Poiminnat
Arvioitu lukuaika 2 min

TEHDAS2-hanke sujuvoittaa terveystietojen turvallista käyttöä EU:ssa

Euroopan terveystietoalueen (EHDS) toimeenpanoa valmisteleva TEHDAS2-hanke käynnistyi toukokuussa 2024. Hanke on Euroopan laajuinen yhteinen ponnistus, jossa on mukana 29 maata ja yli 60 organisaatiota.

Kirjoittajat

Sofia Marin

Asiantuntija, Hyvinvointiratkaisut

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Euroopan terveystietoalueen (European Health Data Space – EHDS) tavoitteena on edistää kansalaisten terveystietojen käyttöä lainsäädännössä määriteltyihin tarkoituksiin, kuten tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan sekä päätöksenteon tueksi.

Terveystietojen analysointi antaa arvokasta tietoa kansanterveydestä, helpottaa uusien hoitojen ja lääkkeiden kehittämistä ja ohjaa resurssien tehokkaampaan käyttöön. Tavoitteena on parantaa kaikkien terveyttä.

TEHDAS2-hankkeessa tuotetaan ohjeistuksia ja teknisiä määrittelyjä, jotta terveysdataa voidaan käyttää saumattomasti Euroopan laajuisesti. Ohjeet ja määrittelyt on suunnattu rekisterinpitäjille ja datan käyttäjille sekä tietolupaviranomaisille, jotka jäsenvaltioiden on määrä perustaa uuden lainsäädännön myötä. Tietolupaviranomaiset arvioivat hakemuksia, myöntävät lupia tietojen käyttöön ja mahdollistavat terveysdatan käytön esimerkiksi uusien lääkkeiden ja tehokkaiden hoitojen kehittämiseen.

Hankkeen tuotokset ovat arvokkaita kaikille asetusta toimeenpaneville organisaatioille, mukaan lukien Euroopan komissio, joka valmistelee säädökset asetuksen täytäntöönpanoon.

TEHDAS2 kattaa useita terveysdatan toissijaisen käytön Toisiokäyttö Sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö (toisiokäyttö) tarkoittaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa syntyneitä asiakas- ja rekisteritietoja käytetään muussa kuin ensisijaisessa käyttötarkoituksessa, jonka vuoksi ne on alun perin tallennettu. Toisiolaissa säädetyt toissijaiset käyttötarkoitukset ovat: tieteellinen tutkimus, tilastointi, kehittämis- ja innovaatiotoiminta, viranomaisohjaus ja -valvonta, viranomaisten suunnittelu- ja selvitystehtävä, opetus ja tietojohtaminen. Avaa termisivu Toisiokäyttö vaiheita, kuten datan käyttöön saamisen, yhteiset menettelytavat tietolupien myöntämiselle, tekniset määrittelyt tietoturvallisille käyttöympäristöille sekä ohjeistuksia, miten tiedottaa kansalaisia tutkimusten tuloksista ja merkittävistä havainnoista heidän terveyteensä liittyen.

TEHDAS2-hankkeessa työtä jatketaan aiemman TEHDAS-projektin pohjalta. Sitra koordinoi onnistuneesti aiempaa projektia, ja Euroopan komissio valitsi Sitra toimimaan koordinaattorina myös TEHDAS2-hankkeessa.

Oletko kiinnostunut edistämään Euroopan terveystietoalueen pystyttämistä ja terveysdatan käyttöä? Voit osallistua ja vaikuttaa Sitran vetämässä kansallisessa asiantuntijaryhmässä. Lue lisää ryhmän toiminnasta ja ilmoittaudu mukaan.

Lisätietoa englanninkielisestä uutisesta hankkeen verkkosivuilla.

Mistä on kyse?