uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Sitran vuosi 2019: ilahduttavia tuloksia ja hallinnollisia muutoksia

Tulevaisuustalon työn parhaat tulokset näkyvät hyvinvoinnin lisääntymisenä ihmisten arjessa. Findata-lupaviranomainen, Erätauko-säätiö, ilmastokeskustelun siirtyminen lupauksiksi hallitusohjelmaan sekä terveyskeskusjonoja lyhentänyt Huomisen terveyskeskusvalmennus ovat esimerkkejä Sitran vuoden 2019 tuloksista.

Kirjoittaja

Jenni Sarolahti

Julkaistu

Sitran toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019 summaa eduskunnan alaisen tulevaisuustalon tulokset, uudet avaukset sekä taloudenpidon. Vuosi 2020 puolestaan viitoittaa tulevaisuustalon omaa suuntaa kauemmas tulevaan, kun käynnissä oleva strategiapäivitys saa muotonsa.

”Vuosi 2019 oli Sitrassa ilahduttavien tulosten, mutta myös hallinnollisten muutosten vuosi. Vuodenvaihteessa julkaistu megatrendipäivityksemme on edelleen ajankohtainen, vaikka tuskin kukaan uskalsi ennakoida tälle vuodelle koronapandemian kaltaista maailmanlaajuista kriisiä todennäköiseksi”, Sitran yliasiamies Jyrki Katainen sanoo.

Koronakriisi marssittaakin arkeemme uuden normaalin, joka toki saa muotonsa vasta kun akuutti kriisitilanne hellittää. Vaikka Sitran näkökulma on aina akuuttia kriisiä kauempana tulevassa, on kriisi otollinen hetki myös tulevaisuustalon visiotyölle ja strategisille valinnoille.

”Kriisi laittaa pohtimaan, oliko aiempi tilannekaan aivan normaali – elimme koko ajan kuitenkin maapallon kantokyvyn näkökulmasta kestämättömästi. Miten voisimme hyödyntää tilannetta korjaamalla vanhan normaalin valuvikoja eli luonnonvarojen ja ilmaston ylikulutusta, rajusti kasvanutta eriarvoisuutta ja päivittää samalla demokratiaa huolehtimalla osallisuudesta?”, Katainen puntaroi.

Sitran strategiaa päivitetään vuoden 2020 aikana, ja tässä työssä kuuntelemme myös sidosryhmiämme.

Vuoden 2019 tärkeimmät virstanpylväät olivat:

  • Terveys- ja hyvinvointidataa hallinnoiva lupaviranomainen Findatav aloitti toimintansa 1.1.2020. Toimintamalli sekä tekniset ja lainsäädännölliset edellytykset uudelle viranomaiselle rakennettiin Sitran Isaacus-hankkeessa vuosina 2015–2018.
  • Huomisen terveyskeskus -valmennus osoittautui tehokkaaksi keinoksi edistää hoitoon pääsyä ja parantaa asiakasymmärrystä julkisessa perusterveydenhuollossa. Esimerkiksi Iisalmessa ja Kiuruvedellä ei-kiireelliseen hoitoon pääsy nopeutui 35 päivästä 2–4 päivään. Kolarissa jono poistui kokonaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos jatkaa Sitran 25 kunnassa aloittamaa kehitystyötä.
  • Sitran kehittämästä Erätauko-mallista tuli tapa käydä rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua. Työ jatkuu Erätauko-säätiössä.
  • Ilmastokeskustelu ja Sitran kestävyyskriisiin kehittämät ratkaisut siirtyivät konkreettisiksi lupauksiksi hallitusohjelmaan.

Sitra on aikaisen kehitysvaiheen toimija ja muutoksen alkuun sysääjä. Kun työ on saatu kunnolla alkuun, Sitran on aika siirtää kapula pysyville toimijoille. Tästä vuoden 2019 esimerkkejä ovat edellisten lisäksi vaikuttavuusinvestoimisen toimintamallin kehittämisen siirto Sitrasta työ- ja elinkeinoministeriöön.

Vuosi 2019 oli Sitralle paitsi vaikuttavan tulevaisuustyön vuosi, myös työn arvioinnin ja historiallisten hallinnollisten muutosten aikaa. Sitran ulkopuolinen kokoava arviointi valmistui, ja tulevaisuustalon roolia arvioineen parlamentaarisen työryhmän työn tuloksena Sitra-lakiin tehtiin muutoksia. Lakimuutoksen myötä Sitralle nimitettiin alkuvuodesta 2020 oma, parlamentaarisesti koottu hallintoneuvosto sekä uusi hallitus.

Maailmantilanne vaikuttaa Sitran sijoitusomaisuuteen sekä toimintaan

Sitran toiminta rahoitetaan sijoitustoiminnan tuotoilla. Nyt käsillä oleva koronakriisi on tuonut merkittävän notkahduksen sijoitusomaisuuden arvoon. Lisäksi vuoden 2019 lopussa tehty päätös yliopistojen pääomittamisesta 100 miljoonalla eurolla tulee vaikuttamaan Sitran taloudenpitoon sekä tulevaisuustyön volyymiin usean vuoden ajan.

Sitran sijoitusomaisuuden markkina-arvo oli vuoden 2019 lopussa 933 miljoonaa euroa (832 milj. euroa vuonna 2018). Sijoitusten tuotto vaihtelee suhdanteiden mukaisesti. Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä tuotto oli koronakriisin mukanaan tuoman epävarmuuden myötä -11,7 prosenttia. Maaliskuun lopussa sijoitusomaisuuden markkina-arvo oli noin 816 miljoonaa euroa.

Vuonna 2019 varsinaisen toiminnan kulut olivat 34,2 miljoonaa euroa.

Tutustu Sitran vuoden 2019 toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen. Hankekuluihimme ja ostolaskudataamme voit tutustua syvällisemmin verkkosivuillamme: www.sitra.fi/syvennytalouteen.

Mistä on kyse?