Live
Data, lait ja politiikka
Kutsuvierastilaisuus

Data, lait ja politiikka

Miten nämä liittyvät toisiinsa? Mitä poliittiselle ohjaukselle ja tiedolla johtamiselle pitäisi tehdä, jotta saadaan laadukasta lainsäädäntöä? Mitä tämä tarkoittaa lainsäädäntöprosessille?

  • 14.06.2023 klo 15:00 - 16:30
  • Arkadiankatu 3, 00101 Helsinki

Yhteiskuntamme keskeisen ohjauskeinon, lainsäädännön johtaminen ja kehittäminen on erityisen ajankohtaista nyt, kun uusi hallitus aloittaa toimintansa. Laadukas lainsäädäntö vaatii toimivaa prosessia, sen hyvää johtamista ja toimijoiden välistä yhteistyötä.

Tilaisuudessa keskustelun pohjana ovat Sitran kaksi tuoretta julkaisua: Miten lainsäädännön valmistelua ohjataan poliittisesti? sekä Miten lakien säätämistä tulisi johtaa? Datan hyödyt säädösjohtamisessa (jälkimmäinen julkaistaan 14.6.).

Lainsäädäntötutkimuksen professori Anssi Keinänen ja lainsäädäntötutkimuksen yliopistonlehtori Niko Vartiainen Itä-Suomen yliopistosta sekä politiikan konkari Jouni Backman esittelevät Sitran selvityksiä, jonka jälkeen paneelissa keskustellaan säädösjohtamisesta ja tiedolla johtamisesta lainsäädäntöprosessissa sekä siitä, miten niitä voisi yhdessä kehittää.

Sitran tuore Miten lainsäädännön valmistelua ohjataan poliittisesti? -työpaperi kuvaa ensimmäistä kertaa, miten lainvalmistelun poliittinen ohjaus toimii, ja siinä ehdotetaan useita toimia prosessin kehittämiseksi. Työpaperissa ei pyritä määrittelemään poliittisen ohjauksen toimintatapoja vaan lisäämään ymmärrystä siitä sekä antamaan eväitä lainvalmistelun laadun parantamiseen.

Miten lakien laatimista tulisi johtaa? Datan hyödyt säädösjohtamisessa -selvityksessä tutkitaan suomalaisen lainsäädäntöprosessin vaiheita ja datan tarjoamia mahdollisuuksia lainsäädäntöprosessin johtamisessa. Selvitys ja sen havainnot pohjautuvat ainutlaatuiseen Sitran prosessidata-aineistoon.

Molemmat julkaisut ovat osa Sitran Uudistuva päätöksenteko -projektin työtä.

14:30
Kahvitarjoilu
15:00
Tilaisuuden avaus
VEERA HEINONEN, SITRAN DEMOKRATIA JA OSALLISUUS -TEEMAN JOHTAJA
Lainsäädäntöprosessi ja sen kehittäminen
henna hiilamo, asiantuntija, uudistuva päätöksenteko -projekti, Sitra
Miten lakien laatimista tulisi johtaa? Datan hyödyt säädösjohtamisessa.
Anssi Keinänen, lainsäädäntötutkimuksen ja empiirisen oikeustutkimuksen professori, Itä-Suomen yliopisto
Niko Vartiainen, lainsäädäntötutkimuksen yliopistonlehtori, itä-suomen yliopisto
Miten lainsäädännön valmistelua ohjataan poliittisesti?
Jouni Backman, entinen kansanedustaja ja ministeri, Problema Oy
Paneelikeskustelu
Susanna siitonen, lainsäädäntöjohtaja, oikeusministeriö
Leila Kostiainen, puheenjohtaja , lainsäädännön arviointineuvosto
Johannes Koskinen, kansanedustaja, Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Karoliina Partanen, kansanedustaja, Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kommenttipuheenvuoro
Tuomas Pöysti, oikeuskansleri
Yhteinen keskustelu
16:30
Tilaisuuden päätös

Mistä on kyse?