archived
Beräknad läsningstid 3 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

En central roll för EU är ett måste i uppbyggnaden av en global cirkulär ekonomi

EU:s centrala ställning i arbetet med att bygga upp en global cirkulär ekonomi stärktes på Sitras seminarium i Bryssel i onsdags. Sitra menar att cirkulär ekonomi borde ha en nyckelposition i EU:s industripolitiska strategi. För att trygga Finlands föregångarskap efterlystes rikligt med konkreta initiativ.

Författare

Samuli Laita

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Onsdagens seminarium ”Beyond WCEF2017: The European Union advancing a global circular economy” var en fortsättning på det internationella forumet för cirkulär ekonomi WCEF2017, som gick av stapeln i Helsingfors i juni. På seminariet framfördes resultat, möjliggörare och hinder inom utvecklingen av en global cirkulär ekonomi ur politikens, näringslivets och forskningens perspektiv. Med hjälp av handlingsplanen för cirkulär ekonomi försöker EU att utveckla en hållbar, koldioxidsnål, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi. Om EU lyckas utnyttja sin ledande position inom cirkulär ekonomi kan det öppnas dörrar till internationella samarbeten som bygger upp den globala cirkulära ekonomin.

Europeiska kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen lyfte fram cirkulär ekonomi som en lika stark megatrend som digitaliseringen. Sitra menar att cirkulär ekonomi borde ha en nyckelposition i EU:s industripolitiska strategi, som kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker presenterade i sitt tal om läget i unionen 2017. Katainen sade att EU:s bioekonomistrategi från 2012 behöver uppdateras, eftersom tekniken har gått framåt och möjliggjort nya produkter.

Ordföranden i styrgruppen för cirkulär ekonomi i Finland, bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen, efterlyste finländska initiativ för att utveckla den cirkulära ekonomin och behålla Finlands ledande position. ”Ju konkretare exempel vi har på Finland som föregångarland, desto säkrare kan vi vara på att de sprids och uppmärksammas även internationellt.”

Lösningar inom cirkulär ekonomi erbjuder stora ekonomiska möjligheter för den framtida industrin – de ökar effektiviteten och ger mervärde med hjälp av nya innovativa affärsmodeller. Sitra ser att cirkulär ekonomi ger oss tillfälle att ta de ännu återstående chanserna till internationellt samarbete i en värld där vi möter en allt starkare protektionism och stängda gränser.

Finland är bland de första att träda in i en tidsålder där välfärden i samhället inte längre ökar genom att vi producerar mer och mer på löpande band. Världens första nationella vägkarta för cirkulär ekonomi, som gavs ut för ett år sedan, pekar ut riktningen för en ny typ av framgång. Finland har en unik möjlighet att under de kommande 5–10 åren skapa hållbar välfärd och framgång utifrån en kolneutral cirkulär ekonomi. Nu bygger vi upp en cirkulär ekonomi – en ny ekonomisk modell, där konsumtionen i stället för ägande grundar sig på användningen av tjänster: man delar med sig, hyr och återvinner.

På seminariet betonades att utvecklingen av en global cirkulär ekonomi är oundviklig – både i våra sätt att tänka och fatta beslut. Förståelsen för att cirkulär ekonomi är en nödvändighet blir allt större globalt – vi kan inte fortsätta slösa på naturresurserna som i den linjära modellen utan att rasera grunden för hela mänsklighetens välfärd.

Läs mer:

Vad handlar det om?