uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Sitra vauhdittaa yhdeksän alueen kykyä uudistua verkostoyhteistyössä

Miten Suomen eri alueet pysyvät elinvoimaisina ja osaavia työntekijöitä riittää, kun väestökehitys erilaistaa alueiden tarpeita? Sitra aloitti yhteistyön yhdeksällä alueella tukeakseen alueen toimijoiden kykyä uudistua ja hyödyntää alueen osaamista entistä vaikuttavammin.

Kirjoittaja

Julkaistu

Eri puolilla Suomea tehdään valtavat määrät kehittämistyötä, joka tähtää alueen yritysten toimintamahdollisuuksien parantamiseen, tarvittavien osaajien riittävyyteen ja asukkaiden hyvinvointiin. Alueen toimijoita kiinnostavat seudun elinvoimaisuus ja vetovoima. Voisiko alueen moninainen kehitystyö olla vielä vaikuttavampaa?

Entä jos joku vauhdittaisi tätä uudistumista, toisi alueen toimijoita tiiviimmin yhteen, koordinoisi ja fasilitoisi yhteistyötä, tukisi tulevaisuuden lukutaitoa, loisi foorumeita yhdessä oppimiselle ja auttaisi näin kasvattamaan alueen toimijoiden kykyä uudistua? Sitra aloitti tällaisella roolilla tammikuussa vuoden mittaisen yhteistyön yhdeksän alueen kanssa eri puolella Suomea.

”Kartoituksen pohjalta kutsuimme mukaan erilaisia alueita, joissa on jo verkottunutta yhdessä oppimista. Yhteistyöllä vauhditamme kehitystyöstä entistä vaikuttavampaa, ja kertyviä kokemuksia jaetaan muiden alueiden käyttöön”, projektijohtaja Helena Mustikainen sanoo.

Yhteistyössä ovat mukana seuraavat kaupungit, seutukunnat ja maakunnat: Hämeenlinna, Seinäjoki ja Ilmajoki, Raahen seutukunta, Ylä-Savon seutukunta sekä maakunnista Etelä-Savo, Kainuu, Lappi, Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi.

Suomen kartta, johon on pallolla merkitty yhteistyöalueet, jotka ovat Hämeenlinna, Seinäjoki ja Ilmajoki, Ylä-Savon seutukunta, Raahen seutukunta sekä maakunnista Etelä-Savo, Kainuu, Lappi, Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi.

Alueiden verkostoyhteistyön taustalla on 30 keskeisen yhteiskunnallisen toimijan yhteinen näkemys elinikäisen oppimisen Suomesta. Tahtotilan mukaan ”Suomessa on maailman parhaat puitteet verkottuneelle yhdessä oppimiselle, osaamisen uudistamiselle ja innovaatioiden syntymiselle”. Sitra tukee tahtotilan toteutumista erityyppisillä alueilla.

Mukana on kaupungin, seutukunnan tai maakunnan päättäjien lisäksi alueen julkisten toimijoiden, yritysten, oppilaitosten ja järjestöjen edustajia.

Jokaisen alueen tilanne pelkästään väestökehityksen vuoksi on erilainen ja siten myös ratkaisut elinvoiman vahvistamiseen ovat aluekohtaisia. Sitra auttaa kunkin alueen toimijoita luomaan vuorovaikutteisen tavan tunnistaa alueen osaamisen ja yhteistyön tarpeita, ymmärtää eri näkökulmia sekä löytämään yhteistyössä kestävään tulevaisuuteen tähtääviä tapoja edetä.

Kokeilujen malleja ja oppeja levitetään avoimesti, jotta niistä voivat hyötyä myös muut alueet Suomessa.

Verkostofoorumit, yrityskysely ja koulutusohjelma

Sitran yhteistyö kullakin alueella alkaa alueen toimijat laajasti kokoavalla verkostotilaisuuksien sarjalla. Kevään kolmessa tilannekuvafoorumissa alueen keskeiset toimijat luovat aluksi yhteisen käsityksen alueen osaamisen ja yhteistyön tarpeista, hankkeista ja toimintaympäristöstä.

Jokaisella alueella toteutetaan yrityksille suunnattu kysely, jolla kartoitetaan yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä, megatrendien vaikutusta liiketoiminnan kehittämiseen sekä osaamisen roolia yrityksen kilpailutekijänä.

Yhteistyötä pidemmälle jatkavilla alueilla järjestetään tulevaisuusfoorumeja, joissa vahvistetaan osallistujien tulevaisuuden ennakointitaitoja ja alueen toimijat sopivat jatkoyhteistyöstä.

Vuoden aikana toteutetaan myös Sitran koordinoima koulutusohjelma alueiden keskeisille toimijoille. Sen tavoitteena on kasvattaa muutoskyvykkyyttä alueilla ja mahdollistaa alueiden välinen toisilta oppiminen.

Mistä on kyse?