Live
Miten työssä ja vapaa-ajalla jatkuvasti kertyvä osaaminen saadaan näkyviin?
Verkkotapahtuma

Miten työssä ja vapaa-ajalla jatkuvasti kertyvä osaaminen saadaan näkyviin?

Vaikka jokainen meistä oppii koko ajan, jää osa osaamisesta huomaamatta. Tervetuloa verkkotilaisuuteen kuulemaan kolmen asiantuntijan näkökulmia, siihen, miten myös työssä ja vapaa-ajalla alati kertyvät taidot saataisiin näkyviin!

Tilaisuuden esitysmateriaali.

Osaamisen tunnistamisen käytännöt ovat Suomessa varsin hyvällä tasolla silloin, kun puhutaan muodollisen koulutusjärjestelmän kyvystä tunnistaa muualla kertynyttä osaamista. Haasteet kuitenkin lisääntyvät, kun kyse on työssä ja vapaa-ajalla kertyvän osaamisen näkyväksi tekemisestä.

Lehtori Laura Paaso Oulun ammattikorkeakoulusta, tutkimuspäällikkö Johanna Ollila Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta sekä hallituksen puheenjohtaja ja perustaja Harri Ketamo Headai Oy:stä esittelevät tilaisuudessa julkaistavan artikkelin sisältöä. He pohtivat ja ideoivat keinoja, joilla kaikkialla kertyvä osaaminen saataisiin näkyväksi.

Tilaisuus on monipuolinen tulevaisuuteen luotaava puheenvuoro siitä, miten muualla kuin formaalissa koulutusjärjestelmässä määriteltyä osaamista voidaan tunnistaa. Kirjoittajat esittävät myös konkreettisia kehitysehdotuksia.

Tilaisuus on suunnattu osaamisen tunnistamisesta kiinnostuneille asiantuntijoille ja toteutetaan osana Osaaminen näkyviin -viikkojen ohjelmaa.

Tervetuloa kuulemaan näkökulmia osaamisen näkyväksi tekemiseen!

Mistä on kyse?