nyheter
Beräknad läsningstid 5 min

Hej företag eller användare av onlinetjänster! Kom och lär dig mer om de nya reglerna för digitala plattformar i vår kurs

Denna nya kurs hjälper dig att förstå de förändrade reglerna för digitala tjänster och nätverksplattformar. Kursen kommer att ge information om tjänsteanvändares rättigheter i den digitala världen och för företag om de möjligheter som öppnas genom de nya reglerna.

Författare

Johanna Kippo

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Producerar ni innehåll på sociala medieplattformar? Använder ditt företag tjänsterna på dessa plattformar? Är du förvirrad över villkoren för tjänsterna? Vet du hur nya plattformsregler påverkar användningen av tjänster?  

Reglerna för digitala tjänster förändras i EU i takt med att nya förordningar införs. Sitra vill hjälpa finländska användare av digitala tjänster och företag att bättre förstå EU:s ibland komplexa dataförordning, så att de kan stärka sina färdigheter att verka i dataekonomin och hitta ny affärs- och innovationspotential i den föränderliga miljön. 

Digitala tjänster omfattar marknadsplatser på nätet, sökmotorer, sociala medieplattformar, spelapplikationer och molntjänster.  

EU:s omfattande dataförordningspaket syftar till att förbättra marknadstillträdet för företag av alla storlekar och kommer att begränsa de digitala jättarnas makt. Den nya kursen Dataekonomins ABC – rättvisa regler för onlineplattformar (på finska) hjälper dig att få grepp om de komplicerade regleringarna och de förändringar som är på gång.   

”Vi hoppas att kursen kommer att bidra till att dämpa en del av oron kring den nya förordningen. För tjänsteanvändare kommer kursen att ge information om frågor som deras rättigheter när de använder digitala tjänster. För företagen öppnar regleringen möjligheter som det lönar sig att ta vara på i ett tidigt skede före andra”, säger Meeri Toivanen, expert på Sitra. 

”Företag som snabbt kan anpassa sig till det nya regelverket kommer att ha en fördel.”  

Kursen, som utvecklats av Sitra, finns tillgänglig på den digitala lärplattformen eOppiva. Materialet är öppet för alla och kräver ingen registrering.  

Rättvisa regler ger små och medelstora företag en konkurrensfördel i dataekonomin 

Kursen introducerar de olika digitala tjänsterna och deras särdrag, med exempel, de nya reglerna för digitala tjänster och begränsningarna för digitala jättars verksamhet.   

Materialet innehåller inspirerande berättelser, reflektionsfrågor och intervjuer som utformats för att vara så lättillgängliga som möjligt för alla som är intresserade av ämnet.  

Den första delen av kursen, som nu publiceras, fördjupar sig i EU:s lagstiftning om digitala tjänster och den digitala marknaden. Kursen kommer till exempel att introducera dig till   

  • hur plattformstjänster av alla storlekar bör vara rättvisare och mer transparenta för sina användare  
  • hur små och medelstora företag kan dra nytta av en mer jämlik tillgång till marknaden när det gäller de digitala jättarna  
  • vilka nya informationsresurser om hur nätverksplattformstjänster fungerar som finns tillgängliga för offentliga myndigheter, användare och forskare  
  • hur man använder riktad reklam på ett rättvist sätt  
  • hur användarna kan tillämpa de nya kunskaper de har fått om sina rättigheter i onlinemiljön  
  • hur olika aktörer effektivt kan ta itu med olagligt innehåll och missbruk på nätet. 

Lagstiftningsreformerna går snabbt och företagen har svårt att hänga med 

EU är fast beslutet att bygga grunden och reglerna för ett rättvisare, datadrivet samhälle och framtidens ekonomi. Utvecklingen av den datadrivna ekonomin kommer att främjas inte bara av lagstiftning utan också av omfattande finansiering.   

De fem viktigaste lagstiftningsförslagen om data i lagstiftningspaketet syftar till att skapa mer lika villkor för olika företag på marknaden, begränsa de digitala jättarnas makt, påskynda den digitala och gröna dubbla omställningen och stärka konkurrenskraften på Europas inre marknad. De nya EU-reglerna kommer därför att gynna små och medelstora företag, till exempel de som använder eller tillhandahåller en rad olika digitala tjänster. 

Syftet är också att stärka rättigheterna för personer som använder digitala tjänster och de små och medelstora företag som tillhandahåller dem att dra nytta av data. Den framväxande ekonomin med rättvisa data kommer att påverka företag och människor inom alla sektorer och i alla roller.   

Det nya regelverket har dock uppfattats som komplext och svårt. I en Sitra-undersökning identifierade små och medelstora företag från fyra EU-länder regelkomplexitet som det enskilt största hindret för utvecklingen av företag inom dataekonomin. I det nationella arbetet med färdplanen för dataekonomin som Sitra leder har man konstaterat att olika aktörer i Finland saknar en helhetsbild av EU:s nya datalagstiftning och de möjligheter som den erbjuder.  

Sitra utvecklar en uppföljningskurs om EU:s datalagstiftning och datahanteringsförordningen under hösten. 

Kursen har utvecklats som en del av Sitras projekt Vägkarta för dataekonomi, som hjälper olika intressenter att identifiera möjligheter i den framtida datadrivna ekonomin. 

Vad handlar det om?