Live
Innovaatioportfoliot #2: Portfolio-oppiminen
Verkkotapahtuma

Innovaatioportfoliot #2: Portfolio-oppiminen

  • 15.04.2020 klo 08:30 - 10:30
  • Verkkotapahtuma

Innovaatioportfoliot ja portfolio-oppiminen ovat osia toimintamallista, jonka avulla voidaan edistää innovaatioprojektien ja kokeilujen vaikuttavuutta suhteessa portfolion äärellä toimivien henkilöiden ja organisaatioiden jaettuihin tavoitteisiin tai yhteiskunnallisiin ilmiöihin.

Sitran järjestämässä työpajasarjassa syvennytään toimintamallin eri osa-alueisiin ja pyritään kehittämään niistä yhteistä kuvaa peilaamalla osa-alueita organisaatioiden käsillä oleviin haasteisiin. Yhteistä kuvaa synnytetään pääsääntöisesti toimintamallin tai sen osa-alueiden soveltamisesta kiinnostuneiden organisaatioiden kanssa, mutta työpajasarjaan tai sen yksittäisiin toteutuksiin osallistua myös aihepiiristä kiinnostuneet.

Työpajasarja on jatkoa kansainväliselle Innovation Portfolio Sensemaking and Management -työpajalle, johon liittyvästä osaamisesta on hyötyä työpajasarjaan osallistuville.  

Innovaatioportfoliot ja portfolio-oppiminen -työpajasarja 

Ti 25.2.2020 klo 8.30-10.30 Teemana portfolion muodostaminen ja käyttöönotto (portfolio composition)

Ti 15.4.2020 klo 8.30-10.30 Teemana portfolio-oppiminen (portfolio sensemaking) – verkkototeutus

Ke 29.4.2020 klo 8.30-10.30  Teemana portfolion vaikuttavuus ja visualisointi (impact portfolio design) – verkkototeutus

Ke 13.5.2020 klo 8.30-10.30 Teemana minkälaiset periaatteet yhdistävät innovaatioportfolioiden eri osa-alueita ja mitä kyvykkyyksiä portfolioajattelun edistämiseen tarvitaan? – verkkototeutus

Ti 18.8.2020, iltapäivä. Innovaatioportfolioita käsittelevän julkaisun julkistustilaisuus

Mistä on kyse?