Kommentar
Beräknad läsningstid 4 min

Finns det några EU-pengar?

ICT Proposers’ Day ordnad av EU-kommissionen lockade nästan 2 500 deltagare till Helsingfors. Vad är den konkreta behållningen av diskussionen? Det är enkelt att räkna ut evenemangets direkta konsekvenser, men hållbar tillväxt uppstår först senare. Enligt en undersökning har europeiska företag bråttom att gå med i global tävling om dataekonomins euron.

Författare

Markus Kalliola

Projektledare, Lösningar för välbefinnandet

Publicerad

För några veckor sedan skrev jag ett blogginlägg om sökandet efter EU-pengar. Tanken var att tipsa våra intressentgrupper om evenemanget ICT Proposers’ Day. I det lyckades vi på Sitra, Business Finland och alla andra som kommunicerat om detta: vi tvingades stänga anmälan veckoslutet innan evenemanget på grund av stort intresse. Fler än 3 000 personer registrerade sig och 2 462 deltog i evenemanget. Men pengarna då? Jag och många andra är säkert intresserade av om det finns några EU-pengar.

Jag hörde om ICT Proposers’ day för första gången i 2018 av Hanna Vuorinen vid ANM. Vi diskuterade om EU-påverkan, den kommande ordförandeskapsperioden och om Sitras nyckelområde dataekonomi. Hanna nämnde att europeiska kommissionen kan erbjuda Finland arrangemanget av ICT Proposers’ day, men att det även kräver samarbetspartners för att ordna finansieringen.

Sitra har byggt upp en vision om en rejäl och hållbar framtid och i vardagen verkställer vi visionen genom teman. Innehållet i ICT Proposers’ day är ett evenemang som gagnar ICT-sektorns företag och forskningsfält och ligger i enlighet med Sitras mål. Särskilt väl passar evenemanget in i temat förnyelseförmåga, vars mål är att stärka förnyelseviljan och -förmågan som Finlands konkurrensfördel och förutsättningen för livskraft. Samma tema hämtades till Finland via evenemanget HIMSS Europe.

Vilken nytta gav evenemanget Finland och Sitra. Det kom förstås några direkta investeringar. Europeiska kommissionen investerade i evenemangets ramar, inklusive de fysiska strukturerna och den audiovisuella utrustningen, cateringen och personalkostnaderna. De pengarna gick till ”Oy Finland Ab:s” ekorrhjul. Om vi räknar direkta euron som kommit till Finland från andra ställen så hade vi 2 500 gäster varav uppskattningsvis 1 900 kom från utlandet. Resorna, hotellen och de euron besökarna spenderar här gav Oy Finland Ab mer intäkter.

Men vi hämtade inte evenemanget till Finland enbart i hopp om konferensgäster. Hur ser framtidens indirekta fördelar ut? Hur främjade evenemanget finländska företags nätverksskapande med europeiska partners? Hjälpte det till med att skapa nya samarbetsnätverk med finländska företag vilket ger ett större flöde av EU:s FoU-finansiering till Finland? Vi kan inte direkt räkna Finlands andel av Horizon 2020-finasieringen som evenemangets fördel, eftersom pengarna nog skulle ha landat här utan evenemanget. FoU-pengarna är en bra mätare, men hållbar tillväxt uppstår genom försäljningen av de produkter och tjänster som skapats med hjälp av dem. Detta kunde enligt termerna i lagen om Sitra kallas kvalitativ tillväxt. Där var de direkta monetära investeringarna i Finland genom evenemanget ger fördelar som är lätta att mäta är evenemangets slutliga ”kvalitativa” fördelar nästan omöjliga att räkna ut.

Vid sidan av allt detta lyfte vi fram den rättvisa dataekonomin och strävade efter att främja dess mål. Vi presenterade fyra pilotprojekt och projekt vi finansierat i evenemangets Finlands-by och under kvällsevenemanget ordnat med Helsingfors stad på stadshuset i Helsingfors. Pilotprojektens genomförare var nöjda med evenemanget och berättade att de fått många nya kontakter. Också undertecknad har en hel hög med nya visitkort i fickan och vårt nätverk har växt. Vi publicerade dessutom under ett sidoevenemang resultaten från en enkät som gjorts för företag i fyra EU-länder, som uppmuntrar företagen till att bli pionjärer inom rejäl dataekonomi.

Intresset mot rejäl dataekonomi är stort även inom EU-kommissionen och jag hoppas att vårt arbete för att främja den syns i EU:s arbetsprogram i framtiden. Det här är goda utgångspunkter för NGI-forumet och MyData 2019-evenemangen som tar över Wanha Satama i Helsingfors den 25–27 september. Tips: live stream från New Data Economy Rainmakers @MyData 2019 den 26 september kl. 8.45-10.15 (UTC+3).

#IHAN #ICTPropDay #MyData

Vad handlar det om?