nyheter
Beräknad läsningstid 5 min

Internationell raport: Enorm klyfta mellan våra nuvarande levnadsvanor och 1,5 graders mål

Koldioxidavtrycket beräknat per person ska minska med rentav 93 procent i Finland fram till år 2050 visar modellen av rapporten 1,5 graders levnadsvanor – hur kan vi minska vårt koldioxidavtryck så att det överensstämmer med klimatmålen?

Författare

Samuli Laita

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer, Sitra

Publicerad

Sitra och dess partner har för första gången i världen avbildat hur radikalt våra levnadsvanor och vår konsumtion måste förändras för att klimatuppvärmningen ska kunna stoppas vid 1,5 grader. Ändringen kräver bland annat matproduktion, affärsverksamhet och samarbete i enlighet med den nya cirkulära ekonomin. Av dessa presenterar Sitra nu de nyaste pionjärlösningarna: centret för urban matproduktion i Vanda, en uppdaterad lista över de intressantaste inom cirkulär ekonomi och World Circular Economy Forum 2019, mötesplatsen för reformatorer av världsekonomin.

”Vi har en enorm klyfta mellan de nuvarande levnadsvanorna och levnadsvanorna enligt målen i klimatavtalet från Paris”, sammanfattar Markus Terho, direktör för Sitras projekt Hållbar vardag. ”Levnadsvanor enligt 1,5 grader kräver att vi gör stora ändringar i alla våra vardagsvanor, både hemma, på jobbet och på fritiden”.

Redan under de följande tio åren borde minskningen i Finland uppgå till cirka 75 procent. Även i länder under utveckling – Indien, Brasilien och Kina – är behovet av en minskning stort, 23–84 procent före 2050.

Sitra har redan tidigare visat att ändringarna i Finland är möjliga: det är möjligt att minska hela landets utsläpp kostnadseffektivt med 60 procent före 2030. Med hjälp av skattereformen för Hållbar utveckling kan inte bara utsläppen minskas utan det är också möjligt att stärka sysselsättningen och ekonomin. Världens första vägkarta för cirkulär ekonomi som gjorts upp under ledning av Sitra hjälper Finland att klara sig i en värld där ekonomisk konkurrenskraft och välmående inte längre baserar sig på slöseri av naturresurser och där finländarnas rena lösningar erbjuder exportmöjligheter. Koldioxidavtrycket från ditt eget levnadssätt kan du igen testa på nätet med hjälp av Levnadssättstestet och få rekommendationer för kloka hållbara handlingar i vardagen.

Presentation av nya lösningar för att nå ett levnadssätt enligt 1,5 grad

I rapporten som nu publicerats granskas cirka 30 alternativ för hur den gapande avgrunden gällande levnadssättet ska kunna minskas. Bland annat följande metoder har stor potential för minskningen av koldioxidavtrycket: ersättande av privatbilism med kollektivtrafik eller elcykel för färden till och från jobbet och på fritiden, användning av el- och hybridbilar, byte av bostad till mindre, produktion av el och uppvärmningsenergi med förnybara energikällor, gynnande av växt- och vegankost, ersättande av mjölkprodukter med växtbaserade alternativ och ersättande av rött kött med kyckling eller fisk.

Centret för ny urban matproduktion som nyligen öppnades i Vanda är inställt just på mat som går mot ett levnadssätt enligt 1,5 grader: Urban Farm Lab som öppnades på Metropolia Myrbackas campus onsdagen den 15.5 har som mål att prova olika urbana matproduktionsteknologier i enlighet med cirkulär ekonomi och kommersialiseringen av inomhusodling. Fem olika företag odlar mat i hallen och drar nytta av svinnet som uppkommer i de andras produktion; koldioxid som t.ex. svampar genererar används i odlingen av sallad och svinnet från salladsodlingen används som föda för syrsorna.

”Vårt mål är att de finländska företagen grundar motsvarande center för matproduktion t.ex. i industriparker och att Finland i stället för att exportera mat utvecklas till ett betydande land i fråga om export av matproduktionsteknologier”, säger den sakkunniga för hållbara kostsystem Merja Rehn från Sitras team för cirkulär ekonomi.

Företagens logik gällande förtjänsten förändras i en värld enligt 1,5 grader

Den cirkulära ekonomin erbjuder nycklarna till förändring: i fortsättningen produceras inte längre mer varor utan konsumtionen baserar sig på utnyttjande av tjänster i stället för på egendom: dela, hyra och återanvända. Sitra för listan De intressantaste inom cirkulär ekonomi som presenterar finländska företagsexempel på cirkulär ekonomi och som nu utvidgas till att redan omfatta 124 företag. Antalet har stigit enormt på endast några år. På den första listan som publicerades i oktober 2016 fanns endast 19 företag. Nu tas lösningar upp på listan bland annat Combi Works (plattform för delning av resurser till andra i fabriker som inte utnyttjas till fullo), av Fiskars (nu försäljning av begagnade produkter), av Naps Aurinkovoimala (solelektricitet som tjänst till företag) av Netle (nätbutik för överblivet material på byggarbetsplatser) och av Vapaus.io (tjänst för sambruk av fordon för företag).

”Finländska företag håller på att vakna upp till att framgång i en framtid enligt 1,5 grader kräver ett alldeles nytt slag av affärsverksamhetslogik”, säger chefen för Sitras projekt Cirkulär Ekonomi, Kari Herlevi.

Cirkulär ekonomi som stöder ett liv enligt 1,5 grader kräver ett nytt slag av samarbete både mellan förvaltning, affärsliv, forskning och utbildning och mellan medborgarna. För att möta detta behov grundade Sitra 2017 ett internationellt spetsforum för cirkulär ekonomi i världen, World Circular Economy Forum (WCEF). I det medverkade 1 600 deltagare från nästan hundra länder. Det redan tredje WCEF i ordningen ordnas igen i Helsingfors 3–5 juni 2019. WCEF2019 fokuserar på hur lösningarna för cirkulär ekonomi som uppkommer runt om i världen –”de bästa hemligheterna”– ska kunna tas i bruk i så omfattande utsträckning som möjligt.

Vad handlar det om?