Live
Muutoksen tukeminen kiertotaloudessa
Verkkotapahtuma

Muutoksen tukeminen kiertotaloudessa

Tervetuloa kuulemaan uusimpia kiertotalouteen liittyviä tutkimustuloksia, jotka on aikaansaatu CICAT2025-hankkeessa.

  • 04.11.2021 klo 14:00 - 16:00
  • Online

Siirtyminen lineaaritaloudesta kiertotalouteen on systeemisen, monitasoisen muutoksen johtamista, jossa yritykset ovat keskeisessä asemassa. Tilaisuudessa tuetaan yrityksiä kiertotalousmurroksessa tarkastelemalla kiertotaloussiirtymän vaatimaa muutosta yksilöiden, organisaatioiden, sekä yhteiskunnan tasoilla.

Suomalaisten korkeakoulujen CICAT2025-hankkeessa tutkitaan laaja-alaisesti kiertotaloutta vauhdittavia tekijöitä eli kiertotalouden katalyyttejä. Tavoitteena on valjastaa katalyytit paremmin päättäjien ja yritysten käyttöön. Tässä webinaarisarjassa kuullaan tutkimustuloksia ja niiden soveltamista käytäntöön yrityksissä. Alustusten jälkeen osallistujilla on mahdollisuus tavata muiden yritysten edustajia pikatreffeillä sekä yrityskohtaisesti kiertotaloustutkija.

Tilaisuuden järjestävät Business Finland, CICAT2025-hanke ja Sitra vastaamaan yritysten kysyntään saada osaamista kiertotalouden johtamiseen, strategisiin kysymyksiin sekä yhteistyöhön yritysten välillä. Tilaisuudet ovat tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille.

Tilaisuuksia on kolmena torstaina ja kunkin päivän ohjelma noudattelee samaa rakennetta.

Osa 1: 7.10.2021 klo 14-16 Kiertotalous vaatii sujuvaa sopimista
Osa 2: 28.10.2021 klo 14–16 Mitä uutta liiketoimintaa kiertotalouteen syntyy

Mistä on kyse?