archived
Beräknad läsningstid 5 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Hur ser ett välmående samhälle ut år 2050? Ny bok presenterar en vision om välfärdens framtid

Hur löser vi samhällsproblemen och bygger upp välfärd i framtiden? Det har länge saknats visioner med svar på dessa frågor i den offentliga debatten – men nu har man återigen börjat tala om behovet av visioner och av att förnya politiken. Boken Välfärdens nästa rond som presenteras idag ger ett väl underbyggt bidrag i debatten på hur de kommande årtiondena skulle kunna se ut i Finland.

Författare

Tatu Leinonen

Expert, Natur och ekonomi

Publicerad

Alla utvecklade länder befinner sig mitt i en stor brytningstid. Den snabba teknikutvecklingen förändrar arbetet och samhällenas verksamhet och den ekologiska hållbarhetskrisen kräver att mänsklighetens förbrukning av naturresurser minskar kraftigt. Därför behöver vi nya sätt att bygga upp välfärden på ett hållbart sätt.

Under de senaste åren har det i den offentliga debatten saknats visioner om vad välfärden i framtiden bygger på och vilken typ av samhälle vi vill uppnå om exempelvis 10–30 år. I Sitras seniorrådgivare Liisa Hyssäläs och Jouni Backmans uppsats Kansanvallan peruskorjaus, som bygger på intervjuer med över hundra beslutsfattare och inflytelserika personer och som släpptes i januari, var en av de centrala observationerna att i beslutsfattandeapparaten finns det ingen som har tid att tänka på långsiktiga mål eller samhällsvisioner.

Under den senaste tiden har man dock hört nya öppningar i debatten när det gäller behovet av förnyelse av politiken och långsiktiga visioner. Exempelvis Elina Lepomäki, riksdagsledamot för Samlingspartiet, har efterlyst fler visioner för politiken (HS 26.4.) och i riksdagsledamot Hjallis Harkimos och SDP:s före detta partisekreteraren Mikael Jungners Liike Nyt! är målet att förnya de sätt på vilka människor kan påverka politiken (HS 18.4.).

För att lösa komplicerade samhällsproblem krävs det samarbete över de traditionella sektorsgränserna, och samhällsvisionerna bidrar till att staka ut riktningen i verksamheten.

”Även om framtiden är förknippad med osäkerhet och överraskningar kan man även alltid påverka den”, säger Sitras strategidirektör Paula Laine.

”För att vi i Finland tillsammans ska kunna bygga upp den framtid vi vill ha måste vi ha många visioner om den önskade framtiden och en diskussion om dem”, fortsätter Laine.

Ny bok målar upp en bild av ett hållbart välfärdssamhälle

Sitra presenterar idag boken Välfärdens nästa rond, som beskriver en vision om ett hållbart framtida välfärdssamhälle. Boken bygger det omfattande förutsägelseprojektet Nästa rond som genomförts tillsammans med tankesmedjan Demos Helsinki.

”Syftet med boken är att på bred front utmana aktörer att delta i diskussionen om hur de kommande årtiondena i Finland skulle kunna se ut”, säger Vesa-Matti Lahti, ledande sakkunnig på Sitra.

”Visionen om välfärdens nästa rond är inte slutgiltig eller den enda sanningen”, fortsätter Lahti.

Sitra anser att man i framtiden ska bygga en välfärd i en värld som förutom av teknikutvecklingen och den ekologiska hållbarhetskrisen definieras av en ny fas i geopolitiken. I en sådan värld kan man bygga välfärd kring de nordiska kärnvärdena, som exempelvis är frihet, förtroende, jämlikhet och rättvisa.

På samhällsnivå byggs välfärdens nästa rond genom att satsa på tre fokusområden inom samhällspolitiken:

  1. att utveckla ekonomin mot en rättvis, konkurrenskraftig cirkulär ekonomi
  2. livslångt lärande för alla
  3. skapa en roll för förvaltningen och ledningen som snabbar på framstegen

Förändringen i vardagen skulle i bästa fall märkas genom att det nya arbetet erbjöd möjligheter till försörjning och osäkerheterna mildrades genom en grundtrygghet man kan lita på. Alla människor skulle ha en möjlighet att utvecklas och lära sig under hela livet. Dessutom skulle människor uppleva att man lyssnade på dem och att de kan påverka samhället.

”Genom att erkänna omfattningen av de utmaningar som megatrenderna medför tänker vi att Finland genom egna initiativ kan vända förändringen i världen till en möjlighet och aktivt börja bygga välfärdens nästa rond”, säger Laine.

Verktygslåda till hjälp för att bygga visioner

I samband med utgivningen av publikationen presenteras även Verktygslådan för framtidens skapare (Tulevaisuuden tekijän työkalupakki), ett material för observation av framtidens trender och svaga signaler samt för att bygga upp visioner, som är öppet och fritt tillgängligt för alla. Materialet bygger på förutsägelseprojektet Nästa rond och Sitras erfarenhet av samhällsrelaterad förutsägelse. Verktygslådan skapare av framtiden hittar du på adressen www.sitra.fi/tulevaisuuspakki (på finska).

Du kan följa publiceringen av boken Välfärdens nästa rond den 8 maj via nätet (på finska).

Boken bygger på förutsägelseprojektet Nästa rond, som har haft som mål att skapa förståelse för det pågående genombrottet och ge en uppfattning om framtidens framgångsfaktorer för den nordiska välfärden. Boken ger en positiv vision om välfärdssamhällets framtid och tar upp vilka samhällspolitiska byggnadsklossar och vardagslösningar som leder till välfärdens nästa rond. Boken är utgiven av Finska Litteratursällskapet (SKS) och finns att köpa i bokhandlarna.

Vad handlar det om?