uutiset
Arvioitu lukuaika 4 min

Hei yritys tai verkkopalveluiden käyttäjä! Tule oppimaan digialustojen uusista säännöistä kurssillamme

Uusi kurssi auttaa ymmärtämään digipalveluja ja verkon alustoja koskevia muuttuvia sääntöjä. Kurssi tarjoaa tietoa palveluiden käyttäjien oikeuksista digitaalisessa maailmassa ja yrityksille tietoa uuden sääntelyn myötä avautuvista mahdollisuuksista.

Kirjoittaja

Johanna Kippo

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Tuotatko sisältöä sosiaalisen median alustoilla? Käyttääkö yrityksesi alustojen palveluja? Hämmentävätkö kummallisia termejä vilisevät palvelujen käyttöehdot? Tiedätkö miten alustojen uudet säännöt vaikuttavat palvelujen käyttöön? 

Digitaalisten palveluiden säännöt ovat muutoksessa EU:ssa, kun uutta sääntelyä tulee vaiheittain sovellettavaksi. Sitra haluaa auttaa suomalaisia digipalveluiden käyttäjiä ja yrityksiä ymmärtämään paikoin monimutkaista EU:n datasääntelyä paremmin, jotta datataloudessa toimimisen osaaminen voisi vahvistua ja yritykset voisivat löytää uutta liiketoiminta- ja innovaatiopotentiaalia muuttuvassa toimintaympäristössä.  

Digitaalisia palveluja ovat esimerkiksi verkon kauppapaikat, hakukoneet, sosiaalisen median alustat, pelisovellukset ja pilvipalvelut. 

EU:n laaja datasääntelykokonaisuus pyrkii parantamaan eri kokoisten yritysten mahdollisuuksia toimia markkinalla ja se suitsii digijättien valtaa. Uusi Datatalouden ABC – verkkoalustojen reilut säännöt -kurssi auttaa pääsemään kärryille sääntelyn kiemuroista ja käynnissä olevista muutoksista.  

“Toivomme, että kurssi auttaa hälventämään joitakin uuteen sääntelyyn liittyviä huolia. Palveluiden käyttäjille kurssi tarjoaa tietoa esimerkiksi omista oikeuksista digitaalisia palveluita käytettäessä. Yrityksille sääntely taas avaa mahdollisuuksia, joihin kannattaa tarttua jo varhaisessa vaiheessa ennen muita”, sanoo asiantuntija Meeri Toivanen Sitrasta. 

“Yritykset, jotka kykenevät sopeutumaan nopeasti uuteen sääntely-ympäristöön, ovat etulyöntiasemassa.” 

Sitrassa kehitetty kurssi on saatavilla digitaalisessa eOppiva-oppimisympäristössä. Materiaalit ovat kaikille avoimia eivätkä vaadi rekisteröitymistä. 

Reilut pelisäännöt tuovat pk-yrityksille kilpailuetua datataloudessa 

Kurssilla tutustutaan eri digitaalisiin palveluihin ja niiden erityispiirteisiin esimerkkeineen, digipalveluita koskeviin uusiin sääntöihin ja digijättien toimintaa koskeviin rajoituksiin.  

Materiaalien innostavat tarinat, pohdintakysymykset ja haastattelut on suunniteltu mahdollisimman helppokäyttöisiksi kaikille aiheesta kiinnostuneille. 

Nyt julkaistavan kurssikokonaisuuden ensimmäinen osio uppoutuu EU:n digipalvelusäädökseen ja digimarkkinasäädökseen. Kurssilla tutustutaan esimerkiksi siihen,  

  • miten kaiken kokoisten verkon alustapalvelujen tulee toimia reilummin ja läpinäkyvämmin käyttäjiään kohtaan 
  • miten pk-yritykset hyötyvät mahdollisuuksista päästä markkinoille tasavertaisemmin suhteessa digijätteihin 
  • mitä uusia tietovarantoja verkon alustapalvelujen toimintatavoista on tarjolla viranomaisille, käyttäjille ja tutkijoille 
  • miten kohdennettua mainontaa voi käyttää reilujen pelisääntöjen mukaisesti 
  • miten käyttäjät voivat soveltaa oikeuksistaan oppimaansa uutta tietoa verkkoympäristössä 
  • miten eri toimijat voivat puuttua laittomaan sisältöön ja väärinkäytöksiin verkossa tehokkaasti. 

Sääntely uudistuu vauhdilla, yrityksillä vaikeuksia pysyä mukana 

EU rakentaa määrätietoisesti pohjaa ja pelisääntöjä tulevaisuuden reilummalle datavetoiselle yhteiskunnalle ja taloudelle. Datavetoisen talouden kehittymistä vauhditetaan sääntelyn lisäksi mittavalla rahoituksella.  

Sääntelypaketin viisi keskeistä datalainsäädäntöehdotusta pyrkii luomaan erilaisille yrityksille tasavertaisemmat mahdollisuudet toimia markkinalla, rajaamaan digijättien valtaa, vauhdittamaan digitaalista ja vihreää kaksoissiirtymää sekä vahvistamaan Euroopan sisämarkkinoiden kilpailukykyä. Uudet EU-säännöt hyödyttävätkin pieniä ja keskisuuria yrityksiä, kuten erilaisia digipalveluita hyödyntäviä tai tarjoavia yrityksiä. 

Tavoitteena on myös vahvistaa digipalveluita käyttävien ihmisten ja niitä tarjoavien pk-yritysten oikeuksia hyötyä datasta. Kehittyvä reilu datatalous koskettaa yrityksiä ja ihmisiä kaikilla aloilla ja eri rooleissa.  

Uutta sääntelykokonaisuutta on kuitenkin pidetty monimutkaisena ja vaikeana. Sitran kyselyssä pk-yritykset neljästä EU-maasta pitivät lainsäädännön monimutkaisuutta suurimpana yksittäisenä esteenä datatalousliiketoiminnan kehittymiselle. Sitran luotsaamassa kansallisessa datatalouden tiekarttatyössä on tunnistettu, että Suomessa eri toimijoilla on puutteellinen kokonaiskuva EU:n kehittyvästä datalainsäädännöstä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. 

Sitra kehittää jatkokurssia EU:n datasäädöksestä ja datanhallinta-asetuksesta syksyn aikana. 

Kurssi on laadittu osana Sitran Datatalouden tiekartta -projektia, joka auttaa eri tahoja tunnistamaan mahdollisuuksia dataan pohjautuvassa tulevaisuuden taloudessa. 

Juttua on päivitetty 6.9.2023 ja siitä on poistettu maininta kurssin testivaiheesta. Sitra keräsi kurssiin palautetta kesällä 2023 ja teki aineistoon pieniä muutoksia saadun palautteen perusteella syyskuun alussa. Kurssi on täysin käyttövalmis.

Mistä on kyse?