Live
Hyvää huomista, puolueet! - maakunnalliset työpajat

Hyvää huomista, puolueet! - maakunnalliset työpajat

Mitä tehdä, kun digitalisaatio haastaa kansanvallan rakenteita, puolueita ja ihmisten osallistumisen tapoja?
  • 17.09.2020 klo 00:00—28.10.2020 klo 00:00

Suomen menestystarinaa ei olisi ilman paikallisdemokratiaa. Paikallisen päätöksenteon perustana taas ovat ihmiset, jotka haluavat käyttää aikaansa ja osaamistaan yhteiseksi hyödyksi.

Sinä, yhtenä näistä ihmisistä, olet demokratian avainhenkilö, jonka varassa ihmisten osallisuuden tunne ja koko kansanvaltainen päätöksentekomme joko nousee uudelleen arvoonsa tai hiipuu hiljalleen unohduksiin yhtenä vaiheena kansakunnan historiassa.

Siksi haluamme toivottaa Sinut tervetulleeksi maakunnalliseen Hyvää huomista, puolueet -työpajaan pohtimaan ja kehittämään puoluetoiminnan perustuksia, toimintatapoja ja tulevaisuutta. Syksyn 2020 työpajat järjestetään virtuaalisina Zoom-työpajoina.

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille eduskuntapuolueiden puoluetoiminnassa mukana oleville. Tilaisuudessa esimerkiksi pohditaan, miten digitalisaatio haastaa puolueita ja luo uusia osallistumisen tapoja sekä esitellään kansainvälisiä esimerkkejä ihmisten osallistamisesta ja aktivoimisesta.

Ennen kaikkea työpajassa haetaan ratkaisuja puolueiden haasteisiin ja kuullaan jäsenistön näkemyksiä. Työpajassa on mahdollisesti myös mukana puoluesihteerien edustus, joka vie työpajassa esiin nousseet näkemykset muille puoluesihteereille.

Työpajojen aikataulu ja ilmoittautuminen

Keski-Suomi

24.9.2019

toteutettu

Etelä-Savo

29.10.2019

toteutettu

Lappi

17.9.2020

toteutettu

Etelä-Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaa

Pohjanmaa

29.9.2020

Ilmoittaudu Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan työpajaan

Pohjois-Karjala

Pohjois-Savo

6.10.2020

Ilmoittaudu Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon työpajaan

Kainuu

Pohjois-Pohjanmaa

28.10.2020

Ilmoittaudu Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan työpajaan

Työpajojen ohjelma

Klo
16.45 Äänenavaus – linjat aukeavat Zoomissa 
17.00 Tervetuloa ja tilaisuuden taustoitus
Ryhmäkeskustelu I

Kuinka demokratia toimii omassa maakunnassa?

Mikä on puolueiden rooli osallistumisen ja vaikuttamisen vahvistamisessa?

Mitä voimme tehdä puolueina yhdessä ja mitä minä voin tehdä?

Ryhmäkeskustelu II

Puoluetoiminnan tila nyt?

Miten puoluetoimintaa pitäisi uudistaa?

Mitä voimme tehdä puolueina yhdessä ja mitä minä voin tehdä?

18.40 Yhteenveto ja jatkoaskeleet
Kukin ryhmä valitsee kolme tärkeintä kaikille yhteistä kehitysideaa – mitä puolueet voivat tehdä maakunnassa yhdessä?
Kommenttipuheenvuoro
Puoluesihteeri
19.00 Työpaja päättyy

Puolueiden yhteisen kehittämishankkeen taustaa

Puolueilla on ollut tärkeä rooli Suomen satavuotisessa edustuksellisessa demokratiassa. Meillä ja maailmalla on viime aikoina näkynyt yhä enemmän merkkejä kansanvaltaisten järjestelmien rapautumisesta – ja tarkoituksellisesta rapauttamisesta. Kansanvallan vuoksi onkin tärkeää, että myös puolueet pystyvät uudistumaan ja elämään ajassa.

Tämän vuoksi eduskuntapuolueilla on käynnissä yhteinen kehittämishanke, jossa puolueet yhteistyössä kehittävät puoluetoiminnan tulevaisuutta Sitran tukemana. Sitran Kansanvallan peruskorjaus -projektista löydät lisätietoja täältä.

Yhteisen kehittämishankkeen tavoitteena on vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa tukemalla kansalaislähtöistä puolueiden pitkäaikaisen visiotyön kehittämistä. Tavoitteena on vahvistaa puolueiden roolia kansanvallan edistäjänä ja yhteiskunnallisten aloitteiden esittäjänä. Tavoitteena on puolueiden toiminnan laajuuden, laadun, tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisääminen sekä erityisesti kansalaisten osallisuuden vahvistaminen sekä yhteiskunnallisen päätöksenteon pitkäjänteisyyden tukeminen ja päätöksentekokyvyn vahvistaminen. Puolueiden yhteistyön avulla voidaan vahvistaa puolueiden toimintakykyä niin valtio-, maakunta- kuin kuntatasollakin. Hanke ei käsittele politiikan sisältökysymyksiä, vaan keskittyy kehittämään puolueiden toimintaedellytyksiä ja niiden yhteyttä muuhun yhteiskunnalliseen keskusteluun, valmisteluun ja päätöksentekoon.

Mistä on kyse?