Live
Yhdeksän alueen yrityskyselyn tulokset oppilaitosyhteistyöstä ja osaamisen tarpeista
Julkistustilaisuus

Yhdeksän alueen yrityskyselyn tulokset oppilaitosyhteistyöstä ja osaamisen tarpeista

Miten yritykset suhtautuvat oppilaitosyhteistyöhön alueellaan? Miten yritykset ennakoivat tarvitsemaansa osaamista? Mitkä trendit vaikuttavat yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen? Laaja haastattelututkimus kertoo 2000 yrityksen näkemykset eri puolilta Suomea.

Tilaisuuden esitysmateriaali.

Kartoitimme haastattelututkimuksella tammi-maaliskuussa 2021 yhdeksän alueen yritysten näkemyksiä oppilaitosyhteistyöstä, osaamisen tarpeiden ennakoinnista sekä mitkä trendit vaikuttavat eniten yrityksen liiketoiminnan kehittämisen painopisteisiin.

Tervetuloa raportin julkistustilaisuuteen, jossa esittelemme koonnin 2000 yrityksen haastatteluista sekä alueiden tulosten vertailun. Tutustu uutisestamme mukana olleisiin alueisiin.

Tilaisuudessa saat kuulla haastateltujen yritysten edustajien kokemuksista oppilaitosyhteistyöstä sekä siihen liittyvistä mielikuvista ja asenteista. Saat tietää, miten yritykset tunnistavat ja tallentavat osaamisen tarpeita sekä ennakoivat niitä. Tutustut siihen, mitkä trendit yritykset näkevät vaikuttavan eniten niiden liiketoiminnan kehittämiseen ja poikkeavatko eri alueiden yritysten näkemykset toisistaan.

Tilaisuudessa tuloksia kommentoivat yrityksen, oppilaitoksen, järjestön ja julkisen toimijan edustajat eri alueilta, mm. toimitusjohtaja Siamäk Naghian Genelec Oy:stä ja kuntayhtymän johtaja Jaana Ritola Koulutuskeskus Brahesta.

Tilaisuus on suunnattu koulutuksen, työelämän ja yritystoiminnan kehittämisen parissa työskenteleville asiantuntijoille ja päättäjille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Yrityskysely on osa Alueiden osaamisen aika -verkostoyhteistyötä, jossa Sitra vauhdittaa ja tukee yhdeksän alueen toimijoiden kykyä uudistua yhteistyössä. Yrityskyselyn avulla alueen toimijat luovat yhteistä kuvaa alueen haasteista sekä osaamisen ja yhteistyön tarpeista.

Tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus puhelinhaastatteluina tammi-maaliskuussa 2021.

Lähetämme ohjelman ja osallistumislinkin ilmoittautuneille ennen tilaisuutta.

Mistä on kyse?