- och utredningsuppgifter, undervisning och informationsledning. Öppna termsidan Sekundär användning av uppgifter t.ex. tillgång till data, gemensamma förfaranden för dataanvändningstillstånd, tekniska specifikationer för säkra behandlingsmiljöer och riktlinjer för hur man informerar medborgarna om forskningsresultat och viktiga rön som rör deras hälsa.

TEHDAS2-projektet kommer att bygga vidare på det första TEHDAS-projektets arbete. Sitra koordinerade framgångsrikt det första projektet och valdes av Europeiska kommissionen att fungera som koordinator även för TEHDAS2.

Är du intresserad av att bidra till inrättandet av det europeiska hälsodataområdet och användningen av hälsodata? Du kan delta och bidra i en nationell expertgrupp som leds av Sitra. Läs mer om gruppens verksamhet (på finska) och anmäl dig.

För mer information på engelska, se nyheterna på projektets webbplats och prenumerera på TEHDAS2 Newsletter.

Vad handlar det om?