Live
Kirjastot demokratian puolustajina digitaalisella aikakaudella
Kutsuvierastilaisuus

Kirjastot demokratian puolustajina digitaalisella aikakaudella

  • 15.05.2023 klo 09:00 - 15:30
  • Sitra

Tulevaisuustalo Sitra järjesti Kirjastot kansanvallan foorumeina –hankkeeseen osallistuneille kirjastoille sekä seurantaryhmälle yhteisen tapaamisen.

Tapaamisen tavoitteena oli jakaa hankkeen aikana syntyneitä ajatuksia, oppeja ja kokemuksia. Lisäksi keskusteltiin siitä, millaista demokratiatyötä kirjastoissa tehdään nyt ja miten aluehallintovirastojen kirjastotoimi on jatkanut demokratian puolustamista. Katse suunnattiin myös tulevaisuuteen kirjastoille räätälöidyn katsauksen megatrendeihin kautta, jossa pohdimme kirjastojen asemaa tulevaisuudessa. Valotimme myös Digitaalinen valta ja demokratia –projektissa tehtävää työtä digitaalisen sivistyksen parissa keskustellaksemme mahdollisista synergiaeduista.

Eri puolilla Suomea kuudessa eri kirjastossa (2020 – 2021) toteutettujen kokeilujen tavoitteena oli testata erilaisia vuorovaikutuksen muotoja ja parantaa kansalaisten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Kokeiluissa etsittiin toimivia kohtaamisen muotoja ja konseptoitiin saatujen kokemusten pohjalta toimintamalleja, joilla kirjastoista voidaan kehittää kansanvallan foorumeita monilla eri tavoilla.

Tapahtuma oli kutsuvierastilaisuus.

Tilaisuuden esitysaineistot.

Ohjelma

9.00
Aamiainen
10.00
Tervetulosanat
Veera Heinonen, TEEMAJOHTAJA Sitra
10.15
Keitä on paikalla?
10.30
Kirjastoista kansanvallan foorumeita: mistä oli kyse ja mitä tehtiin?
Elina Eerola, ASIANTUNTIJA, Sitra
11.00
Miten AVIen kirjastotoimi tekee demokratiatyötä tällä hetkellä?
Virpi Launonen, KIRJASTOTOIMEN YLITARKASTAJA, Itä-Suomen aluehallintovirasto
Mika Mustikkamäki, KIRJASTOTOIMEN YLITARKASTAJA Länsi-Suomen aluehallintovirasto
11.30
Kokeilujen kautta kohti kansalaisfoorumia: demokratiatyön käynnistäminen Turun kaupunginkirjastossa
EMilia melasuo, projektisuunnittelija, turun kaupunginkirjasto
12.00
Lounas
13.00
Megatrendit: Demokratian kamppailu kiihtyy – mitä
kirjastot voivat tehdä asialle? Megratrendien mahdollisuudet kirjastoille
Sanna Rekola, ASIANTUNTIJA, Sitra
13.30
Digitaalinen sivistys
Jukka Vahti, PROJEKTIJOHTAJA, Sitra
14.00
Yhteinen keskustelu: Kuntien sivistystyön haasteet – mitkä ovat tulevaisuuskuvat?
14.30
Verkostoitumista
15.15
Tilaisuus päättyy

Mistä on kyse?