Live
Ilmastonmuutoksen perusteet -opintokokonaisuuden sparraus
tapahtumat

Ilmastonmuutoksen perusteet -opintokokonaisuuden sparraus

Monialainen ilmasto-opetus yliopistoissa – Kuinka Suomessa kasvatetaan uusi ilmasto-osaajien sukupolvi

Ilmastonmuutoksen hillinnän ja kestävän kehityksen ratkaisut ovat suoraan riippuvaisia siitä, miten hahmotamme ongelman ja mistä näkökulmasta sitä katselemme. Jotta voimme kehittää toimivia ratkaisuja ilmastonmuutokseen, tarvitsemme eri alojen välistä ymmärrystä. Tähän haasteeseen vastaa tekeillä oleva Ilmastonmuutoksen perusteet -opintokokonaisuus, joka on suunnattu kaikille Suomessa opiskeleville yliopisto-opiskelijoille. Korkeakoulujen opettajat voivat rakentaa materiaalien pohjalta oman alansa tarpeisiin sopivan 3-5 opintopisteen kurssin osaksi virallista tutkintoa. Tavoitteena on, että jokainen valmistuva maisteri ymmärtäisi ilmastomuutoksen perusteet. Kokonaisuus tulee olemaan kaikille avoin, ja se soveltuu yliopistojen lisäksi myös muiden, kuten korkeakoulujen ja yritysten käyttöön.

Työpaja koostuu alustuksesta sekä työpajaosuudesta. Puolen tunnin alustuksen pitää Harold Glasser, joka on Länsi-Michiganin yliopiston ympäristöopintojen professori sekä kampuksen kestävyysjohtaja. Hänellä on alojen raja-aidat ylittävä ote työhönsä ja hän työskenteleekin yhdistäen ympäristötiedettä, filosofiaa, arvojen tutkimusta, liiketoimintaa, muotoilua, taloutta, historiaa ja koulutuksen tutkimusta.

Työpajaosuudessa keskitytään Ilmastonmuutoksen perusteet- opintokokonaisuus työstämiseen. Kokonaisuus on valmis syksyllä 2016. Se kuvaa ilmastonmuutosta monen eri alan näkökulmasta; luonnontiede, tekniikka, kasvatustiede ja taiteet näkyvät sisällöissä. Opintokokonaisuus sisältää monimuotoista opetusmateriaalia, kuten luentoja, videoita, testejä, animaatioita ja harjoitustöitä. Sitä työstävät eri alojen asiantuntijat Helsingin yliopistosta, Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta, Taideyliopistosta ja Metropolia ammattikorkeakoulusta.

Projekti on nyt puolivälissä, joten olisimme hyvin tyytyväisiä, jos saisimme Sinulta kommentteja siitä, miltä projekti tällä hetkellä näyttää ja mihin suuntaan sitä tulisi kehittää. Voit lukea projektista lisää täältä.

Työpajassa käytetään sekä englantia että suomea. Kahvitarjoilu pienen syötävän kera.

Lämpimästi tervetuloa!
 
Ilmoittautuminen viimeistään 4.3.2016. Paikkoja on rajoitetusti.
 
Ohjelma

12.00-12.30  Harold Glasser – Behavioural change and sustainability
12.30-12.45   Keskustelua Haroldin alustuksen innoittamana
12.45-14.45    Ilmastonmuutoksen perusteet kurssin sparraamista pienryhmissä
14.45-15.00   Työskentelyn koonti ja seuraavat askeleet

Mistä on kyse?