nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Testa och tillämpa de möjligheter som web 3.0 erbjuder – finansieringsansökan är öppen

Sitra vill utveckla framtidens web 3.0 med hjälp av försök. Sitra Lab-programmet inleds kommande höst och vi letar nu efter deltagare med intresse och förmåga att utveckla det decentraliserade nätet i en hållbar riktning.

Författare

Lea Kurki

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

I utvecklingen av internet sker en övergång mot den nya tidens nät, web 3.0. Det tidigare web 2.0 erbjöd centraliserade plattformar och informationshantering, medan man inom web 3.0-tekniken arbetar på decentraliserade plattformar, äger virtuellt och hanterar data i blockkedjor.

Sitra har tidigare i år publicerat en lagstiftningsutredning som gäller web 3.0-branschen och producerat en artikelserie som granskar företeelsen ur en hållbarhetssynvinkel.

För att bättre förstå de möjligheter som web 3.0 erbjuder behöver vi dock mer praktiska försök, lärdomar och framtida applikationer. Försöken stärker också de olika aktörernas samarbete inom web 3.0-branschen.

Helena Mustikainen, som ansvarar för web 3.0-projekthelheten på Sitra, hoppas att olika slags och även överraskande aktörer deltar i ansökan:

”Många som i framtiden kommer att mest beröras av web 3.0 uppfattar ännu inte sin roll i utvecklingen. Därför är det viktigt att synliggöra olika tillämpningsområden med hjälp av försök.”

Programmet Sitra Lab erbjuder en möjlighet att testa olika tillämpningsområden för web 3.0. I tidigare Sitra Lab-försök har man till exempel utvecklat lösningar för urbaniseringens utmaningar och demokrati och bekämpat ojämlikhet bland unga.

”För att vi ska hitta de mest innovativa lösningarna på utmaningar kommer vi att i Sitra Lab föra samman aktörer från olika sektorer. Nu söker vi team som har praktiska idéer om den framtida användningen av web 3.0”, berättar ledaren av Sitra Lab Kirsi Hanhisalo.

Lärdomar, applikationer och försök tar utvecklingen vidare

Web 3.0 är en utvecklingsfas av internet som inspirerar och skapar möjligheter men väcker också oro och medför risker. För att vi ska kunna glädjas över utvecklingens bästa sidor – och förbereda oss för missförhållanden – är fler försök, mer information och ytterligare lärdomar nödvändiga.

Det ligger i Finlands intresse att sporra web 3.0-branschens utveckling. Ett decentraliserat internet kan vara mer rättvist än det nuvarande. Med hjälp av det har vi en möjlighet att bygga en människoorienterad och rättvis dataekonomi och en hållbar framtid.

Eftersom web 3.0 är utmanande behöver vi visionära utvecklare som är bland de första att styra dess framtid och överkomma hinder.

Lämna ansökan

Har du ett projekt som inte är komplett? Vill du vidareutveckla den del av projektet som saknas? Eller kan en alldeles ny slags web 3.0-innovation skapas i Sitra Lab?

Med hurdana försök eller synvinklar tar vi tag i de möjligheter som web 3.0 erbjuder?

Sök senast den 31 maj.

Närmare ansökningskriterier och -anvisningar finns på ansökningssidan (på finska).

Vad handlar det om?