uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Kokeile ja sovella web 3.0:n mahdollisuuksia – rahoitushaku on auki

Sitra haluaa kehittää tulevaisuuden web 3.0:aa kokeilujen avulla. Etsimme syksyllä käynnistyvään Sitra Lab -ohjelmaan osallistujia, joilla on intoa ja kykyä viedä hajautettua verkkoa kestävään suuntaan.

Kirjoittaja

Lea Kurki

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Internetin kehityksessä on käynnissä murros kohti uuden aikakauden verkkoa, web 3.0:aa. Siinä missä aiempi web 2.0 tarjosi keskitettyjä alustoja ja tiedonhallintaa, web 3.0 -teknologioissa toimitaan hajautetuilla alustoilla, omistetaan virtuaalisesti ja hallitaan dataa lohkoketjuissa.

Sitra on aiemmin tänä vuonna julkaissut web 3.0 -toimialaa koskevan lainsäädäntöselvityksen sekä tuottanut artikkelisarjan, joka tarkastelee ilmiötä kestävyysnäkökulmasta.

Ymmärtääksemme paremmin web 3.0:n mahdollisuuksia tarvitsemme kuitenkin lisää käytännön kokeiluja, oppeja ja tulevaisuuden sovelluksia. Kokeilut vahvistavat myös eri toimijoiden yhteistyötä web 3.0-toimialalla.

Sitrassa web 3.0-hankekokonaisuudesta vastaava Helena Mustikainen toivoo näkevänsä haussa erilaisia ja yllättäviäkin toimijoita:

”Monet niistä, joita web 3.0 tulevaisuudessa eniten koskee, eivät vielä hahmota omaa rooliaan kehityksessä. Siksi on tärkeää tehdä eri sovellusalueita näkyväksi kokeilujen avulla.”

Sitra Lab -ohjelma tarjoaa tilaisuuden kokeilla web 3.0:n eri sovellusalueita. Aiemmissa Sitra Labin kokeiluissa on kehitetty esimerkiksi ratkaisuja kaupungistumisen haasteisiin ja demokratiaan sekä torjuttu nuorten eriarvoistumista.

”Jotta löytäisimme innovatiivisimmat ratkaisut haasteisiin, tuomme Sitra Labissä yhteen toimijoita eri sektoreilta. Nyt etsimme tiimejä, joilla on tarjota käytännön ideoita web 3.0:n tulevaisuuden käytöstä”, kertoo Sitra Labin vetäjä Kirsi Hanhisalo.

Opit, sovellukset ja kokeilut potkivat kehitystä eteenpäin

Web 3.0 on internetin kehitysvaihe, joka innostaa ja luo mahdollisuuksia, mutta nostattaa myös huolia ja riskejä. Jotta kehityksen parhaista puolista voidaan iloita – ja toisaalta epäkohtiin varautua – tarvitaan lisää kokeiluja, tietoja ja oppeja.

On Suomen etu kirittää web 3.0 -toimialan kehitystä. Hajautettu internet voi olla reilumpi kuin nykyinen. Sen avulla meillä on mahdollisuus rakentaa ihmislähtöistä ja reilua datataloutta sekä kestävää tulevaisuutta.

Koska web 3.0 haastaa, tarvitsemme näkemyksellisiä kehittäjiä ohjaamaan sen tulevaisuutta ja ohittamaan esteitä ensimmäisinä.

Hae mukaan

Onko pöydälläsi projekti, jonka puuttuvaa palasta haluaisit kehittää eteenpäin? Tai: voitaisiinko Sitra Labissä luoda aivan uudenlainen web 3.0 -innovaatio?

Millaisilla kokeiluilla tai näkökulmilla web 3.0:n mahdollisuuksiin tartutaan kiinni?

Hae mukaan viimeistään 31.5.

Tarkemmat hakukriteerit ja -ohjeet löydät hakusivuilta.

Mistä on kyse?