nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

Sitras år 2019: glädjande resultat och administrativa ändringar

De bästa resultaten av framtidshusets arbete syns i ökat välbefinnande i människors vardag. Tillståndsmyndigheten Findata, Dialogpaus-stiftelsen, att klimatdiskussionen blev löften i regeringsprogrammet samt utbildningen Morgondagens hälsocentral som på vissa orter förkortat köer till hälsocentraler är exempel på Sitras resultat under 2019.

Författare

Publicerad

Sitras verksamhetsberättelse och bokslut för 2019 sammanfattar resultaten, nya initiativ och ekonomin för framtidshuset som är underställt riksdagen. År 2020 däremot visar framtidshusets egen riktning längre bort i framtiden, då den pågående strategiuppdateringen tar form.

”2019 var för Sitra ett år med glädjande resultat, men också administrativa ändringar. Vår uppdatering av megatrender som gavs ut vid årsskiftet är fortfarande aktuell, även om knappt någon vågade förutspå som sannolikhet en sådan global kris som coronapandemin utvecklades till”, säger Jyrki Katainen, Sitras överombudsman.

Coronakrisen har medfört en ny normal vardag som visserligen tar sin slutliga form först när den akuta krissituationen ger med sig. Även om Sitras perspektiv alltid sträcker sig längre bort i framtiden än den akuta krisen, är en kris ett lämpligt tillfälle också för framtidshusets visionsarbete och strategiska val.

”Krisen får oss att fundera över om den tidigare situationen var helt normal – med tanke på jordklotets bärkraft levde vi i alla fall hela tiden ohållbart. Hur skulle vi kunna bidra till situationen genom att åtgärda felen i det gamla normala, dvs. överkonsumtionen av naturresurser och klimatet, den dramatiskt ökande ojämlikheten och samtidigt uppdatera demokratin genom att ta hand om delaktighet och kompetens?”, begrundar Katainen.

Sitras strategi uppdateras under 2020, och i detta arbete lyssnar vi även på våra intressentgrupper.

De viktigaste milstolparna under 2019 var:

  • Tillståndsmyndigheten Findata, som administrerar hälso- och välfärdsdata, inledde sin verksamhet 1.1.2020. I Sitras Isaacus-projekt under 2015–2018 togs fram en operativ modell samt tekniska och lagstiftningsmässiga förutsättningar för den nya myndigheten.
  • Utbildningen Morgondagens hälsocentral visade sig vara ett effektivt sätt att främja tillgången till vård och förbättra kundförståelsen i den offentliga primärhälsovården. Till exempel i Idensalmi och Kiuruvesi fick invånarna snabbare tillgång till vård och väntetiden förkortades från 35 dagar till 2–4 dagar. I Kolari försvann kön helt. Institutet för hälsa och välfärd fortsätter det utvecklingsarbete som Sitra inlett i 25 kommuner.
  • Dialogpaus-modellen, som utvecklades av Sitra, blev ett sätt att föra en konstruktiv samhällelig diskussion. Arbetet fortsätter i Dialogpaus-stiftelsen.
  • Klimatdiskussionen och de lösningar som Sitra utvecklade för hållbarhetskrisen blev konkreta löften i regeringsprogrammet.

Sitra är en aktör i tidiga utvecklingsskeden och inledare av förändringar. Efter att arbetet har kommit igång är det dags för Sitra att räcka över stafettpinnen till permanenta aktörer. Exempel på detta som skedde under 2019 förutom det som nämnts ovan är överföring av utvecklingen av verksamhetsmodellen för investeringar i samhällsutveckling från Sitra till arbets- och näringsministeriet.

År 2019 var för Sitra förutom ett år med framtidsarbete och påverkan också ett år med utvärdering av arbete och historiska administrativa förändringar. Sitras externa sammanfattande utvärdering blev färdig, och som resultat av arbetet som gjordes av den parlamentariska arbetsgruppen som bedömde framtidshusets roll ändrades Sitra-lagen. I och med lagändringen utsågs åt Sitra från och med början av 2020 ett eget förvaltningsråd med parlamentarisk sammansättning samt en ny styrelse.

Världssituationen påverkar Sitras investeringskapital och verksamhet

Sitras verksamhet finansieras med avkastning från investeringsverksamheten. Den pågående coronakrisen har medfört en betydande nedgång i investeringskapitalets värde. Dessutom kommer det beslut om kapitalisering av universiteten på 100 miljoner euro som fattades i slutet av 2019 att påverka Sitras ekonomi samt framtidsarbetes volym under flera år.

Marknadsvärdet på Sitras investeringskapital uppgick i slutet av 2019 till 933 miljoner euro (832 miljoner år 2018). Avkastningen från investeringar varierar enligt konjunkturerna. Under det första kvartalet 2020 var avkastningen -11,7 procent i och med den osäkerhet som coronakrisen medförde. I slutet av mars uppgick marknadsvärdet på alla investeringstillgångar till cirka 816 miljoner euro.

Under 2019 var kostnaderna för den ordinarie verksamheten 34,2 miljoner euro.

Läs Sitras verksamhetsberättelse och bokslut för 2019 här. Du kan bekanta dig mer ingående med våra projektkostnader och uppgifter om köpfakturor på vår webbplats: www.sitra.fi/syvennytalouteen.

Mer information

Jyrki Katainen, överombudsman +358 (294) 618 991
Veera Heinonen, kommunikationschef, +358 (294) 618 505
Heidi Saario, förvaltningschef, +358 (294) 618 203

Vad handlar det om?